De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MVO en intern management College 6. ‘Het verantwoord organiseren en inrichten van zorg in de structuur van een organisatie en de bedrijfsprocessen.’ MVO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MVO en intern management College 6. ‘Het verantwoord organiseren en inrichten van zorg in de structuur van een organisatie en de bedrijfsprocessen.’ MVO."— Transcript van de presentatie:

1 MVO en intern management College 6

2 ‘Het verantwoord organiseren en inrichten van zorg in de structuur van een organisatie en de bedrijfsprocessen.’ MVO en intern management

3 Doelstellingen 1.Kwaliteitsverbetering en rendementsverhoging 2.Ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid 3.Stimuleren van integriteitsbewaking en risicobeheersing 4.Versterking van sfeer (welbevinden) 5.Versterking van motivatie en zingeving MVO intern management Doelstellingen

4 Strategie: Compliance Bedrijfscode Beroepscode Gedragscode Adviserend of verplichtend Strategie Compliance

5 Voordelen compliance code Houvast voor werkgever en werknemer Juridische zekerheid Imago Strategie Compliance Voordelen

6 Nadelen compliance-code Te weinig eigen verantwoordelijkheid Muur tussen management en ondergeschikten Demoralisering Strategie Compliance Nadelen

7 Voorwaarden succesvolle regelgeving Zo veel mogelijk in overleg Belang en nut uitleggen Mogelijkheid om kritiek t.a.v. regels te communiceren Regels periodiek evalueren Succesvolle regelgeving Voorwaarden

8 1.Professionele houding Openheid Betrokkenheid Kritisch vermogen Integrale verantwoordelijkheid (binnen EN buiten de organisatie) 2.Strategie als aanvulling op compliance Succesvolle regelgeving Voorwaarden

9 Uitgangspunten Duidelijkheid over: Eigen rol en eigen verantwoordelijkheden Onderlinge afhankelijkheid Onderlinge verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid voor externe stakeholders MVO-strategie voor intern management Uitgangspunten

10 Risico’s (op basis van uitgangspunten) Vage beleidsstukken Individueel opvoeden Voorbeeldfunctie manager MVO-strategie voor intern management Risico’s

11 Realiseer de uitgangspunten door middel van structuur: 1.Management 2.Regels vertalen in verantwoordelijkheden 3.Organisatiestructuur 4.Communicatiestructuren 5.Functieomschrijvingen en taakprocedures 6.Stakeholding en corporate citizenship Basis voor succesvol MVO- management Succesvol MVO- management Basis

12 Management Rapportage Plenaire sessies Werkvloer Luistervaardigheid Luisterkanalen Gedrag Succesvol MVO- management 1. Management

13 Aandachtspunten Analyse van managementcommunicatie Dialoogtraining Leiderschapstraining Succesvol MVO- management 1. Management Aandachts- punten

14 Regels vertalen in verantwoordelijkheden Regels en procedures zijn er niet in de eerste plaats om integriteit te waarborgen, bedrijfsprocessen goed te laten verlopen en samenwerking te ordenen, maar… om werknemers in staat te stellen inzicht en greep te krijgen op hun eigen morele verantwoordelijkheden. Succesvol MVO- management 2. Regels vertalen in verantwoor- delijkheden

15 Aandachtspunten Regels bespreekbaar maken Verantwoordelijkheden expliciet maken (acties) Dilemmatraining Succesvol MVO- management 2. Regels vertalen in verantwoorde- lijkheden Aandachts- punten

16 Organisatiestructuur Aangepast aan omgeving? Eilandenrisico? Onderlinge afhankelijkheden duidelijk? Bedrijfsprocessen duidelijk? Succesvol MVO- management 3. Organisatie- structuur

17 Aandachtspunten Procesanalyses versus functiescheidingen Gedeelde verantwoordelijkheden vs. ‘beslislocaties’/hiërarchie (wie beslist wat en voor wie?) Succesvol MVO- management 3. Organisatie- structuur Aandachts- punten

18 Communicatiestructuren Bepalen communicatiegedrag Bepalen communicatie- en luistervaardigheid Bepalen openheid, betrouwbaarheid, integriteit Succesvol MVO- management 4. Communi- catiestructuren

19 Aandachtspunten Analyse communicatiestructuren Analyse luisterstructuren Op welke manieren kunnen we elkaar kennen/van elkaar leren? Succesvol MVO- management 4. Communi- catiestructuren Aandachts- punten

20 Functieomschrijvingen en taakprocedures Onderlinge afhankelijkheden Taken als samenwerkingsprocessen Succesvol MVO- management 5. Functie- omschrijvingen en taakprocedures

21 Aandachtspunten Onderlinge verantwoordelijkheid (relaties met collega’s) goed beschreven? Motiverende, inspirerende beschrijvingen of kale opsomming van taken/plichten? Verantwoordelijkheid voor samenleving/stakeholders beschreven? Succesvol MVO- management 5. Functie- omschrijvingen en taakprocedures Aandachts- punten

22 Stakeholding en corporate citizenship Klant- én maatschappijbewustzijn versterkt: Commitment intern en extern Integriteit Zingeving Succesvol MVO- management 6. Stakeholding en corporate citizenship

23 Aandachtspunten Stakeholding In dienst van wie/wat werk ik, werken wij? Wat zijn onze ultieme ambities? Succesvol MVO- management 6. Stakeholding en corporate citizenship Aandachts- punten

24 MOVE-scorecard

25 Implementatie 1.Benoemen van aandachtspunten; rubriceren binnen categorieën 2.Terugkoppeling 3.Benoemen (via steunpunten) van acties en core values 4.Terugkoppeling: core values en acties communiceren 5.Implementatie MOVE-scorecard Implementatie

26 6.Terugkoppeling: rapportage en communicatie (wie gaat wat doen) 7.Meting, analyse, evaluatie 8.Terugkoppeling: Rapportage en discussie 9.Aanpassing 10.Terugkoppeling: Rapportage en communicatie MOVE-scorecard Implementatie

27 Cyclisch implementatiemodel MOVE-scorecard Implementatie Cyclisch implementatie- model


Download ppt "MVO en intern management College 6. ‘Het verantwoord organiseren en inrichten van zorg in de structuur van een organisatie en de bedrijfsprocessen.’ MVO."

Verwante presentaties


Ads door Google