De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedachten vanuit gemeenteland (Hengelo, VNG, G32, Divosa, Regio Twente) Co-referaat “Innovatieve allianties in de SW” oftewel: “wat nu?” (zei Pichegru)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedachten vanuit gemeenteland (Hengelo, VNG, G32, Divosa, Regio Twente) Co-referaat “Innovatieve allianties in de SW” oftewel: “wat nu?” (zei Pichegru)"— Transcript van de presentatie:

1 Gedachten vanuit gemeenteland (Hengelo, VNG, G32, Divosa, Regio Twente) Co-referaat “Innovatieve allianties in de SW” oftewel: “wat nu?” (zei Pichegru)

2 Wet Werken naar Vermogen: stavaza Waarmee gaan we verder? “De Hengelose Uitdaging” Toekomst Wsw (inzet VNG) Houtskoolschets G32/G4 richting 12-9 Conclusies Inhoud:

3 3 Nieuwe Wet Werken naar Vermogen (per 1 januari 2013): WWB WIJ WajongWsw WWNV

4 4 Kan werken bij een reguliere werkgever (evt. met ondersteuning)? Ja Wet werken naar vermogen Nee Kan beschut werken? Ja Wsw Nee Wajong (volledig en duurzaam AO) Nieuw systeem Wet werken naar vermogen

5 Wetgevingstraject stopgezet, organisatie ontmanteld, ondersteuningsstructuur laag pitje (28 juni BO) Wsw: voor 2013 (EN DAARNA (!) bedrag per SE gelijk aan 2012 (25.800,--) (20-6) geen herstructureringsfaciliteit Bonus begeleid werken 18 milj. (28 juni BO) Let op: kortingen P-budget en UWV-re-design gaan door! (Afschaffen huishoudtoets) Stand van zaken

6 Opgelucht over afblazen huidige vorm wet Nieuw kabinet zal gedachte WWnV doorzetten Gemeenten willen ook doorgaan. Echter twijfel vanwege: schieten op bewegend doel; wegvallen urgentie, wegvallen financiering Sowieso: (Reg.) werkgeversbenadering; (meer)samenhang WWB en Wsw; logische verbindingen sociaal domein (3D); regionale samenwerking arbeidsmarkt (suwi) Wat vinden gemeenten?

7 (Regionale) werkgeversbenadering Inspelen op kortingen P-budget (Nota Sterker aan het Werk): directe plaatsing (5+6), re- integratietrajecten,(3+4+5) maatschappelijke participatie (1+2) Wsw: mensontwikkeling, van binnen naar buiten, detacheren, groepsdetacheringen (Post.nl) Toegroei Wsw beschut en (arbeidsmatige) dagbesteding Waar gaan we mee door?

8 Zie hier de Hengelose Uitdaging in cijfers: H%V%G32 Nog in onderzoek/niet ingedeeld ,40 Trede 1: geïsoleerd21211,21206,315,7 Trede 2: Sociale contacten69236,537819,925,4 Trede 3: Georganiseerde activiteiten41922,135418,721,9 Trede 4: Onbetaald werk1638,624713,013,1 Trede 5: Betaald werk met ondersteuning19810,441722,010,5 Trede 6: Betaald werk40,231616,70 Totaal

9 WWB:1897 eenheden, 2250 mensen WW1328 Wajong1446 (1355 voll.; saldo in/uit: 80) WAO2132(2091 langer dan 6 jr!) WIA522 (Wsw525 (wachtlijst 140, uitstroom 35 pj) Interessant: samenloop WMO/AWBZ (Arbeids)reserve

10 Aantal vestigingen (bedrijven): 5002 Aantal arbeidsplaatsen: Aantal vacatures per kwartaal: 846 Aantal Niet werkende werkzoekenden: 2900 Bedrijven en banen in Hengelo

11 Focus: adequate (gemeentelijke) ondersteuning voor mensen met lage of geen loonwaarde; NIET op infrastructuur Wsw Geen reeel perspectief op (aangepast) werk: meedoen naar vermogen (WMO,Wsw,AWBZ) Huidige groep: talenten maximaal benutten, zo mogelijk regulier, bijv. groepsdetachering Nevendoel: onderscheid opdrachtverlening, uitvoering, toezicht. Herstructurering Wsw - inzet

12 Een denkrichting DoelgroepDomeinLeadingBetrokken 0-20 % wmlWMO-participatieZorg-instellingenWelzijnswerk % wml.WMO-participatieWelzijnswerkZorg-instellingen Gemeentelijke of private arbeidstoeleiding % wml.ArbeidsparticipatieGemeentelijke of private arbeidstoeleiding Reguliere werkgevers Welzijnswerk > 80 % wml.ArbeidsparticipatieReguliere werkgevers Gemeentelijke arbeidstoeleiding

13 regeling, gelijke polisvoorwaarden, gegaran- deerd sociaal minimum, Wsw, wajong dicht Arbeidsparticipatie vergroten, werken naar vermogen lonend. Werkg. betalen reele loonwaarde, aanvulling tot WML naar rato uren (prikkel: meer uren) Geen LW: tegenprestatie+WMO begeleiding Beleidsvrijheid gemeenten mbt afspraken werkg.: subsidies, wmbvu, detachering, begel. Integrale aanpak WMO-begeleiding Houtskoolschets G32/G4 - 1

14 Volgens G32/G4: eerlijker, aantrekkelijker, financieel voordeliger (voor gemeenten en Rijk) Bespaarde uitkeringen worden ingezet voor begeleiding Besparing dichtzetten toegang Wajong, Wsw deels overhevelen naar WMO: ondersteuning groep zonder arbeidsvermogen. Discussie: huidige rechten, CAO Houtskoolschets G32/G4 -2

15 Verder nadenken geboden Partijen blijven betrekken (schaduwspringen) Vertrouwen creeren Voortgang, niet stilstaan, innovatie, gebruik “interbellum”. Inzet voor en na 12 september. Er is nog veel over te zeggen. Conclusie:


Download ppt "Gedachten vanuit gemeenteland (Hengelo, VNG, G32, Divosa, Regio Twente) Co-referaat “Innovatieve allianties in de SW” oftewel: “wat nu?” (zei Pichegru)"

Verwante presentaties


Ads door Google