De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau."— Transcript van de presentatie:

1 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 1 NEFEB Arbo bijeenkomst Mark Fleuren 8 april 2009

2 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 2 Agenda Context Arbowet –De basis: zorgplicht –Recente veranderingen De praktijk: –Deskundige bijstand –RI&E –Arbocatalogus

3 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 3 Basis: waarom ook al weer? Gemeenschappelijk doel:  optimale arbeidsomstandigheden = maximaal productief functioneren (ook na je pensionering). Wettelijk: bescherm de werkende mens.  Zorgplicht van de werkgever

4 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 4

5 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 5 Arbowet en -regelgeving Bindende wetgeving: –Arbowet  zeer algemene doelen –Arbeidsomstandighedenbesluit  nadere invulling van verplichtingen –Arbeidsomstandigheden-regeling Beleidsregels Arbo (tot 2010) –Nadere invulling: wanneer voldoe je volgens de Arbeidsinspectie –Wordt vervangen door Arbocatalogus branche CAO

6 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 6 Hoe regelt de werkgever dat? Samenwerken met de werknemers/OR TVB toewijzen binnen het bedrijf Weten welke risico’s er zijn: RI&E met PvA Bepalen welke maatregelen je neemt –Arbocatalogus Deskundige ondersteuning regelen: –Preventiemedewerker –Arbodienst/bedrijfsarts/deskundige

7 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 7 Taken preventiemedewerker Verleent (aan de werkgever) bijstand bij: –Het opstellen van de RI&E –Het opstellen van het plan van aanpak –Het uitvoeren van maatregelen ter preventie Werkt samen met/adviseert aan OR/PVT Heeft kennis van zaken, tijd en middelen Onfhankelijkheid: is beschermd zoals een OR-lid Gericht op de dagelijkse praktijk  Iemand in het bedrijf, heeft dit als bijtaak

8 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 8 Gecertificeerde bijstand RI&E toetsen –Tenzij minder dan 40 uur werk verleend wordt –Tenzij minder dan 26 werknemers bij gebruik erkende branche-RIE Verzuimbegeleiding Arbeidsgezondheidkundig onderzoek en aanstellingskeuring

9 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 9 Deskundige bijstand contract Arbodienst gecertificeerd (vangnetregeling) Losse deskundige in dienst of extern (maatwerkregeling) –Bij CAO of schriftelijke instemming OR of PVT –Minimaal 1 deskundige met certificering: Bedrijfsarts (altijd nodig voor verzuim) Veiligheidskundige Arbeidshygiënist Arbeid- & Organisatie deskundige (A&O)

10 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 10 Preventiemedewerker benoemd en taak vastgesteld Regelingen vastgesteld met OR RI&E uitgevoerd, getoetst en vereiste deskundigheid voor preventie vastgesteld Eisen aan deskundigheid Waarborg toegang tot deskundigen (Vroeger Arbo spreekuur) (Periodiek) arbeidsgezondheidkundig onderzoek wat voor wie en hoe vaak Verzuimbegeleiding ingericht Voldoet aan WVP (bedrijfsarts) Voldoende deskundigheid Bedrijfsarts Bijstand BHV benoemd en taak vastgesteld Voldoende deskundigheid Voldoende deskundigheid

11 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 11 Stappen Weten: RI&E, verzuimcijfers Wegen: wat is belangrijk? Willen: goed werkgever, goed werknemer Werken: plan van aanpak Wetgever: samenwerken, maatwerk: –Redelijkerwijs –Werken naar arbeidsvermogen

12 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 12 Wat is een ‘risico’?

13 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 13 Faciliteiten Branche RI&E instrument www.RIE.nlwww.RIE.nl Arboportaal www.arboportaal.nlwww.arboportaal.nl Arbocatalogus www.arboportaal.nlwww.arboportaal.nl Branche: website branchevereniging Inspectierapporten Arbeidsinspectie Verzuimcijfers?

14 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 14 De basis van alles: RI&E en Arbocatalogus 8 april 2009

15 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 15 Waar gaat RI&E over Veiligheid: machines/arbeidsmiddelen, elektriciteit, explosie/stoffen, vallen van hoogte, omvallen/instorten,transport, e.d. Arbeidshygiëne/ergonomie: stoffen, biologische agentia, lichamelijke belasting, beeldschermwerk, klimaat, licht, lawaai, trillingen, straling. Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA): werkstress veroorzakers: werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag. Beleid: heb je het goed geregeld: BHV, verzuim, deskundige bijstand, vertrouwenspersoon, voorlichting instructie, enz.

16 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 16 Risico-inventarisatie en -evaluatie Brengt in kaart: –Kunnen de arbeidsomstandigheden beter? –Hebben we voldoende geregeld? Kan door bedrijf zelf worden gedaan of worden uitbesteed aan een Arbodienst of externe deskundige.

17 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 17 Inrichten RI&E proces Uitvoeren RI&E Bepalen doel, methode en instrument voor RI&E Invullen plan van aanpak (maatregelen) Toetsing van RI&E (certificering) Bepalen welke deskundigheid werkgever moet inzetten voor Preventiebeleid (certificering)

18 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 18 Branche RI&E Doe het zelf  instrumenten beschikbaar –www.RIE.nl erkend door branche of niet?www.RIE.nl Voorbeeld: http://rie.humatix.nl/rie/rie/status.railshttp://rie.humatix.nl/rie/rie/status.rails Handreikingen oplossingen: Arbocatalogus Kijk ook bij andere branches Aanpak en resultaat i.o.m. OR/PVT!!

19 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 19 De Arbocatalogus Maatwerk per sector: sector maakt deze (werkgeversverenigingen en bonden) Afspraken over wat een goed niveau van bescherming is voor deze branche. Welke oplossingen (maatregelen en middelen) zijn er?  Vervangt regels Beleidsregels  Wordt door de Arbeidsinspectie getoetst  Inspectiebrochure Arbeidsinspectie

20 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 20 2008-2009 ontwikkelen Stimuleringsregeling voor branches Arbocatalogus wordt per thema ingevuld: –Deelcatalogus agressie en geweld –Deelcatalogus fysieke belasting –Deelcatalogus lasrook –Voorbeeld: http://www.arboportaal.nl/content/szw- goedgekeurde-arbocatalogi http://www.arboportaal.nl/content/szw- goedgekeurde-arbocatalogi

21 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 21 Ter afsluiting 8 april 2009

22 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 22 De trend Minder regels overheid, meer door sociale partners. Werkgever werk samen met OR en bepaal maatwerk voor jouw bedrijf (actief). Werknemer gedraag je verantwoordelijk, zorg dat je inzetbaar blijft. Arbeidsinspectie op afstand als stok achter de deur en thema’s stimuleren.

23 Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 23 De Arbeidsinspectie Waar letten ze op: Inspectiebrochures http://arbeidsinspectie.szw.nl/index.cfm?fuse action=dsp_document&link_id=86771 Welke branches en thema’s krijgen momenteel aandacht: Inspectieprojecten http://arbeidsinspectie.szw.nl/index.cfm?fuse action=dsp_document&link_id=36566


Download ppt "Klik om het opmaakprofiel van de modeltitel te bewerken Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau."

Verwante presentaties


Ads door Google