De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rob Tuin, sectormanager Aequor Em Vael, senior ontwikkelaar Aequor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rob Tuin, sectormanager Aequor Em Vael, senior ontwikkelaar Aequor"— Transcript van de presentatie:

1 Rob Tuin, sectormanager Aequor Em Vael, senior ontwikkelaar Aequor
Focus op vakmanschap met een nieuwe beroepsgerichte kwalificatie structuur Rob Tuin, sectormanager Aequor Em Vael, senior ontwikkelaar Aequor 27 november 2012 Zowel de kwalificatie structuur vernieuwen als de ondersteuningsstructuur bedrijfsleven – onderwijs - Aequor

2 Een korte blik in de toekomst

3 Vernieuwing kwalificatiestructuur
In opleidingen meer kennis en vaardigheden Opleidingen meer arbeidsmarkt gerelateerd Aantonen van onderwijsinstellingen van macrodoelmatigheid Globalere dossiers (breed waar kan/smal waar moet) Vormgeven opleidingen met sectoraal en regionale bedrijfsleven Geen overlap tussen dossiers over de hele BKS Meer uniformiteit over de hele BKS Herkenbaar voor het bedrijfsleven Uitvoerbaar/betaalbaar voor het onderwijs Aantrekkelijk voor studenten Kwaliteitseisen optimaliseren: transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam (en doelmatig) Kwalificatiestructuur/dossiers is een middel, geen doel op zich 3-voudige kwalificatie: beroep, burger en doorstroom Van competentiegericht naar beroepsgericht Breed Agro Cluster; Smal hoefsmid Aequor project BKS/PAC vernieuwd fase 1 opdracht bestuur Aequor (onderwijs/bedrijfsleven): Meewerken aan nieuw format, instructie en toetsingskader (SBB) Opleveren BKS Opleveren nieuwe PAC/Onderstructuur Aanpak is al werkende komen tot nieuw format/structuur Inhoud nieuwe BKS wordt vorm gegeven middels samenwerking onderwijs/bedrijfsleven: Meelezers Discussiegroepen op social media (linked-in) Expertgroepen met onderwijs/bedrijfsleven SC/BE + PAC Proces: Stuurgroep met vertegenwoordiging onderwijs/bedrijfsleven uit PAC en bestuur Aequor + MT Aequor + projectleider Bestuur Aequor SBB / minister OC&W

4 Opbouw/format kwalificatiedossier
Gemeenschappelijk deel gebaseerd op kennis, vaardigheden en houding. 50% (35% beroepstaken en 15% Avo taken) Profiel 35% Keuze 15%

5 Opbouw/format kwalificatiedossier
Basis; essentie van beroepengroep Kern van het beroep Houding Kennis Vaardigheden Profiel; sterk samenhangende beroepen Keuze; verdieping, verbreding, verbijzondering of doorstroom Verantwoordingsdocumenten arbeidsmarkt Examineringseisen Basis en profiel stelt toetsingskamer vast Keuze stelt paritaire commissie vast

6 Keten van kwalificeren
Arbeidsmarkt Regionaal/landelijk Sectoraal BCP Dossier (statisch) Onderwijs Startende beroepsbeoefenaar Eisen LLB

7 Vertalen dossier naar opleiding
Regionale en/of sectorale inkleuring Slim kiezen basis/profiel/keuze Afstemming bedrijfsleven Verbinding groen/grijs 9 dossiers ca 40 profielen (inclusief 1 entree opleiding); was 30 dossiers en meer dan 70 uitstromen Logistiek dossier gaat over naar o.a. VTL, SH&M, SVO

8 Rol Bedrijfsleven bij inkleuring onderwijs
Stelling: bedrijfsleven is volgend

9 Rol Bedrijfsleven bij inkleuring onderwijs
Hoe kan het bedrijfsleven het groene onderwijs helpen? Wat is daarvoor nodig? Wie doet wat?

10 ?????

11 Agrocluster Teelt; niveau 2, 3, 4 Techniek en teelt; niveau 2,3,4
Product in de keten; niveau 2,3,4 Productiedieren; niveau 2, 3,4 Rundveepedicure Expert vruchtbaarheid en voortplanting

12 Tijdspad Dossiers gereed 2012 (gebaseerd op concept format)
Praktijktesten vanaf januari 2013 Definitieve dossiers december 2013 (gebaseerd op definitief format) Invoering 2014 Discussies omtrent format bij SBB vanwege te brede interpretatie format door verschillende sectoren, nog te veel overlap tussen sectoren De 50% discussie Nog te veels dossiers/keuze delen (900 keuzedelen) Examinering nog niet helder Keuze delen nog niet helder Format nog niet definitief Doelmatigheidsproces nog niet definitief Dossiers gereed verschillende wensen qua tempo: Onderwijs zit er verschillend in: voorlopers, meelopers, achterlopers Verschillende praktijktesten wil het onderwijs Bedrijfsleven zit er verschillend in, de een wil snel (LTO), VHG en Cumela willen meer tijd Praktijktesten: Format testen en definitief maken Onderwijs maken (brede basis, regionalisering) Onderwijs uitvoeren (inschrijving, doelmatigheid, controleerbaarheid / onderwijsinspectie) Inrichting PAC meerdere modellen. Al doende vormgeven. Er komen meer taken bij PAC: K&E, BPV, AOD


Download ppt "Rob Tuin, sectormanager Aequor Em Vael, senior ontwikkelaar Aequor"

Verwante presentaties


Ads door Google