De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep Mensgericht ondernemen 12 november 2013.  Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen op deze oproep intekenen of partner worden  Zowel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep Mensgericht ondernemen 12 november 2013.  Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen op deze oproep intekenen of partner worden  Zowel."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep Mensgericht ondernemen 12 november 2013

2  Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen op deze oproep intekenen of partner worden  Zowel profit als non-profit  Zowel Normaal Economisch Circuit als sociale economie  Overheidsadministraties en –diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien de finale doelgroep het eigen personeel is  Eén project per promotor MAAR promotor kan partner zijn in andere projecten  Partnerschappen worden aangemoedigd  Uitzondering: Sectorfondsen, maar andere bedrijven Wie?

3 Wat?  Verhoogde kwaliteit van de arbeid  Eerst en vooral arbeidsinhoud  Secundair arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties  Arbeidsomstandigheden  Arbeidsinhoud = Soort taken + leermogelijkheden + regelmogelijkheden  Arbeidsvoorwaarden = beloning, arbeidstijden, contractvormen, etcetera  Arbeidsrelaties = de mate waarin werknemers en hun vertegenwoordigers inbreng hebben in het beleid van de organisatie  Voor werknemers in de organisatie

4  Werken aan kwaliteit van de arbeid  Herorganiseren van processen en bijhorende bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling  Ondersteunend: leiderschap en kennismanagement  HR-beleid in de breedste zin  Inhoudelijke fiches met al deze thema’s  NIET statisch  NIET exhaustief Wat?

5

6  Instroom = selectiebeleid, onthaalbeleid, re-integratie van werknemers  Competentiemanagement = erkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties, maar ook systemen  Leerbeleid = visie op opleidingen, strategisch opleidingsplan, informele systemen  Feedbackbeleid = opzetten, uitwerken en introduceren van evaluatiecyclus, ook meer informele systemen  Motiveringsbeleid = loonbeleid, visie op extralegale voordelen, maar zeker ook motiveren werknemers Wat?

7  Kennismanagement = borgen van kennis, kennisdeling en – transfer binnen de eigen organisatie  Leiderschap = leidersschapstijl, coaching werknemers, rolmodellen  Verandermanagement = principes om veranderingsproces in goede banen te leiden  Structuur = processen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden werknemers en management. Ook functieprofielen of –rollen en het voorzien van de nodige overlegorganen  Werken aan arbeidsorganisatie valt hieronder Wat?

8 Verbeteren kwaliteit van de arbeid WIN-WIN:  Werknemers langer en meer tevreden aan het werk  Bedrijven weerbaarder voor veranderingen en evoluties uit de markt Waarom?

9  Oproep 293 vanaf 1 oktober 2013 met als uiterste indieningsdatum 6 januari 2014  goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 april 2014  maximale looptijd van 21 maanden voor ALLE projecten Wanneer?

10  Budget  maximale subsidie: 100.000 EUR per project (55.000 EUR uit het Vlaams Cofinancieringsfonds en 45.000 EUR vanuit het ESF)  financieringsstructuur:  45% ESF  55%VCF  30% (KMO) of 50% (GO) privaat/eigen inbreng  Sectoren: 20% op eigen gemaakte kosten  voorschot ten belope van 70% van de toegewezen middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds Subsidiëring?

11  Kwaliteitsopstap promotor bij indiening  Promotor en partners moeten rechtspersoonlijkheid hebben  Project wordt in het Nederlands opgesteld  Deadline indiening projectvoorstel uiterlijk op 6 januari 2014  Webbased formulier in de ESF-applicatie (https://esf2007- 2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp)https://esf2007- 2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp Ontvankelijkheid projectvoorstel

12  Inhoudelijk document  Tijdspad  Detaillering bij kosten- en financieringsschema  Akkoord van ondernemingsraad of advies SERR  Digitaal ten laatste begin maart  Gehandtekende verklaring op eer  Digitaal Verplichte bijlagen

13  Enkel wat op papier staat, telt  Evaluatoren kennen thema, maar niet specifieke achtergrond  Handleiding doornemen  Projectvoorstel laten lezen  Zelf beoordelen en scoren Tips

14  Oproepfiche  Financiële nota standaardschalen  Generieke financiële criteria  Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel Beschikbaar op: -www.esf-agentschap.be -ESF-applicatie (Oproep – Bijlagen). Informatie?

15 Contactgegevens  Vragen naar:  Marjolein.Vandenbroeck@esf.vlaanderen.be  esfsupport@vlaanderen.be (ESF-applicatie)  Flanders Synergy ( activerende arbeidsorganisatie)


Download ppt "Oproep Mensgericht ondernemen 12 november 2013.  Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen op deze oproep intekenen of partner worden  Zowel."

Verwante presentaties


Ads door Google