De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PASSEND ONDERWIJS: STAND VAN ZAKEN. DIRECTEURENOVERLEG SWV WSNS 33-07, 20 november 2007 LANDELIJK REGIONAAL SWV BREED.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PASSEND ONDERWIJS: STAND VAN ZAKEN. DIRECTEURENOVERLEG SWV WSNS 33-07, 20 november 2007 LANDELIJK REGIONAAL SWV BREED."— Transcript van de presentatie:

1 PASSEND ONDERWIJS: STAND VAN ZAKEN. DIRECTEURENOVERLEG SWV WSNS 33-07, 20 november 2007 LANDELIJK REGIONAAL SWV BREED

2 KORT HISTORISCH OVERZICHT: 1990 Uitspraak Raad Van Europa: “Volledige integratie moet als prioritaire keuzemogelijkheid worden beschouwd en alle onderwijsinstellingen moeten in staat zijn te voldoen aan de behoeften van gehandicapte leerlingen en studenten”.

3 VERVOLG HISTORISCH OVERZICHT 1990 2003: WSNS – leerlingenzorg in bao – vmbo – pro; leerling- gebonden financiering (rugzak) 2003 – 2004: evaluatie WSNS, LGF, OAB 2005: Overleg Onderwijsorganisaties: Zorgplicht 2006 – 2007: stilte mede door de verkiezingen van nov. 2006 en vorming kabinet Balkenende IV in febr. 2007 Resulterend in brief staatssecretaris 25 juni 2007

4 ZORGPLICHT: Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven Als een school een bepaald arrangement zelf niet in huis heeft, moet het betsuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing.

5 “UITWERKING PASSEND ONDERWIJS”, BRIEF 25 JUNI 2007, SHARON DIJKSMA Inleiding De beste kansen voor elk kind Centraal: voor elk kind de bestontwikkeling Niet de problemen, maar de mogelijkheden Onderwijskansenbeleid voor elk kind met passend onderwijs, dus: MAATWERK Schoolbesturen moeten vanaf 2011 voor ieder kind passend onderwijs kunnen leveren Liefst in het regulier basisonderwijs, anders speciaal onderwijs

6 ENKELE GETALLEN (mede aanleiding tot deze brief) 20002005verschil SO29.80534.8285.023 VSO15.27924.3239.044 AB-PO6.01212.6396.627 AB-VO53.2036.3734.266 53.20378.16324.960

7 CLUSTER IV 20002005verschil SO8.69011.3732.683 VSO7.12712.8915.764 AB-PO4574.5644.107 AB-VO5623.5733.811 16.83632.40115.565

8 AANPAK OP HOOFDLIJNEN deelterreinen Samenstelling Onderwijsaanbod Indicatiestelling Bekostiging Bestuurlijke organisatie Positie ouders Toezicht

9 AANPAK OP HOOFDLIJNEN: maatwerk binnen regionale netwerken. Samenstelling netwerk: vo-verbanden als uitganspunt In de netwerken komen ook de REC’s II, III en IV Accent extra ondersteuning zoveel mogelijk op vroegtijdige begeleiding, met een preventief karakter Handelingsgerichtheid Ook mogelijk: tijdelijk plaatsing in een speciale omgeving Geïntegreerde indicatiestelling (wellicht al eind 2008, op basis het kader ontwikkeld n.a.v. operatie Jong Ontwikkeling ZAT’s

10 FINANCIEEL KADER 2007 – 2011 Voor de 50%, onvoorziene, groei (v)so en rugzak tot en met dit jaar 140 miljoen Verdere groei van (v)so en rugzakfinanciering ongewenst In jaren tot 2011 geldt nog het huidige wettelijk kader Herziening van de bekostiging ambulante begeleiding: naar meer preventieve begeleiding

11 ONTWIKKELINGEN IN DE REGIO Wel of geen ZAT’s De interne begeleiding Intensivering gesprekken samenwerking drie Goudse (eo) swv- en po  kunnen mogelijk leiden tot fusie Regulier overleg WSNS PO / VO Gestart overleg WSNS PO / VO met de drie REC’s en BJZ Het al langer bestaande Platform Onderwijs en Zorg Overleg swv WSNS (zowel po als vo) schoolbegeleidingsdienst


Download ppt "PASSEND ONDERWIJS: STAND VAN ZAKEN. DIRECTEURENOVERLEG SWV WSNS 33-07, 20 november 2007 LANDELIJK REGIONAAL SWV BREED."

Verwante presentaties


Ads door Google