De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FWG CONTACTDAGEN 2009 VAN FUNCTIE NAAR MENS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FWG CONTACTDAGEN 2009 VAN FUNCTIE NAAR MENS."— Transcript van de presentatie:

1 FWG CONTACTDAGEN 2009 VAN FUNCTIE NAAR MENS

2 Trends en ontwikkelingen in de zorg
FWG 2009

3 De toekomst van de zorg?

4 Onderzoek Beproefde methode voor innovatie onderzoek
Cyclus (jaarlijks) Expertgroep, bronnenonderzoek, deskresearch Database, analyses materiaal Resultaat: 25 thema’s met trends

5 25 ‘Trends’ Arbeidsmarkt Vergrijzing Marktwerking Financiering
Consumentenrol Van aanbod naar vraag Rol verzekeraar Efficiency Digitalisering/automatisering Fusies/schaalvergroting Bouw/vastgoed Kleinschalig wonen Ambulantisering Extramuralisering Zorg op Afstand Ketenzorg Mantelzorg Preventie Veiligheid HRM Taakherschikking Uitbesteden Internationalisering Duurzaamheid Onderwijs

6 Arbeidsmarkt / HRM I Groeiende arbeidsmarktproblematiek
- toenemende zorgvraag door vergrijzing - ontgroening Verschillen per branche + per regio - grootste tekorten in VVT, VGN en GGZ Feminisering van de geneeskunde - (capaciteitstekorten; inkomenseffecten) Toename ZZP-ers (zelfstandige zonder personeel) - een op de zes verpleegkundigen heeft dit overwogen Toestroom in zorgopleidingen (door huidige crisis) - uitval 30-40%

7 Arbeidsmarkt / HRM II Oplossingen om tekorten tegen te gaan:
Cao’s: loopbaan en levensfasebudget Taakherschikking, functiedifferentiatie Flexibilisering van de arbeid (flexpools) Werving allochtonen Sociale innovatie (duurzaam personeelsbeleid) PR- en imagocampagnes (YouTube-filmpjes) Magneet-instellingen (> arbeidstevredenheid, < ziekteverzuim) geeft professie van het verpleegkundig domein inhoud en aanzien heeft een cultuur die bevordelijk is voor werving en behoud

8 Arbeidsmarkt / HRM III Effecten op functies: Magneet-filosofie:
Door verhoogde werkdruk: alle functies Magneet-filosofie: meer eigen regie en verantwoordelijkheid voor verzorgenden en verpleegkundigen andere wijze van leidinggeven P&O/HRM‑adviseur: slim en inventief werven levensfasebeleid adequaat kunnen uitvoeren / toepassen Managementfuncties: personeelsinzet (roostering), werving, realisering productie (arbeidsproductiviteit)

9 Veiligheid I Sterk toegenomen (beleids-)aandacht voor veiligheid
Patiëntveiligheid Persoonsbeveiliging Brandveiligheid Veilige werkomgeving Aandacht voor Veilig Incident Melden en Veiligheidsmanagement Systemen

10 Veiligheid II De branches Effecten op functies
Toegenomen aandacht onderhoud/beheer medische apparatuur Toegenomen aandacht veiligheid rondom separeren/ fixeren, valpreventie, medicatieveiligheid Voldoende en bekwaam personeel Effecten op functies Klinisch fysisch medewerker Biomedisch technoloog

11

12

13

14 Preventie Voorkomen, vroegtijdig opsporen, voorkomen van erger
Waarom preventie? Preventie in OGZ en reguliere zorg; belang ketenzorg Probleem: bereiken doelgroep (ongevraagde zorg) Preventieve maatregelen leefstijl slaan niet aan Samenwerking vereist

15 Mantelzorg Nationaal:
Overheid/gemeenten formuleren een mantelzorgbeleid (WMO), (steunpunt mantelzorg, ‘mantelzorgovereenkomst’ mantelzorgmakelaar) Sector: Mantelzorg wordt geformaliseerd (meegewogen bij indicatiestelling awbz. Meer mantelzorg, minder recht op formele zorg) Kansen voor de markt: mantelzorgwoning

16

17 Mantelzorg Branche/ Organisatie
Zorg leunt steeds sterker op mantelzorgers en vrijwilligers. Vrijwilligers worden te vaak ingezet voor professionele taken Onderzoek: ‘lastig’, ‘gecompliceerd’ en ‘kansrijk’ Recent startte een pilot met 25 instellingen Project Zorg Beter met Vrijwilligers, met o.a. ActiZ en VGN (werken aan een goede relatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten. “Verbeterpakketten”)

18 Mantelzorg Effecten op functies: Hoe om te gaan met niet-collega’s
Hoe geef je de mantelzorger de juiste informatie Toename mondigheid mantelzorgers Beroepscompetentieprofiel Verzorgende is samenwerking met mantelzorgers opgenomen Toename werkzaamheden coördinator Vrijwilligerswerk en afname van deze functie Management: bewaken van verantwoordde inzet vrijwilligers/mantelzorgers

19 Internationalisering:
Verwachte toename van: invloed Europese Unie (wet-regelgeving) internationale concurrentie (patiënten naar buitenland) toename mobiliteit van zorgverleners binnen EU Internationale samenwerking vanwege marktmacht Wat zien we van internationalisering? samenwerking met buitenlandse partijen (inkoop, apotheek, onderzoek) HRM-beleid: meer anderstalige op afdelingen Zwitsers bedrijf wil een nieuw Walchers ziekenhuis bouwen AWBZ gefinancierde Kleinschalig wonen in Suriname Jellinek Retreat in Curaçao (afkicken in Curaçao)

20 Internationalisering:
Effecten op functies: anderstalige collega’s collega’s uit andere culturen ziekenhuisapotheker zal meer te maken krijgen met Europese regelgeving inzake medicijnen Management functies op strategisch niveau vanwege veranderende markt van grensoverschrijdende zorg.

21 FWG TRENDRAPPORT 2009


Download ppt "FWG CONTACTDAGEN 2009 VAN FUNCTIE NAAR MENS."

Verwante presentaties


Ads door Google