De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik heb de leeftijd bereikt waarop men mijn inspanningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik heb de leeftijd bereikt waarop men mijn inspanningen"— Transcript van de presentatie:

0 Leeftijdsbewust competentiebeleid als antwoord op de ONTgrijzing
Gunter Bombaerts, expertisecentrum Leeftijd&Werk, dept Werk en Sociale Economie Brugge, 25 september 2009

1 Ik heb de leeftijd bereikt waarop men mijn inspanningen
begint te verwarren met mijn mogelijkheden. Karel Jonckheere

2 Overzicht Competentiemanagement
VERgrijzing: groep ‘zorgbehoevenden’ wordt groter, groep die ervoor betaalt, wordt kleiner ONTgrijzing: Groep wordt steeds groter en vitaler Leeftijdsbewust personeelsbeleid als antwoord op de ONTgrijzing

3 1. Competentiemanagement
(erg) korte schets

4 Competenties en wensen voor beter werk
Een definitie: observeerbare eigenschappen onder de vorm van toegepaste kennis of daadwerkelijk gedrag die op één of andere wijze bijdragen tot succesvol functioneren in een specifieke rol of functie Wie observeert, met welk doel, met welke (voor)oordelen? Gedrag en kennis ook gelinkt aan arbeidsorganisatie Wat is succesvol? Iets goed kunnen (competentie) of iets graag doen (wensen)

5 Competenties in het beleid van de organisatie
Strategische keuze duidelijk maken Competentieprofielen Beoordelen competenties Ontwikkelen competenties Belonen competenties

6 Meer weten over beleid over competenties. http://www. werk

7 VERgrijzing groep ‘zorgbehoevenden’ wordt groter, groep die ervoor betaalt, wordt kleiner

8 Levensverwachting stijgt elke vier jaar met één jaar
Bron: Devos, De evolutie van de levensverwachting in België, 18de-20ste eeuw, 2005

9 Leeftijdsverdeling in 1881: een piramide
70 60 50 40 30 20 10 Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

10 Leeftijdsverdeling in 1921: al meer een denneboom
70 60 50 40 30 20 10 Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

11 Leeftijdsverdeling in 1948
70 60 50 40 30 20 10 Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

12 Leeftijdspiramide in 1971 70 60 50 40 30 20 10 Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

13 Leeftijdspiramide in 1986 70 60 50 40 30 20 10 Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

14 Leeftijdspiramide in 2003 70 60 50 40 30 20 10 Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15 Leeftijdspiramide in 2020 70 60 50 40 30 20 10 Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

16 Leeftijdspiramide in 2050 70 60 50 40 30 20 10 Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

17 VERgrijzing: groep 65+ wordt groter
Afhankelijkheidsratio: verhouding -20 and +60 vs 20-60jarigen NIS, Eurostat (Graph: WAV)

18 Groep 50-65 wordt steeds groter en vitaler/competenter
3. ONTgrijzing Groep wordt steeds groter en vitaler/competenter

19 De groep 50(55)-65 wordt steeds groter
Bron FOD Economie – Algemene Directie Statistiek Bevolkingsstatistieken en Bevolkingsvooruitzichten (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

20 Groep 50-65 steeds vitaler: ONTgrijzing
Weing cijfers! Prevalentie (in %) van als goed ervaren gezondheid en geen activiteitsbeperkingen Bron: Van Oyen en Deboosere, 2008

21 ONTgrijzing is dé uitdaging voor de arbeidsmarkt
Groter wordende groep Steeds vitaler wordende mensen Positief voor de arbeidsmarkt, als een antwoord wordt gevonden

22 3. Leeftijdsbewust competentie- en wensenbeleid
(Leeftijdsbewust personeelsbeleid) Als antwoord op de uitdaging van de ONTgrijzing

23 Cruciale basisfilosofie
LBPB preventie door signaalfunctie (kanarie) Signalen ouderen om ieders situatie ten gronde aan te pakken Belangrijke rol Hr (hofnar) Zeker als het minder goed gaat, informele beïnvloeding belangrijk Positieve instelling (ontgrijzing) Expliciet en impliciet steeds uitgaan van de sterktes van 50+ers (en 50minners) Werkgoesting Begeleiding sectorconsulenten, projectontwikkelaars (diversiteitsplan), , … Plannen vertrekken van algemene uitdagingen, betrekken doelgroepen

24 Leeftijdsbewust “Competentie- en wensenbeleid”
Strategische keuze duidelijk maken Hoe willen we omgaan met verschillende leeftijden? Competentieprofielen ‘bewust van leeftijd’, invulling van de arbeidsorganisatie Beoordelen competenties Door jonge mensen? Vooroordeel? Ontwikkelen competenties Ouderen vaak niet gewend te denken in competenties (en wensen): mee zorgen voor de ‘klik’ Belonen competenties

25 Leeftijdsbewust competentiebeleid gelinkt met Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Leeftijdsopbouw Functie- en competentieanalyse Werving Selectie Uitzendwerk Onthaalbeleid Loopbaanmanagement Competentiemanagement Leerbeleid Functievariatie Gezondheidsbeleid Aanwezigheidsbeleid Motiveren en belonen Direct leidinggevenden Kennismanagement Arbeidsregeling Arbeidsorganisatie (Brug)pensioen Outplacement Leeftijdsdiscriminatie

26 Meer weten over leeftijdsbewust personeelsbeleid. www. leeftijdenwerk
Meer weten over leeftijdsbewust personeelsbeleid?

27 Meer weten over partners? www.leeftijdenwerk.be

28 Bedankt


Download ppt "Ik heb de leeftijd bereikt waarop men mijn inspanningen"

Verwante presentaties


Ads door Google