De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Arbocatalogus Textiel en Tapijt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Arbocatalogus Textiel en Tapijt"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Arbocatalogus Textiel en Tapijt

2 Waarom een Arbocatalogus?
De nieuwe werkwijze op Arbogebied Meerjarenstrategie Textiel en Tapijt

3 Waarom een nieuwe werkwijze
Politiek , maatschappelijke ontwikkelingen: Vertrouwen i.p.v. wantrouwen Eenduidig en doelmatig toezicht Ruimte voor maatwerk Nieuwe Arbowet : zelfwerkzaamheid

4 Nieuwe Arbowet Belangrijkste veranderingen:
Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers Invoering Arbocatalogi Minder regels Andere controle door Arbeidsinspectie

5 Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers
Overheid stelt doelvoorschriften vast Werknemers en werkgevers bepalen op welke wijze manier zij invulling geven aan deze doelvoorschriften

6 Voorbeelden doelvoorschriften
Het nemen van maatregelen als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen Het geluidsniveau op de arbeidsplaats mag niet hoger zijn dan 85 decibel

7 Consequenties Doelvoorschriften:
Meer vrijheid voor een branche om doelvoorschriften in te vullen ( Arbocatalugus) Zoveel mogelijk afschaffen aanvullende Nationale eisen, tenzij zeer ernstige risico’s: Werken met professioneel vuurwerk

8 Arbocatalogi: In de AC zijn de risico’s en de maatregelen per bedrijfstak vastgelegd Bijvoorbeeld: Beschrijven van technieken en methoden Goede praktijken Normen en praktische handleidingen Verantwoordelijkheid voor de arbocatalogie ligt bij de ( organisatie van) werkgevers en werknemers

9 Zodra werkgevers en werknemers een positief getoetste arbocatalogus hebben opgesteld voor de sector, worden de beleidsregels voor die sector ingetrokken Drie jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel worden alle arbobeleidsregels ingetrokken Dus niet ingetrokken: Arbowet Arbobesluit Arboregeling

10 Risico’s textiel en tapijt
Veiligheid Machine veiligheid, transportveiligheid, veilige inrichting van de arbeidplaats Gevaarlijkstoffen Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, explosiegevaar Fysieke belasting Tillen, duwen, trekken, werkhouding repeterende bewegingen Fysische factoren Geluid, trillingen, klimaat Overige risico’s Werkdruk, werktijden, biologische agentia

11 Hoe is de Arbocatalogus tot stand gekomen?
De risico gebieden zijn beschreven door de ARBO –Unie hierbij gebruikmakend van : Projectverslag Textiel 2002 A523 van de Arbeidsinspectie; VASt actieplan textiel- en tapijtindustrie, eindrapportage (periode oktober april 2007

12 De uitwerking van de Arbo-Unie is van commentaar voorzien door de leden van de werkgroep Arbocatalogus. Nadat de tekst definitief was , is door BECO de tekst in de digitale Arbocatalogus verwerkt Werkgroep Arbocatalogus heeft aanbevelingen gedaan m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid arbocatalogus 7 december 2009 heeft de Arbeidsinspectie de Arbocatalogus geaccepteerd

13 Leden van de werkgroep Arbo Unie, www.arbounie.nl Beco, www.beco.nl
Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV-bedrijvenbond), DESSO, De Unie, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV Bondgenoten), Koninklijke Ten Cate, MODINT, Verenigde Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF), Vereniging Textielindustrie Nederland (VTN), Vlisco,

14 Welke risico’s in catalogus
Fysieke belasting Geluid en trillingen Gevaarlijke stoffen en stof Machine veiligheid

15 Wat komt nog? Magazijnen en transport Biologische Agentia
Beeldschermwerk

16 Hoe te gebruiken? Zoeken op Risico Zoeken op afdeling

17 Zoeken op Risico Risico's trillingen Risico's machineveiligheid
Risico's gevaarlijke stoffen en stof Risico's fysieke belasting incl. beeldschermwerk Risico's geluid

18 Zoeken op afdeling Textiel Tapijt Algemene werkzamheden Spinnen weven
Voorbehandelen Verven Enz. Tapijt Naalvilt Tuften Weven Algemene werkzamheden Laboratorium Technische dienst Schoonmaken

19 wat vinden we Arbeidsrisico Wet- en regelgeving Inventarisatie
Oplossing ( indien voorhanden)

20 Handige tips Maak gebruik van “ SIDEMAP”
Soort inhoudsopgave waarbij je kunt doorklikken Links Geluid en trillingen Fysieke belasting incl. beeldschermwerk in de textiel- en tapijtindustrie Machineveiligheid Gevaarlijke stoffen en stof Bij aanklikken bovenstaande risico’s doorverwijzing naar vele side met uitgebreide en diepgaande informatie

21 Voor straks: Veel succes met het vinden van de gegevens op de opdrachten te kunnen oplossen


Download ppt "Introductie Arbocatalogus Textiel en Tapijt"

Verwante presentaties


Ads door Google