De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geanne van Gurp Lieke de Roest HBO-verpleegkunde Februari 2010 Doel en werkwijze van de transitiepolikliniek De rol van de transitiecoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geanne van Gurp Lieke de Roest HBO-verpleegkunde Februari 2010 Doel en werkwijze van de transitiepolikliniek De rol van de transitiecoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Geanne van Gurp Lieke de Roest HBO-verpleegkunde Februari 2010 Doel en werkwijze van de transitiepolikliniek De rol van de transitiecoördinator

2 Programma ― Inleiding ― Toelichting actieprogramma ― Doel en werkwijze transitiepolikliniek ― Rol transitiecoördintator ― Afronding

3 Inleiding Keuze Kenniskring Transities in Zorg Begeleiding Kwaliteit Workshops

4 Actieprogramma Toolkit Transitiepolikliniek Transitiecoördinator

5 Doel en werkwijze Transitiepolikliniek Vraagstelling Literatuurstudie Praktijkresultaten Conclusie en aanbevelingen

6 Vraagstelling “Wat is het doel en wat is de werkwijze van transitiepoliklinieken, voor jongeren met een chronische somatische aandoening, in Nederlandse ziekenhuizen en komen deze overeen met gevonden literatuur?”

7 Doel en werkwijze Transitiepolikliniek Vraagstelling Literatuurstudie Praktijkresultaten Conclusie en aanbevelingen

8 CHF - model - Referral Process/ Intake - Preliminary screening - Team Presentation - Follow – up - Evaluation of Outcomes

9 Literatuurstudie knelpunten Organisatie Zorgverlening aan jongere

10 Doel en werkwijze Transitiepolikliniek Vraagstelling Literatuurstudie Praktijkresultaten Conclusie en aanbevelingen

11 Praktijkresultaten Enquêtes (Kwantitatief onderzoek) Interviews (Kwalitatief onderzoek) Respons

12 Praktijkresultaten ‘een geoormerkte poli, gericht op specifieke doelgroep (leeftijd, aandoening), gericht op behandelen, stimuleren van zelfmanagement, bundeling van volwassenen & kinderzorg’, reuma, UMC Utrecht “Het doel dat is (…) dat ze daar naar toe gaan [internist] en blijven naar toe gaan (…) en de jeugd goed voorbereiden op de zelfstandigheid die ze daar krijgen.” Diabetes, Catharina Ziekenhuis

13 Praktijkresultaten periode Ziekenhuis begeleidingvoorbereiding duur periode Leeftijd start transfernazorg Amphia, diabetesx 6 jaar13 x Catherina ZH, diabetesx 5 jaar12 x UMC St. Radboud, CFx +/- 5 jaar12-13 xx Erasmus MC, revalidatiex Ter Gooi, Diabetesx 1 jaar17 Erasmus MC, thuisbeademingx 1 jaar17 xx UMC, reumax Erasmus MC, IBDx 5 jaar+/- 13 x UMCG, anatomische afwijkingenLevenslang, op vraag van patiënt Totaal:762 Tabel Fasen van transitie waarin de transitiepolikliniek begeleiding biedt

14 Doel en werkwijze Transitiepolikliniek Vraagstelling Literatuurstudie Praktijkresultaten Conclusie en aanbevelingen

15 Qua doelstelling en werkwijze weinig eenduidigheid – Gezamenlijk consult Aanbeveling praktijk Aanbeveling vervolgonderzoek

16 Rol Transitiecoördinator Vraagstelling Literatuurstudie Praktijkresultaten Conclusie en aanbevelingen

17 Vraagstelling Wat is de werkwijze en de rol van de transitiecoördinator in Nederlandse ziekenhuizen bij de transitie van jongeren met chronisch, somatische aandoeningen naar de volwassenenzorg ?

18 Rol Transitiecoördinator Vraagstelling Literatuurstudie Praktijkresultaten Conclusie en aanbevelingen

19 Transitiecoördinator Keuze voor verpleegkundige Kennis en ervaring Communicatief sterk Centraal aanspreekpunt Aan kinder- en volwassenkant Aanvullende waarde binnen de zorg Resultaten literatuurstudie

20 Literatuurstudie knelpunten Organisatie Zorgverlening aan jongere

21 Praktijkresultaten Enquêtes (Kwantitatief onderzoek) Interviews (Kwalitatief onderzoek)

22 Praktijkresultaten Tabel 2. : Weergave van de fasen waarin de transitiecoördinator aanwezig is om de jongeren te begeleiden naar de volwassenenzorg

23 Praktijkresultaten ‘Scoop op kwaliteit van leven & zelfmanagement, levende brug tussen kinder- volwassenzorg, laagdrempelig en in staat vraaggericht te werken, expertise op gebied van begeleiden/coachen’. Reuma, UMC Utrecht ‘Ik denk voornamelijk mensen die zich al met het ziektebeeld bezig houden, in de vorm van een verpleegkundig consulent of nurse practitioner, maar het hoeft niet perse een nurse practitioner zijn. Het kan ook een verpleegkundige, die zich gespecialiseerd heeft in dat ziektebeeld’. IBD, Erasmus MC Rotterdam

24 Rol Transitiecoördinator Vraagstelling Literatuurstudie Praktijkresultaten Conclusie en aanbevelingen

25 Veel uit eigen ervaringen opgestart –Verschil literatuur met praktijk Aanbeveling praktijk Aanbeveling vervolgonderzoek Conclusie en aanbevelingen

26 Vragen of opmerkingen? Afronding


Download ppt "Geanne van Gurp Lieke de Roest HBO-verpleegkunde Februari 2010 Doel en werkwijze van de transitiepolikliniek De rol van de transitiecoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google