De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elle Struijff Regio RAAK Zaanstreek-Waterland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elle Struijff Regio RAAK Zaanstreek-Waterland"— Transcript van de presentatie:

1 Elle Struijff Regio RAAK Zaanstreek-Waterland

2 Zaanstreek-Waterland
Tussenrapportage Elle Struijf

3 INHOUD Organisatie Trajecten al gestart vòòr RAAK-periode
Trajecten gestart gedurende RAAK-periode Knelpunten Conclusie RAAK; en nu verder …..

4 ORGANISATIE Knelpunten => Leerpunten
Eenduidige organisatorische aansturing: éénduidige verantwoordelijkheid Draagvlak bij: Politiek Organisaties Communicatie

5 GESTART VÒÒR EN AANGEPAST TIJDENS RAAK (1)
Opvoedingsondersteuning: Opvoedspreekuren Begeleidingscontacten JGZ Opvoedcursussen en themabijeenkomsten Moeders Informeren Moeders/Home Start Signalering: SPUTOVAMO op de S.E.H.

6 GESTART VÒÒR EN AANGEPAST TIJDENS RAAK (2)
Ketenzorg: Politiek draagvlak ontwikkelen Regionaal protocol kindermishandeling 12-min Verbetering overdracht: Kraamzorg=> JGZ 0-4 => 4-19 Verbetering samenwerking: Verloskundige Zorg => JGZ Team Interne Consultatie Kindermishandeling (TICK) Evean Casemanagement: VTO-Vroeghulp Protocol niet verschenen zonder bericht JGZ 0-19 Samenwerking JGZ en Bureau Jeugdzorg

7 TRAJECTEN GESTART GEDURENDE RAAK-PERIODE
Opvoedingsondersteuning: VoorZorg Cursus depressieve moeders Ketenzorg: Ontwikkeling Verwijswijzer voor verwijzers Samenwerking Huiselijk geweld en RAAK Casemanagement Zorgcoördinatie Plus Purmerend Vangnet Jeugd Zaanstad

8 KNELPUNTEN Preventieve en signalerende zorgverlening:
Tijd Deskundigheid in signalering en signaleringsinstrumenten Bespreekbaarheid van het gesignaleerde Effectieve Opvoed- en gezinsondersteuning Drempel naar jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Wachttijden Versnippering in de jeugdhulpverlening

9 CONCLUSIE Eenduidig aangestuurde projectcoördinatie noodzakelijk
Politiek draagvlak (gemeenten) noodzakelijk Aanpak kindermishandeling vraagt tijd, financiering, deskundigheid, eenduidigheid, sturing Veel in steigers gezet, nu consolidatie en verdere ontwikkeling Zaanstreek-Waterland

10 Huisarts/kinderarts/SEH/ziekenhuis
RAAK, en nu verder... Uniform Maatwerk Maatwerk Plus Hulpverle ning Geindiceer de hv gedwongen hv Vanaf -9 maand Verlos kunde Kraamzorg JGZ 0-4 jaar 19 jaar 4-19 jaar Huisarts/kinderarts/SEH/ziekenhuis

11 Ouder en Kind /JONG Centrum
RAAK, en nu verder... Uniform Maatwerk Maatwerk Plus Hulpverle ning Geindiceer de hv gedwongen hv Vanaf -9 maand Verlos kunde Kraamzorg Signalering (Invent-groep) Voorlichting en advies Ondersteu ning Verwijzen Begeleidings contacten Zorgcoör dinatie  VoorZorg Stevig Ouderschap (OKE-project) Zorgcentrum Jeugd BJZ MEE SMD Jeugdzorg JGGZ AWBZ-Zorg (GV, kinderdagverblijf plus)  Raad voor Kinderbe scherming JGZ 0-4 jaar 19 jaar 4-19 jaar Huisarts/kinderarts/SEH/ziekenhuis Ouder en Kind /JONG Centrum Voordeur BJZ Toeleiding CIZ Opvoedspreekuren/Cursussen


Download ppt "Elle Struijff Regio RAAK Zaanstreek-Waterland"

Verwante presentaties


Ads door Google