De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elle Struijff Regio RAAK Zaanstreek-Waterland. Tussenrapportage Elle Struijf Zaanstreek-Waterland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elle Struijff Regio RAAK Zaanstreek-Waterland. Tussenrapportage Elle Struijf Zaanstreek-Waterland."— Transcript van de presentatie:

1 Elle Struijff Regio RAAK Zaanstreek-Waterland

2 Tussenrapportage Elle Struijf Zaanstreek-Waterland

3 INHOUD Organisatie Organisatie Trajecten al gestart vòòr RAAK-periode Trajecten al gestart vòòr RAAK-periode Trajecten gestart gedurende RAAK- periode Trajecten gestart gedurende RAAK- periode Knelpunten Knelpunten Conclusie Conclusie RAAK; en nu verder ….. RAAK; en nu verder …..

4 ORGANISATIE Knelpunten => Leerpunten  Eenduidige organisatorische aansturing: éénduidige verantwoordelijkheid  Draagvlak bij:  Politiek  Organisaties  Communicatie

5 GESTART VÒÒR EN AANGEPAST TIJDENS RAAK (1) Opvoedingsondersteuning: Opvoedspreekuren Opvoedspreekuren Begeleidingscontacten JGZ Begeleidingscontacten JGZ Opvoedcursussen en themabijeenkomsten Opvoedcursussen en themabijeenkomsten Moeders Informeren Moeders/Home Start Moeders Informeren Moeders/Home StartSignalering:  SPUTOVAMO op de S.E.H.

6 GESTART VÒÒR EN AANGEPAST TIJDENS RAAK (2) Ketenzorg: Politiek draagvlak ontwikkelen Politiek draagvlak ontwikkelen Regionaal protocol kindermishandeling 12-min Regionaal protocol kindermishandeling 12-min Verbetering overdracht: Kraamzorg=> JGZ 0-4 => 4-19 Verbetering overdracht: Kraamzorg=> JGZ 0-4 => 4-19 Verbetering samenwerking: Verloskundige Zorg => JGZ Verbetering samenwerking: Verloskundige Zorg => JGZ Team Interne Consultatie Kindermishandeling (TICK) Evean Team Interne Consultatie Kindermishandeling (TICK) EveanCasemanagement: VTO-Vroeghulp VTO-Vroeghulp Protocol niet verschenen zonder bericht JGZ 0-19 Protocol niet verschenen zonder bericht JGZ 0-19 Samenwerking JGZ en Bureau Jeugdzorg Samenwerking JGZ en Bureau Jeugdzorg

7 TRAJECTEN GESTART GEDURENDE RAAK-PERIODE Opvoedingsondersteuning:  VoorZorg  Cursus depressieve moeders Ketenzorg: Ontwikkeling Verwijswijzer voor verwijzers Ontwikkeling Verwijswijzer voor verwijzers Samenwerking Huiselijk geweld en RAAK Samenwerking Huiselijk geweld en RAAKCasemanagement Zorgcoördinatie Plus Purmerend Zorgcoördinatie Plus Purmerend Vangnet Jeugd Zaanstad Vangnet Jeugd Zaanstad

8 KNELPUNTEN Preventieve en signalerende zorgverlening: Preventieve en signalerende zorgverlening: –Tijd –Deskundigheid in signalering en signaleringsinstrumenten –Bespreekbaarheid van het gesignaleerde –Effectieve Opvoed- en gezinsondersteuning Drempel naar jeugdhulpverlening Drempel naar jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening –Wachttijden –Versnippering in de jeugdhulpverlening

9 CONCLUSIE Eenduidig aangestuurde projectcoördinatie noodzakelijk Eenduidig aangestuurde projectcoördinatie noodzakelijk Politiek draagvlak (gemeenten) noodzakelijk Politiek draagvlak (gemeenten) noodzakelijk Aanpak kindermishandeling vraagt tijd, financiering, deskundigheid, eenduidigheid, sturing Aanpak kindermishandeling vraagt tijd, financiering, deskundigheid, eenduidigheid, sturing Veel in steigers gezet, nu consolidatie en verdere ontwikkeling Veel in steigers gezet, nu consolidatie en verdere ontwikkeling Zaanstreek-Waterland

10 RAAK, en nu verder... UniformMaatwerk Maatwerk Plus Hulpverle ning Geindiceer de hv gedwongen hv Vanaf -9 maand -9 maand Verlos kunde Kraam zorg JGZ 0-4 jaar 0-4 jaar 19 jaar JGZ 4-19 jaar Huisarts/kinderarts/SEH/ziekenhuis

11 RAAK, en nu verder... UniformMaatwerk Maatwerk Plus Hulpverle ning Geindiceer de hv gedwongen hv Vanaf -9 maand -9 maand Verlos kunde Kraam zorg Signalering (Invent- groep) (Invent- groep) Voorlichting en advies OndersteuningVerwijzen Begeleidings contacten Ondersteuning Zorgcoör dinatie VoorZorg Stevig Ouderschap (OKE-project) Zorgcentrum Jeugd BJZMEESMD JeugdzorgJGGZ AWBZ-Zorg (GV, kinderdagver blijf plus) AWBZ-Zorg (GV, kinderdagver blijf plus) Raad voor Kinderbe scherming JGZ 0-4 jaar 0-4 jaar 19 jaar JGZ 4-19 jaar Opvoedspreekuren/Cursussen Ouder en Kind /JONG Centrum Voordeur BJZ Toeleiding CIZ Huisarts/kinderarts/SEH/ziekenhuis


Download ppt "Elle Struijff Regio RAAK Zaanstreek-Waterland. Tussenrapportage Elle Struijf Zaanstreek-Waterland."

Verwante presentaties


Ads door Google