De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kweekvijver Plus ontwikkeltraject voor aspirant directeuren én hun organisatie  Een project van de Korengroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kweekvijver Plus ontwikkeltraject voor aspirant directeuren én hun organisatie  Een project van de Korengroep."— Transcript van de presentatie:

1 Kweekvijver Plus ontwikkeltraject voor aspirant directeuren én hun organisatie  Een project van de Korengroep

2 Wie doen er mee? Magistrum / Fontys Saks Alkmaar De Dijken Wervershoof De Gouw Avenhorn Sarkon Den Helder

3 Waarom een kweekvijver? Welke doelen wil je daarmee bereiken ?  Opsporen van leerkrachten met potentie en ambitie om een leidinggevende positie in het basisonderwijs te vervullen  Voorbereiden op een leidinggevende functie binnen het basisonderwijs  Om in de toekomst over voldoende gekwalificeerd leidinggevend personeel te beschikken

4 Wat is de basis ?  Opleiding Basisbekwaam zoals die door Magistrum wordt aangeboden  Gebaseerd op de 8 NSA kerncompetenties

5 Waarom een Kweekvijver Plus?  Directies van scholen spelen een cruciale rol in het verbeteren van de leeropbrengsten (rekenen, taal en lezen )  Zij zijn verantwoordelijk voor de resultaten van het primaire proces, voor een opbrengstgerichte cultuur en voor het ontwikkelen van de school als professionele organisatie

6 Daarom willen we:  de doelen voor het project uitbreiden met een hele belangrijke: het verbeteren van de resultaten van rekenen, taal en lezen  de aspirant directeuren hierin opleiden en de basisopleiding “opplussen”  de zittende directeuren meenemen in het project m.b.v. een drietal inhoudelijke modules

7 Subsidie van de  Landelijk worden vier trajecten ondersteund met een subsidie van € 90.000 € 90.000  Contacten met PO Raad: dit traject is kansrijk  Subsidie is aangevraagd  Uitspraak aanvraag vóór 1 oktober

8 Wat houdt de “plus” in ?  Vier O’s: Opleiding Opleiding Ondersteuning Ondersteuning Onderzoek Onderzoek Organisatie ontwikkeling Organisatie ontwikkeling

9 Opleiden aspirant directeuren  Assessment  Modules + literatuur + toetsing  Training  Werkplekopdrachten  Intervisie  Begeleiding door docent  Portfolio  POP  Aanvullende inhouden t.b.v. het project

10 Opleiden zittende directeuren  Drie inhoudelijke modules: Het doen van onderwijskundig onderzoek Het doen van onderwijskundig onderzoek De professionele lerende organisatie De professionele lerende organisatie (met een resultaatgerichte cultuur) (met een resultaatgerichte cultuur) Verbetermanagement Verbetermanagement

11 Ondersteuning  De aspirant leidinggevenden worden ondersteund door een coach uit de organisatie

12 Onderzoek aspirant directeuren  Onderzoek naar de resultaten van rekenen, taal en lezen  Onderzoek naar de kwaliteit van de verschillende organisatorische aspecten ( kennis, cultuur, leiding, tijd etc. ) ( kennis, cultuur, leiding, tijd etc. )

13 Onderzoek zittende directeuren  Analyseren huidige leerresultaten en het opstellen van een verbeterplan  Analyseren van de huidige schoolcultuur en hoe te komen tot een professionele, op resultaat gerichte, cultuur

14 Organisatie ontwikkeling  Werkplekopdrachten binnen de opleiding worden gerelateerd aan de opbrengstgerichte cultuur  Docent, cursist en directeur maken hierover afspraken

15 Opzet van de opleiding programma basisbekwaam 2x tweedaagse training Inhoudelijke modules Onderzoek, opdrachten en toetsing Intervisie, coaching en begeleidingsgesprekken

16  Transactionele analyse in relatie tot het leiden van professionals  Coachen in relatie tot onderwijskundig leiderschap De tweedaagse trainingen

17  Inleiding  Leren navigeren in de schoolorganisatie  Leiden van professionals  Personeelsbeleid  Onderwijskundig leiderschap tonen  Financieel beleid  Visie ontwikkelen met het team  Kwaliteitszorg  Onderzoek Inhoudelijke modules

18  Intervisie als werkvorm tijdens modules  Coaching door coach uit de eigen organisatie  Begeleidingsgesprekken door docenten Intervisie, coaching en begeleidingsgesprekken

19  Onderzoek gerelateerd aan opbrengsten rekenen, taal en lezen  Werkplekopdrachten  Toetsing: Per module (literatuuronderzoek, beschouwing etc.) Per module (literatuuronderzoek, beschouwing etc.) Eind assessment Eind assessment Onderzoek, opdrachten en toetsing

20 Weetjes van de Kweekvijver:  Werving en selectie in eigen beheer  Definitieve toelating na assessment  16-20 kandidaten  Afsluiting met certificaat Basisbekwaam  Looptijd 1 ½ jaar *  Start: januari 2010  Dag: woensdag  Studielast:fors  Kosten: afhankelijk van subsidie  Projectleider/docent: Jan Uitenhaag van Fontys Jan Uitenhaag van Fontys


Download ppt "Kweekvijver Plus ontwikkeltraject voor aspirant directeuren én hun organisatie  Een project van de Korengroep."

Verwante presentaties


Ads door Google