De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met je hart en je hersens Back to the basics Anne van den Berg Joop van de Ven Lunchlezing Rooyse Wissel 15 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met je hart en je hersens Back to the basics Anne van den Berg Joop van de Ven Lunchlezing Rooyse Wissel 15 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Werken met je hart en je hersens Back to the basics Anne van den Berg Joop van de Ven Lunchlezing Rooyse Wissel 15 oktober 2009

2 Behandeling VerblijfBeveiliging

3 1. Waarden op basis van zingeving: betrouwbaarheid 2. Normen: respectvolle omgang 3. Behandelklimaat en strategie: supportief 4. Behoeftes patienten: motivatie 5. Doelen: versterking intacte functies 6. Houding: vriendelijk grensstellend 7. Methodiek: schema-therapie 8. Interventies: groepsinterventie 9. Technieken: 5 G formulier

4 Straf en gehoorzaamheids-orientatie: Ander in dienst van eigen macht, overleven Instrumentele orientatie: Ander in dienst van eigen plezier, pleasure seeking Interpersoonlijke orientatie: Ander staat in dienst van eigen socialisatie, ergens bij horen Orde en gezag orientatie: Ander in dienst van handhaving regels, afspraken nakomen Sociale contract orientatie: Ander voor afgrenzing en loyaliteit, adaptieve flexibiliteit Universele ethische principes: Ander als medevormgever aan universele waarden. Ontmoeting op basis van commitment van hogere orde

5 Patienten: overleven, driftbevrediging, sociaal aanpassen Therapeuten: orde en plicht, flexibel aanpassen, maatschappelijke idealen 2 opmerkingen: Therapeuten dienen voor behandeling op individueel- en groepsniveau aansluiting te zoeken bij het niveau van de patient(en). Stimuleren een niveau hoger. Hoe groter de kloof tussen innerlijk kader/ideaal van Medewerker, en de praktijk op de werkvloer, hoe groter kans op burn-out

6 1e graads Klimaat in gebouw, inrichting Adequate organisatie Gezamenlijke behandelsfeer (gezond en humaan) 2e graads Verschillende psychotherapieën Vaktherapieen, TLW Methodisch Groepswerk 3e graads Behandelplannen voor individuen

7 ConsistentieContainment Constantie Duidelijkheid Betrouwbaarheid Doorzichtigheid Therapeutische interactie Vrijwilligheid Niet-gecontamineeerd Variantie Holding Progroep

8 DestructiviteitDesorganisatie DysforieDependentie DominantieDysmentalisatie Deviantie Antigroep

9 Metastudies: Warren c.s. (2003): Dangerous and Severe Personality Disorders. Conclusie voor persoonlijkheidsverandering: Community Based Treatment. Adviescommissie Gezondheidsraad (2006): Antisociale persoonlijkheidstoornis. Conclusie voor persoonlijkheidsverandering: Geen aanwijzingen wel of niet te behandelen Expertisecentrum Forensische psychiatrie (2008): Richtlijn Persoonlijkheidstoornissen: ‘What Works’ met cognitieve gedragstherapie.

10 Bevorderend: organisatie staat qua regels, rollen, functies en afspraken. Duidelijke behandelhouding en filosofie. Communicatie binnen team en naar patiënten sluit aan. Veiligheid door sfeer en kloppende procedures. Gezond kunnen eten en slapen. Belemmerend: personeelsgebrek door ziekte en plotseling weggaan. Voortdurende angst en woede. Niet boven de partijen staan. Niet verbinden, maar splitsen.

11 Bevorderend: begrenzen (behapbaar maken), begrijpen, betekenisgeven en dat communiceren. Zorgen voor continuiteit. Preventief? Incidentmethode. Belemmerend: beheersen, de regels hanteren zonder in gesprek te gaan, veroordelen zonder het verhaal patient te horen. Terugpakken, elkaar de schuld geven. Goeden en slechten.

12 Bevorderend: onderlinge samenwerking. Behandelonderdelen passen als een mozaiek in elkaar en vormen een geheel. Erkenning van verschillen in werkwijze en doelen onderdelen. Belang van BHP Belemmerend: rivaliteit tussen onderdelen. Gefragmenteerde behandelhobbies. Eilandencultuur. Onvoldoende regie in gezamenlijk behandelproces

13 Bevorderend: voor staf gestructureerde bijeenkomsten voor integratie gevoelens, communicatie, begrijpen en hoe te intervenieren naar patientengroep en individu. Met patienten: doel en vorm bijeenkomsten richten op nadenken en communcieren over eigen en andermans gedrag. Interactioneel verbinden met elkaar. Belemmerend: klagen, externaliseren, defaitisme, beschuldigen, invullen, patiënten laten ruzien.

14 Bevorderend: afgestemd op behoeftes (groep) patienten. Uitleggen waarom en hoe. Respectvolle toepassing hierin naar mogelijkheden staf, groep en patienten. Belemmerend: regels zijn regels, op elke regel is een uitzondering, toegeven aan groepsdruk, bedreiging of verleiding. Sadistisch reageren.

15 Bevorderend: respecteren van grenzen. Betrouwbaar zijn. De ander als eigen persoon ervaren. Ruimte voor patiënt om zichzelf te kennen. Belemmerend: chanteerbaar en kwetsbaar zijn b.v. privetelefoontjes. Wat therapeutisch is en ‘echt’ lopen door elkaar. Verwarrend.

16 Bevorderend: uiterlijke structuur wordt innerlijk structuur door objectconstantie. Vroegere onvoorspelbaarheid wordt voorspelbaarheid. Tijd, plaats, aanwezigheid personeel, P.B.’er, therapeut. Veilige gehechtheid. Belemmerend: onvoorspelbaarheid roept angst en woede op. Innerlijke structuur komt niet van de grond.

17 Bevorderend: fases in behandeling, behoeftes en stoornissen patiënten vragen om beweeglijkheid. Verbetering en uitbreiding vaardigheden om iets aan te kunnen. Persoonlijke en groepsontwikkeling krijgt ruimte. Belemmerend: structuur staat boven proces/ontwikkeling en niet naast. Onvoldoende ontwikkeling vanwege starheid.

18 Bevorderend: vertrouwen vanwege heldere programmering, duidelijke regels. Absolute grenzen en variabele grenzen, procedures en informatie zoals klachtrecht. Patient wordt serieus genomen. Verhoogt zelfbeeld en wederkerige communicatie Belemmerend: chaos en willekeur. Geen lerende omgeving. Overlevingsgedrag vanwege wantrouwen.

19 Bevorderend: Verhoogt wederzijds vertrouwen en maakt gang van zaken op afdeling voorspelbaar en begrijpbaar. Ook aangeven waarom je over bepaalde zaken niet open bent b.v. privacy. Belemmerend: wantrouwen en angst/woede. Afhankelijkheid waardoor weinig appel op ontwikkeling. Ondercultuur met roddels en geheimen ontstaat.

20 Bevorderend: naast expliciet leren is er ruimte voor impliciet leren van hoe je in het leven staat en problemen aanpakt. Iemand als voorbeeld zoals oudere rijpere patiënt, medewerkers die niet ver van dagelijks leven af staan (arbeid). Belemmerend: kliniek is wezensvreemd voor patiënt. Leert niet in de groep maar via therapeutische technieken. Zal zich niet engageren en commiteren.

21 Bevorderend: verhoogt motivatie tot gewenste verandering. Verandering kan geïnternaliseerd worden en daarmee hogere garantie voor blijvend gewenst gedrag. Op afdeling meer ruimte om te oefenen en te proberen Belemmerend: vechten tegen de bierkaai. Verzet en eindeloze strijd. Verhoogt woede en verlaagt vertrouwen.

22 Beschikbaarheid: fysiek en emotioneel ook in slechte dagen. Legitimeerbaarheid: setting is goede plek en wordt als zodanig erkend door de partijen. Transculturele afstemming: openstaan voor cultureel/religieus andere betekenissen. Betrokkenheid: oprechte belangstelling, positieve perspectiefvolle houding. Plu(t)smelding naast mi(t)smelding.

23  Verschillende vertegenwoordigers van waarden en algemene kenmerken  Intervisie met erkenning van verschillen en overeenkomsten  Aansluiting definieren op functioneren patient en patientengroep  Herkennen parallelprocessen

24  Delictrecidive vermindering waardoor resocialisatie  Gezond werkklimaat  Maatschappij als belangrijke klant  Patient optimaal behandelaanbod, realistisch erbij betrekken  Goed intern en extern ketenmanagement  Goede kwaliteit- prijsverhouding


Download ppt "Werken met je hart en je hersens Back to the basics Anne van den Berg Joop van de Ven Lunchlezing Rooyse Wissel 15 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google