De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een project van de Korengroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een project van de Korengroep"— Transcript van de presentatie:

1 Een project van de Korengroep
Kweekvijver Plus ontwikkeltraject voor aspirant directeuren én hun organisatie Een project van de Korengroep

2 Wie doen er mee?

3 Waarom een kweekvijver? Welke doelen wil je daarmee bereiken ?
Opsporen van leerkrachten met potentie en ambitie om een leidinggevende positie in het basisonderwijs te vervullen Voorbereiden op een leidinggevende functie binnen het basisonderwijs Om in de toekomst over voldoende gekwalificeerd leidinggevend personeel te beschikken

4 Wat is de basis ? Opleiding Basisbekwaam zoals die door Magistrum wordt aangeboden Gebaseerd op de 8 NSA kerncompetenties

5 Waarom een Kweekvijver Plus?
Directies van scholen spelen een cruciale rol in het verbeteren van de leeropbrengsten (rekenen, taal en lezen ) Zij zijn verantwoordelijk voor de resultaten van het primaire proces, voor een opbrengstgerichte cultuur en voor het ontwikkelen van de school als professionele organisatie

6 Daarom willen we: de doelen voor het project uitbreiden met een hele belangrijke: het verbeteren van de resultaten van rekenen, taal en lezen de aspirant directeuren hierin opleiden en de basisopleiding “opplussen” de zittende directeuren meenemen in het project m.b.v. een drietal inhoudelijke modules

7 Subsidie van de Landelijk worden vier trajecten ondersteund met een subsidie van Contacten met PO Raad: dit traject is kansrijk Subsidie is aangevraagd Uitspraak aanvraag vóór 1 oktober

8 Wat houdt de “plus” in ? Vier O’s: Opleiding Ondersteuning Onderzoek
Organisatie ontwikkeling

9 Opleiden aspirant directeuren
Assessment Modules + literatuur + toetsing Training Werkplekopdrachten Intervisie Begeleiding door docent Portfolio POP Aanvullende inhouden t.b.v. het project

10 Opleiden zittende directeuren
Drie inhoudelijke modules: Het doen van onderwijskundig onderzoek De professionele lerende organisatie (met een resultaatgerichte cultuur) Verbetermanagement

11 Ondersteuning De aspirant leidinggevenden worden ondersteund door een coach uit de organisatie

12 Onderzoek aspirant directeuren
Onderzoek naar de resultaten van rekenen, taal en lezen Onderzoek naar de kwaliteit van de verschillende organisatorische aspecten ( kennis, cultuur, leiding, tijd etc. )

13 Onderzoek zittende directeuren
Analyseren huidige leerresultaten en het opstellen van een verbeterplan Analyseren van de huidige schoolcultuur en hoe te komen tot een professionele, op resultaat gerichte, cultuur

14 Organisatie ontwikkeling
Werkplekopdrachten binnen de opleiding worden gerelateerd aan de opbrengstgerichte cultuur Docent, cursist en directeur maken hierover afspraken

15 Opzet van de opleiding programma basisbekwaam
Inhoudelijke modules 2x tweedaagse training Intervisie, coaching en begeleidingsgesprekken Onderzoek, opdrachten en toetsing

16 De tweedaagse trainingen
Transactionele analyse in relatie tot het leiden van professionals Coachen in relatie tot onderwijskundig leiderschap

17 Inhoudelijke modules Inleiding Leren navigeren in de schoolorganisatie
Leiden van professionals Personeelsbeleid Onderwijskundig leiderschap tonen Financieel beleid Visie ontwikkelen met het team Kwaliteitszorg Onderzoek

18 Intervisie, coaching en begeleidingsgesprekken
Intervisie als werkvorm tijdens modules Coaching door coach uit de eigen organisatie Begeleidingsgesprekken door docenten

19 Onderzoek, opdrachten en toetsing
Onderzoek gerelateerd aan opbrengsten rekenen, taal en lezen Werkplekopdrachten Toetsing: Per module (literatuuronderzoek, beschouwing etc.) Eind assessment

20 Weetjes van de Kweekvijver:
Werving en selectie in eigen beheer Definitieve toelating na assessment 16-20 kandidaten Afsluiting met certificaat Basisbekwaam Looptijd 1 ½ jaar * Start: januari 2010 Dag: woensdag Studielast:fors Kosten: afhankelijk van subsidie Projectleider/docent: Jan Uitenhaag van Fontys


Download ppt "Een project van de Korengroep"

Verwante presentaties


Ads door Google