De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emma van Vliet en Kees Peereboom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emma van Vliet en Kees Peereboom"— Transcript van de presentatie:

1 Emma van Vliet en Kees Peereboom
INTRODUCTIEBIJEENKOMST MEET- EN BEOORDELINGSINSTRUMENT BEZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 16 SEPTEMBER :00-16:00 UUR Emma van Vliet en Kees Peereboom

2 Agenda Opening Voorstelronde en verwachtingen Aanleiding Uitleg onderdelen en werkwijze Korte pauze Uitleg normstelling en web based versie Lunchpauze Praktijksituaties beoordelen en bespreken Vragen en reacties Afsluiting

3 Cao-partijen in gesprek over modelregelingen
opening Cao-partijen in gesprek over modelregelingen Compensatie van arbeid onder sterk verzwarende omstandigheden Uitgangspunt: Wanneer de werkgever aan zorgplicht voldoet, zijn er geen bezwarende werkomstandigheden meer Alleen wanneer niet mogelijk: financiële compensatie

4 Verzoek aan A&O-fonds Waterschappen
Ontwikkel een bij de sector passend meetsysteem bezwarende omstandigheden Stel advies op voor paritaire werkgroep LAWA ten behoeve van een bij dit meetsysteem passende compensatie-regeling

5 op te leveren producten
Meetinstrument bezwarende omstandigheden en toelichting Advies ten behoeve van paritaire werkgroep LAWA

6 Voorstelronde verwachtingen

7 Integratie tot één model, harmonisatie Hanteerbaarheid
UITGANGSPUNTEN Integratie tot één model, harmonisatie Hanteerbaarheid Aansluiten bij gezondheidskundige grenswaarden Aansluiten bij wet, normalisatie en Europese regelgeving Mogelijk preventieve functie (voorkomen is beter dan genezen) Koppeling met de R&IE

8 dEFINITIE Een bezwarende omstandigheid is een omstandigheid in het werk waarbij gezondheidskundige grenswaarde(n) worden overschreden die nog niet via de zorgplicht van de werkgever voorkomen kan/kunnen worden

9 De onderwerpen moeten een gezondheidskundig risico vormen
randvoorwaarden De onderwerpen (bezwarende omstandigheden) moeten aansluiten bij normen De onderwerpen moeten een gezondheidskundig risico vormen Toelichting en onderbouwing

10 Aanpak Januari - september
1. Oriëntatie: Bestuderen huidige regelingen en informatie 2. Bijeenkomst 1 3. Uitwerking: Concept model opstellen 4. Bijeenkomst 2: bespreken instrument incl. normering en toepassing 5. Fine tuning: Testen instrument en vergelijken met bestaande regelingen 6. Stress test: Instrument uitdagen 7. Oplevering en bijeenkomst 3: Presenteren meetinstrument 8. Meetinstrument ombouwen van Excel naar softwarepakket met eigen url 9. Koppeling aan RIE als verdiepte methode 10. Introductie bijeenkomst 16 september

11 functielijst Grote diversiteit in aantal functies die mogelijk binnen een regeling vallen Veel verschillende functies, o.a. monteur, muskusrattenbestrijder, teamleider, rivierwerker, hulpmachinist Hoe gaan we hiermee om in het instrument? Uitgaan van de combinatie risico en taken

12 onderdelen Bezwarende omstandigheid Publieksagressie
Energetische belasting Gevaarlijke stoffen Temperatuur Statische werkhoudingen Tillen Veiligheid (besloten ruimten, werken op hoogte, machines en elektriciteit, struikelen/vallen/uitglijden, brand en explosie gevaar) Biologische agentia Geluid Repeterende bewegingen Trillingen

13 Voorbeelden discussiepunten
Stank is niet leuk, maar niet gezondheidsbedreigend Huidverontreiniging is niet leuk, maar niet gezondheidsbedreigend Werken met belemmerende beschermingskleding: is geen gezondheidskundig risico, dus geen bezwarende omstandigheid

14 Korte pauze 10 min

15 normstelling

16 Toelichting normstelling

17 Toelichting normstelling
Veiligheid is een verhaal apart… 28 artikelen Arbobesluit Arbeidsmiddelenrichtlijn: minimumeisen veiligheids- en gezondheidseisen ten aanzien van het verschaffen en gebruiken arbeidsmiddelen. Machine richtlijn: CE Kinney & Wiruth

18 wat is het verschil? De Machinerichtlijn : productveiligheid . Dit gaat over ontwerp, fabricage en belangrijke wijziging van de machine. Richtlijn Arbeidsmiddelen: arbeidsveiligheid van de gehele werkplek en is actief tijdens het gebruik van de machine, dus bv ook RI&E.

19 Werkwijze

20 Voorbeeld geluid Risico = W x B x E (Kinney&Wiruth)
W = zelden t/m dagelijks B = Uren E = beneden, op of over grens Risico = oranje of rood  Oplossen via arbeidshygiënische strategie Voorbeeld: Bron weghalen: voorkomen, ander apparaat  “groen” Knelpunt verminderen: beter onderhoud, afschermen Organisatie van het werk: taakroulatie PBM’s: gehoorbescherming, dopjes (bij bepaalde duur en geluidniveau) tot max 10 dB reduceren of otoplastieken (bij langere duur en meer dan 10 db reduceren en filteren geluid) Blijft het risico “oranje of rood” ?  bezwarende omstandigheid

21 Werkwijze: startscherm

22 Werkwijze: voorbeeld na invullen

23 Van voor naar achter doorkijken

24 lunch pauze 45 min

25 Relatie met de arbocatalogus
In 2010 en 2011 zijn de arbo-beleidsregels vervallen Prioritaire onderwerpen, uitbreiden In de Arbocatalogus maken sociale partners bindende afspraken over de invulling van de doelvoorschriften Gevaar, taken, functies, lokaties Deming cirkel

26 Onderwerpen in arbocatalogus
Publieksagressie (vh Agressie en Geweld) Besloten ruimte Struikelen,Uitglijden,Vallen Knellen,Pletten,Snijden Biologische agentia

27 Onderwerp nog niet opgenomen? Meer informatie op oplossingen nodig?
Arbocatalogus wijzer Onderwerp nog niet opgenomen? Meer informatie op oplossingen nodig? 160 arbocatalogi!

28 Koppeling RI&E

29 Koppeling branche RI&E
Welkomst scherm Opgenomen in de toelichting Modules incl directe doorlink: Module 3: Agressie en Geweld Module 11: Elektriciteit en Gas Module 12: Gevaarlijke stoffen Module 14: Geluid Module 15: Fysieke belasting Module 17: ATEX Module 18 Biologische agentia

30 Kijken in de RI&E

31 Praktijksituatie muskusratbestrijder

32 Korte pauze 10 min

33 Praktijksituatie 2

34 Vragen opmerkingen verwachtingen?

35 Dank u wel


Download ppt "Emma van Vliet en Kees Peereboom"

Verwante presentaties


Ads door Google