De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEFEB Arbo bijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEFEB Arbo bijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 NEFEB Arbo bijeenkomst
Mark Fleuren 8 april 2009

2 Agenda Context Arbowet De praktijk: De basis: zorgplicht
Recente veranderingen De praktijk: Deskundige bijstand RI&E Arbocatalogus

3 Basis: waarom ook al weer?
Gemeenschappelijk doel: optimale arbeidsomstandigheden = maximaal productief functioneren (ook na je pensionering). Wettelijk: bescherm de werkende mens. Zorgplicht van de werkgever

4

5 Arbowet en -regelgeving
Bindende wetgeving: Arbowet  zeer algemene doelen Arbeidsomstandighedenbesluit  nadere invulling van verplichtingen Arbeidsomstandigheden-regeling Beleidsregels Arbo (tot 2010) Nadere invulling: wanneer voldoe je volgens de Arbeidsinspectie Wordt vervangen door Arbocatalogus branche CAO

6 Hoe regelt de werkgever dat?
Samenwerken met de werknemers/OR TVB toewijzen binnen het bedrijf Weten welke risico’s er zijn: RI&E met PvA Bepalen welke maatregelen je neemt Arbocatalogus Deskundige ondersteuning regelen: Preventiemedewerker Arbodienst/bedrijfsarts/deskundige

7 Taken preventiemedewerker
Verleent (aan de werkgever) bijstand bij: Het opstellen van de RI&E Het opstellen van het plan van aanpak Het uitvoeren van maatregelen ter preventie Werkt samen met/adviseert aan OR/PVT Heeft kennis van zaken, tijd en middelen Onfhankelijkheid: is beschermd zoals een OR-lid Gericht op de dagelijkse praktijk  Iemand in het bedrijf, heeft dit als bijtaak

8 Gecertificeerde bijstand
RI&E toetsen Tenzij minder dan 40 uur werk verleend wordt Tenzij minder dan 26 werknemers bij gebruik erkende branche-RIE Verzuimbegeleiding Arbeidsgezondheidkundig onderzoek en aanstellingskeuring

9 Deskundige bijstand contract
Arbodienst gecertificeerd (vangnetregeling) Losse deskundige in dienst of extern (maatwerkregeling) Bij CAO of schriftelijke instemming OR of PVT Minimaal 1 deskundige met certificering: Bedrijfsarts (altijd nodig voor verzuim) Veiligheidskundige Arbeidshygiënist Arbeid- & Organisatie deskundige (A&O)

10 Preventiemedewerker benoemd en taak vastgesteld
Regelingen vastgesteld met OR RI&E uitgevoerd, getoetst en vereiste deskundigheid voor preventie vastgesteld Eisen aan deskundigheid Waarborg toegang tot deskundigen (Vroeger Arbo spreekuur) (Periodiek) arbeidsgezondheidkundig onderzoek wat voor wie en hoe vaak Verzuimbegeleiding ingericht Voldoet aan WVP (bedrijfsarts) Voldoende Bedrijfsarts Bijstand BHV benoemd en taak vastgesteld

11 Stappen Weten: RI&E, verzuimcijfers Wegen: wat is belangrijk?
Willen: goed werkgever, goed werknemer Werken: plan van aanpak Wetgever: samenwerken, maatwerk: Redelijkerwijs Werken naar arbeidsvermogen

12 Wat is een ‘risico’?

13 Faciliteiten Branche RI&E instrument www.RIE.nl
Arboportaal Arbocatalogus Branche: website branchevereniging Inspectierapporten Arbeidsinspectie Verzuimcijfers?

14 De basis van alles: RI&E en Arbocatalogus
8 april 2009

15 Waar gaat RI&E over Veiligheid: machines/arbeidsmiddelen, elektriciteit, explosie/stoffen, vallen van hoogte, omvallen/instorten,transport, e.d. Arbeidshygiëne/ergonomie: stoffen, biologische agentia, lichamelijke belasting, beeldschermwerk, klimaat, licht, lawaai, trillingen, straling. Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA): werkstress veroorzakers: werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag. Beleid: heb je het goed geregeld: BHV, verzuim, deskundige bijstand, vertrouwenspersoon, voorlichting instructie, enz.

16 Risico-inventarisatie en -evaluatie
Brengt in kaart: Kunnen de arbeidsomstandigheden beter? Hebben we voldoende geregeld? Kan door bedrijf zelf worden gedaan of worden uitbesteed aan een Arbodienst of externe deskundige.

17 Inrichten RI&E proces Bepalen doel, methode en instrument voor RI&E
Uitvoeren RI&E Bepalen doel, methode en instrument voor RI&E Invullen plan van aanpak (maatregelen) Toetsing van RI&E (certificering) Bepalen welke deskundigheid werkgever moet inzetten voor Preventiebeleid

18 Branche RI&E Doe het zelf  instrumenten beschikbaar
erkend door branche of niet? Voorbeeld: Handreikingen oplossingen: Arbocatalogus Kijk ook bij andere branches Aanpak en resultaat i.o.m. OR/PVT!!

19 De Arbocatalogus Maatwerk per sector: sector maakt deze (werkgeversverenigingen en bonden) Afspraken over wat een goed niveau van bescherming is voor deze branche. Welke oplossingen (maatregelen en middelen) zijn er?  Vervangt regels Beleidsregels  Wordt door de Arbeidsinspectie getoetst Inspectiebrochure Arbeidsinspectie

20 2008-2009 ontwikkelen Stimuleringsregeling voor branches
Arbocatalogus wordt per thema ingevuld: Deelcatalogus agressie en geweld Deelcatalogus fysieke belasting Deelcatalogus lasrook Voorbeeld:

21 Ter afsluiting 8 april 2009

22 De trend Minder regels overheid, meer door sociale partners.
Werkgever werk samen met OR en bepaal maatwerk voor jouw bedrijf (actief). Werknemer gedraag je verantwoordelijk, zorg dat je inzetbaar blijft. Arbeidsinspectie op afstand als stok achter de deur en thema’s stimuleren.

23 De Arbeidsinspectie Waar letten ze op: Inspectiebrochures
Welke branches en thema’s krijgen momenteel aandacht: Inspectieprojecten


Download ppt "NEFEB Arbo bijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google