De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UMC Utrecht Trends in de zorgsector en de relatie met milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UMC Utrecht Trends in de zorgsector en de relatie met milieu."— Transcript van de presentatie:

1 UMC Utrecht Trends in de zorgsector en de relatie met milieu

2 Wat is zorgsector in Nederland? ca 100 ziekenhuizen 8 medische centra/academische ziekenhuizen ca 1700 verpleeg- en verzorgingshuizen ca 100 instellingen geestelijke gezondheidszorg thuiszorg gehandicaptenzorg huisartsen (eerste lijn) paramedisch (bv. fysiotherapie)

3 Algemene trends in de zorg 1. Stijging vraag naar zorg Vergrijzing: ouderdomziekten, verzorging, verpleging Groei aantal mensen met langdurige aandoeningen Mensen zijn mondiger: wensen meer en eerder zorg

4 2. Kwaliteit is belangrijk vraaggericht werken maatwerk, patiënt staat centraal terugdringen wachtlijsten 3. Kostenbeheersing efficiëntie

5 Ontwikkelingen 1fusies, dus minder ziekenhuizen, maar wel groter en met meer locaties 2mensen sneller naar huis: intensieve bezetting 3kwaliteit door patiëntgerichte zorgprocessen (veel verbouwingen)

6 4. digitalisering 5. meer en zwaardere elektrische apparatuur 6. inhaalslag radiotherapeutische capaciteit 7. toename risicovolle onderzoekslijnen 8. meer invriezen biologisch materiaal 9.kwaliteit door patiëntgericht bouwen (healing environment met aandacht voor licht, geluid, beleving)

7 Ontwikkelingen 1Onderscheid tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen steeds minder 2Schaalvergroting (kostenefficiëntie) 3Uitbereiding capaciteit verpleeg en zorg, door vervangende nieuwbouw (90%) en renovatie (10%) 4Uitbereiding extramuraal 5 Verbetering kwaliteit en privacy

8 Ontwikkelingen 1Veel veranderingen 2 Veel nieuwe samenwerkingsverbanden 3‘ Vermaatschappelijking’ 4Scheiden wonen en zorg 5Integratie: instellingen met meerdere locaties 6Versterken eerstelijns GGZ

9 Nadelen van deze ontwikkelingen voor het milieu toename milieubelasting door toename zorgvraag en dus verbruik materialen, energie, afval, etc stijging energieverbruik/m2 door meer en zwaardere apparatuur meer cryogene opslag elektrische bedden ontkoppeld koken

10 tekorten en hoge werkdruk > weinig aandacht voor milieu samengaan instellingen > extra actie nodig voor het aanpassen milieuvergunning extramuraal > voorzieningen treffen voor medisch afval buiten de instellingen

11 Kansen voor milieu Verbouw/nieuwbouw > kansen voor duurzaam bouwen Samengaan instellingen > kansen voor duurzaam inkopen Digitaliseren > minder chemicaliëngebruik, opslag en afval, minder papierverbruik, toename pc’s?

12 … kansen Kostenbesparing belangrijk argument voor zuinig omgaan met energie en grondstoffen, afvalpreventie en waterbesparing Healing environment > gezonde zorgomgeving = tevens groene omgeving? Ketenzorg en patiëntenlogistiek > minder verkeersbewegingen?

13 Ontwikkelingen voortkomend uit milieuwetgeving Steeds meer Europese milieuwetgeving bv ADR vervoer gevaarlijke stoffen CO 2 emissiehandel / energieconvenant MJA Studie MinVROM specifiek ziekenhuisafval Nieuwe CPR 15.1 opslag gevaarlijke stoffen Aandacht voor medicijnen in afvalwater ? Registratie gevaarlijke stoffen (arbo)


Download ppt "UMC Utrecht Trends in de zorgsector en de relatie met milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google