De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vzw CISO Toepassing ‘rechtspositieregeling’ Informatiesessie 9 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vzw CISO Toepassing ‘rechtspositieregeling’ Informatiesessie 9 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Vzw CISO Toepassing ‘rechtspositieregeling’ Informatiesessie 9 december 2008

2 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 2 Inleiding Waarom toepassing binnen vzw CISO? Dochter van de stad – beleidsovereenkomst stad/ciso Dochter binnen groot stedelijk kader Dagelijkse praktische werking

3 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 3 Aanwerving Aanwervingsvoorwaarden ruim opgesteld –Niveaudiploma, tenzij afgelijnde diplomavereiste verplicht –Diploma is 1 criterium maar opgebouwde ervaring kan gelijkwaardig zijn –Relevante vorige werkervaring – geldelijke anciënniteit

4 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 4 Bevordering Interne selecties inbouwen waar mogelijk –Niveaudiploma, tenzij afgelijnde diplomavereiste verplicht –Diploma is 1 criterium maar opgebouwde ervaring kan gelijkwaardig zijn

5 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 5 Waardering Reeds geruime tijd toepassing STAP voor vzw CISO –Waardering tijdens proefperiode –Jaarlijkse waardering – niet meer 2-jaarlijks –Gunstig, onvoldoende, ongunstig –Kwaliteitsvolle en duidelijke taakafspraken – koppeling procesmodellering –Mogelijk verbetertermijn

6 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 6 Vorming Twee vormen mogelijk Opleiding in het kader van het werk Betaald educatief verlof

7 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 7 Opdrachthouderschap Hogere Functie Opdrachthouderschap: specifieke opdracht – aanzienlijke verzwaring van de functie Hogere functie: in afwachting van invulling van een vacature of bij tijdelijke afwezigheid van titularis Beide vormen: modaliteiten nog uit te werken in overleg met directie

8 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 8 Aan- en afwezigheden Vakantie -Stedelijke vakantieregeling door vzw ciso toegepast -35 dagen vakantie (20 wettelijk – 15 bijkomende dagen) -10 wettelijke feestdagen + 4 extra feestdagen voor vzw CISO vastgelegd (2 jan., 11juli, 26 en 31 dec.)

9 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 9 Aan- en afwezigheden Vakantie -Deeltijdse medewerkers: pro rata berekening -8 extra dagen door extra prestaties -Indien onvoldoende wettelijk verlof: bijkomend onbetaald aan te vragen -4 dagen per jaar op te nemen los van dienstnoodwendigheid

10 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 10 Aan- en afwezigheden Vakantie - Vakantiedagen op te nemen tegen einde december van het lopende jaar -Niet opgenomen dagen worden uitbetaald -Betaald sociaal verlof, anciënniteitsdagen inbegrepen -Per jaar 20 extra onbetaald verlof aan te vragen

11 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 11 Aan- en afwezigheden Werktijden en glijdende arbeidstijd -Glijdende werktijden 7.00 – 9.30 – glijtijd 9.30-12.00 – stamtijd 12.00-13.30 – glijtijd 13.30-15.00 – stamtijd 15.00-19.00 – glijtijd - Half uur lunchtijd tijdens middagglijtijd

12 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 12 Aan- en afwezigheden Werktijden en glijdende arbeidstijd -Werktijd per week: 38 uren -Werktijd per dag: 7 uur 36 min. -Presteren overwerk -Flexibele werkregimes -Toelage zaterdagwerk, nachtwerk en zondagwerk

13 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 13 Adoptie- en pleegverlof Adoptieverlof reeds opgenomen in arbeidsreglement Pleegverlof vanaf 2009 mogelijk

14 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 14 ziekte Slechts 1 wijziging: Combinatie vakantie en ziekte: in geval van hospitalisatie: vakantie geschorst vanaf 1° dag opname

15 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 15 Klein verlet Geen wijzigingen Zelfde formulering als voor stedelijke personeelsleden, bvb bij deelname aan assisenjury, als lid van een hoofdstembureau

16 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 16 Loopbaanonderbreking en - vermindering Personeelsleden van vzw CISO kunnen hun loopbaan verminderen of onderbreken binnen de regeling ‘tijdskrediet’ Opname thematische verloven blijft onveranderd

17 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 17 salarisschalen Vzw ciso neemt stedelijke barema’s als basis voor de verloning van de medewerkers Wijzigingen binnen stad Antwerpen worden door vzw CISO gevolgd

18 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 18 Vergoedingen en sociale voordelen Vergoeding woon-werkverkeer –Huidige tussenkomsten blijven behouden –Wijziging fietsvergoeding Bedrag per km blijft gelijk Maandelijks plafond valt weg 60% van gewerkte dagen fietsen vervalt

19 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 19 Vergoedingen en sociale voordelen Vergoeding gemaakte kosten dienstverplaatsingen –Openbaar vervoer: 80% terugbetaald –Eigen motorvoertuig: per km –Nieuw! Fietsvergoeding voor gebruik eigen fiets voor dienstverplaatsingen – € 0,15/km

20 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 20 Vergoedingen en sociale voordelen Sociale voordelen –Maaltijdcheques: €6 per cheque – eigen bijdragen €1,09 (wett.min.) –Hospitalisatieverzekering –Aanvullende groepsverzekering (pensioen en/of overlijden)

21 informatiesessie vzw CISO - rechtspositieregeling 21 Hoe verder ? -Wijzigingen van kracht : streefdoel 01/01/09, gelijktijdig met stedelijke collega’s -Aanpassing arbeidsreglement: ter inzage gedurende 15 dagen -Verdere vragen: vzwciso_rpr@stad.antwerpen.be of info op www.ciso.be vzwciso_rpr@stad.antwerpen.be


Download ppt "Vzw CISO Toepassing ‘rechtspositieregeling’ Informatiesessie 9 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google