De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dyslexie De Wissel Herlaarhof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dyslexie De Wissel Herlaarhof."— Transcript van de presentatie:

1 Dyslexie De Wissel Herlaarhof

2 Dyslexie 04-11-08 Wat is dyslexie
lees- en spellingonderwijs op De Wissel externe hulp > Herlaarhof Herlaarhof

3 Wat is Dyslexie? Een onzichtbare stoornis
hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau onafhankelijk van intelligentie

4 dyslexie Gevolgen Oorzaken
kunnen groot zijn: kind ondervindt belemmeringen en beperkingen in de bovenbouw en voortgezet onderwijs lager onderwijsniveau sociaal-emotionele problemen Oorzaken erfelijke factor hersenonderzoek

5 Gevolgen op school: Problemen bij het technisch lezen, m.n. opvallend bij het hardop lezen: spellend, radend, of een combinatie van beide strategieën. Spelling: veel spellingfouten schrijven: vaak onleesbaar, veel doorhalingen, slordig schrift rekenen: automatiseringsproblemen

6 Bijkomende problemen Dyslexie komt vaak voor in combinatie met:
dyscalculie : rekenstoornissen AD(H)D: aandachtsstoornissen, concentratiestoornissen spraak- en taalstoornissen. Co-morbiditeit: als twee stoornissen meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen

7 Het vaststellen van dyslexie
Dyslexie is een zeer ernstige zaak Belangrijk om dyslexie tijdig te onderkennen

8 Het vaststellen van dyslexie
Om dyslexie vast te stellen zijn er 3 diagnoses nodig: 1. De onderkennende diagnose 2. De verklarende diagnose 3. De handelingsgerichte diagnose De Wissel speelt een grote rol bij 1 en 3 Herlaarhof speelt een grote rol bij 2 en 3

9 Onderkennende diagnose
achterstand hardnekkigheid m.a.w als De Wissel voor een leerling externe hulp inroept ( =Herlaarhof), dan moet er sprake zijn van min of meer grote achterstand en hardnekkigheid

10 Dus: erg belangrijk om onze leerlingen goed te volgen
Hiervoor is er het protocol “leesproblemen en dyslexie in het speciaal onderwijs in oktober 2007 gestart met het invoeren van dit protocol

11 Lees- en spellingonderwijs op De Wissel
JRK: 1. jongste en oudste kleuters: stimuleren van de beginnende geletterdheid. Januari: afname signaleringslijst juni: - afname signaleringslijst voor jongste kleuters + 1e toetsmoment oudste kleuters

12 Onderbouw O1 en O2 Leesmethode Veilig Leren Lezen ( vervolg van het aanbod van de vorige groep). Toetsmoment 1: november > interventies Toetsmoment 2: maart > interventies Toetsmoment 3: juni> eindevaluatie

13 n.a.v. het toetsmoment Iedere leerkracht toetst zelf haar leerlingen
na ieder toetsmoment vindt er overleg plaats met leerkracht, logopediste, remedial teacher en SBO-coördinator. Iedere leerling wordt apart besproken: wat is het toetsresultaat en hoe gaan we verder? Leerlingen, die zich niet naar wens ontwikkelen krijgen de komende periode extra aandacht. Plannen van aanpak worden gemaakt en nieuwe doelen formuleren.

14 En nu? Als we het kind zo nauwlettend hebben gevolgd? Ontwikkelt het kind zich naar wens? ja ? Dan gaan we door met ons lees- en spellingaanbod Nee ? En hebben we de afgelopen 1½ tot 2 jaar extra interventies ingezet ? We gaan externe hulp aanvragen> Herlaarhof


Download ppt "Dyslexie De Wissel Herlaarhof."

Verwante presentaties


Ads door Google