De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB De arbeidsmarkt van morgen: tijd voor een Tabula rasa? Cederdialogen CD&V 18 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB De arbeidsmarkt van morgen: tijd voor een Tabula rasa? Cederdialogen CD&V 18 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB De arbeidsmarkt van morgen: tijd voor een Tabula rasa? Cederdialogen CD&V 18 februari 2013

2 EU- doelstellingen voor 2020  Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar  Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder dan 10%.  Een diploma hoger onderwijs voor ten minste 40 % van de bevolking van 30 tot 34 jaar  Vermindering van het aantal personen dat wordt getroffen of bedreigd door armoede en sociale uitsluiting met ten minste 20 miljoen

3 Evolutie werkzaam- heidsgraad bevolking tussen 20 en 64 jaar

4 2000 - 2011 Bronnen: FOD Economie - ADSEI - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) jaarevolutie werkzaamheidsgraad Vlaams Gewest (%) Ongelijke toegang tot arbeid

5 Evolutie en prognose jong/oud ratio (Vlaams Gewest; 2004-2020) Bron: Federaal Planbureau, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek (Bewerking Steunpunt WSE) De Gretige Grijsaard Wie zal deze vacatures invullen?

6 De Activerende Aanpak Naar een nieuw knelpuntenbeleid Nieuwe aanpak werkzoekenden •Het Sluitend Maatpak •Verruimd oriënteren •Werken op arbeidsmarktcompetenties •Uitbreiding systematische aanpak 50+ •Meer contacten met werkgevers •Competentiegericht matchen

7 De Omgeschoolde Ornitholoog Arbeidsmarktgericht opleiden Een wendbaar en toekomstgericht competentiebeleid •Activerend opleiden •Excellente competentiecentra •Mobiele opleidingen •Flexibele opleidingen •Webleren en Flex-iTraining •EVC •HBO en Se-n-Se

8 Het Gewapend Gewest Naar een innovatief activeringsbeleid? Nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen? •Gericht en actief verwijsbeleid •Gerichte sollicitatiefeedback Geen planlast voor werkgevers én werkzoekenden

9 PremissenLife time Employment Transitionele Arbeidsmarkt Mannelijk kostwinnersmodel Lineaire loopbaan Levensverwachting (65) Scholingsniveau (secundair onderwijs) Primaire & secundaire economie Jonge beroepsbevolking witte beroepsbevolking Nationale context Vrouwelijke participatie Fragmentering Transitionele loopbaan Levensverwachting (80) Scholingsniveau (hoger onderwijs) Tertiaire & quartaire economie Vergrijzende beroepsbevolking Diversiteit Globalisering (EU) & Mondialisering

10 De transitionele arbeidsmarkt Naar een nieuw arbeidsmodel • transities van werk naar werk • transities van werkloosheid naar werk • transities van onderwijs naar werk • transities van zorg naar werk Met meer mensen langer en anders werken Met onafgebroken transities

11 De transitionele arbeidsmarkt

12

13 De transitionele loopbaan

14 Aanpassing Instituties Van Baanzekerheid > Loopbaanzekerheid  van arbeidsovereenkomst naar loopbaanovereenkomst  van ontslagrecht naar hertewerkstellingsrecht  van “inactieve periodes” naar activerende periodes  van meerdere statuten naar één statuut Langer en Anders Werken

15 Bedankt


Download ppt "Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB De arbeidsmarkt van morgen: tijd voor een Tabula rasa? Cederdialogen CD&V 18 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google