De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Arbocatalogus Textiel en Tapijt. Waarom een Arbocatalogus? De nieuwe werkwijze op Arbogebied Meerjarenstrategie Textiel en Tapijt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Arbocatalogus Textiel en Tapijt. Waarom een Arbocatalogus? De nieuwe werkwijze op Arbogebied Meerjarenstrategie Textiel en Tapijt."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Arbocatalogus Textiel en Tapijt

2 Waarom een Arbocatalogus? De nieuwe werkwijze op Arbogebied Meerjarenstrategie Textiel en Tapijt

3 Waarom een nieuwe werkwijze Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen: – Vertrouwen i.p.v. wantrouwen – Eenduidig en doelmatig toezicht – Ruimte voor maatwerk Nieuwe Arbowet : zelfwerkzaamheid

4 Nieuwe Arbowet Belangrijkste veranderingen: Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers Invoering Arbocatalogi Minder regels Andere controle door Arbeidsinspectie

5 Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers Overheid stelt doelvoorschriften vast Werknemers en werkgevers bepalen op welke wijze manier zij invulling geven aan deze doelvoorschriften

6 Voorbeelden doelvoorschriften Het nemen van maatregelen als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen Het geluidsniveau op de arbeidsplaats mag niet hoger zijn dan 85 decibel

7 Consequenties Doelvoorschriften: Meer vrijheid voor een branche om doelvoorschriften in te vullen ( Arbocatalugus) Zoveel mogelijk afschaffen aanvullende Nationale eisen, tenzij zeer ernstige risico’s: – Werken met professioneel vuurwerk

8 Arbocatalogi: In de AC zijn de risico’s en de maatregelen per bedrijfstak vastgelegd Bijvoorbeeld: – Beschrijven van technieken en methoden – Goede praktijken – Normen en praktische handleidingen Verantwoordelijkheid voor de arbocatalogie ligt bij de ( organisatie van) werkgevers en werknemers

9 Zodra werkgevers en werknemers een positief getoetste arbocatalogus hebben opgesteld voor de sector, worden de beleidsregels voor die sector ingetrokken Drie jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel worden alle arbobeleidsregels ingetrokken Dus niet ingetrokken: – Arbowet – Arbobesluit – Arboregeling

10 Risico’s textiel en tapijt Veiligheid – Machine veiligheid, transportveiligheid, veilige inrichting van de arbeidplaats Gevaarlijkstoffen – Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, explosiegevaar Fysieke belasting – Tillen, duwen, trekken, werkhouding repeterende bewegingen Fysische factoren – Geluid, trillingen, klimaat Overige risico’s – Werkdruk, werktijden, biologische agentia

11 Hoe is de Arbocatalogus tot stand gekomen? De risico gebieden zijn beschreven door de ARBO – Unie hierbij gebruikmakend van : Projectverslag Textiel 2002 A523 van de Arbeidsinspectie; VASt actieplan textiel- en tapijtindustrie, eindrapportage (periode oktober 2005 - april 2007

12 De uitwerking van de Arbo-Unie is van commentaar voorzien door de leden van de werkgroep Arbocatalogus. Nadat de tekst definitief was, is door BECO de tekst in de digitale Arbocatalogus verwerkt Werkgroep Arbocatalogus heeft aanbevelingen gedaan m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid arbocatalogus 7 december 2009 heeft de Arbeidsinspectie de Arbocatalogus geaccepteerd

13 Leden van de werkgroep Arbo Unie, www.arbounie.nlwww.arbounie.nl Beco, www.beco.nlwww.beco.nl Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV-bedrijvenbond), http://www.cnv.nl http://www.cnv.nl DESSO, http://www.desso.com De Unie, www.unie.nlwww.unie.nl Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV Bondgenoten), http://www.fnv.nl http://www.fnv.nl Koninklijke Ten Cate, http://www.tencate.com MODINT, http://www.modint.nlhttp://www.modint.nl Verenigde Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF), http://www.tapijtnet.nlhttp://www.tapijtnet.nl Vereniging Textielindustrie Nederland (VTN), http://www.textielnet.nlhttp://www.textielnet.nl Vlisco, http://www.vlisco.com

14 Welke risico’s in catalogus Fysieke belasting Geluid en trillingen Gevaarlijke stoffen en stof Machine veiligheid

15 Wat komt nog? Magazijnen en transport Biologische Agentia Beeldschermwerk

16 Hoe te gebruiken? Zoeken op Risico Zoeken op afdeling

17 Zoeken op Risico Risico's trillingen Risico's machineveiligheid Risico's gevaarlijke stoffen en stof Risico's fysieke belasting incl. beeldschermwerk Risico's fysieke belasting incl. beeldschermwerk Risico's geluid

18 Zoeken op afdeling Textiel – Spinnen weven – Voorbehandelen – Verven – Enz. Tapijt – Naalvilt – Tuften – Weven – Verven – Enz. Algemene werkzamheden – Laboratorium – Technische dienst – Schoonmaken

19 wat vinden we Arbeidsrisico Wet- en regelgeving Inventarisatie Oplossing ( indien voorhanden)

20 Handige tips Maak gebruik van “ SIDEMAP” – Soort inhoudsopgave waarbij je kunt doorklikken Links – Geluid en trillingen Geluid en trillingen – Fysieke belasting incl. beeldschermwerk in de textiel- en tapijtindustrie Fysieke belasting incl. beeldschermwerk in de textiel- en tapijtindustrie – Machineveiligheid Machineveiligheid – Gevaarlijke stoffen en stof Gevaarlijke stoffen en stof Bij aanklikken bovenstaande risico’s doorverwijzing naar vele side met uitgebreide en diepgaande informatie

21 Voor straks: Veel succes met het vinden van de gegevens op de opdrachten te kunnen oplossen


Download ppt "Introductie Arbocatalogus Textiel en Tapijt. Waarom een Arbocatalogus? De nieuwe werkwijze op Arbogebied Meerjarenstrategie Textiel en Tapijt."

Verwante presentaties


Ads door Google