De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Louis Greif, directeur VDAB AMB Gent Donderdag 24 maart 2011 Beleidsgroep GSIW Toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Louis Greif, directeur VDAB AMB Gent Donderdag 24 maart 2011 Beleidsgroep GSIW Toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt."— Transcript van de presentatie:

1 Louis Greif, directeur VDAB AMB Gent Donderdag 24 maart 2011 Beleidsgroep GSIW Toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

2 Meest recente evoluties in Vlaanderen en Gent Niet-werkende werkzoekenden NWWZ - Jaarverschillen VlaanderenGent MaandMannenVrouwenTotaalMaandMannenVrouwenTotaal Maa/10+8,5%+6,3%+7,4%Maa/10+5,6%+8,6%+6,9% Apr/10+7,5%+6,5%+7,0%Apr/10+5,8%+9,3%+7,2% Mei/10+5,3%+5,2%+5,3%Mei/10+2,2%+8,4%+4,8% Jun/10+0,6%+2,9%+1,7%Jun/10-2,7%+5,1%+0,6% Jul/10+2,4%+ 2,6%+2,5%Jul/10-0,8%+4,0%+1,3% Aug/10+0,4%+2,0%+1,2%Aug/10-2,6%+3,9%+0,2% Sep/10-2,4%+0,4%-1,1%Sep/10-3,6%+0,1%-2,0% Okt/10-3,4%+0,4%-1,6%Okt/10-4,6%+0,4%-2,5% Nov/10-6,2%-2,1%-4,2%Nov/10-7,2%-2,6%-5,3% Dec/10-11,3%-7,1%-9,3%Dec/10-12,8%-5,0%-9,6% Jan/11-6,6%-3,8%-5,2%Jan/11-7,7%-3,1%-5,8% Feb/11-8,1%-5,0%-6,6%Feb/11-8,3%-5,8%-7,2% NWWZ = niet werkende werkzoekende

3 Meest recente evoluties in Vlaanderen en Gent Vacatures Stad Gent1.4693.115+47,8%3.184

4 Meest recente evoluties in Vlaanderen en Gent Werkloosheidsgraden Stad Gent11,73%10,67%11,25%-1,07-0,67-0,88

5 Uitdagingen op lange termijn • Krapte op de arbeidsmarkt • Ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt • Ongekwalificeerde instroom op de arbeidsmarkt • Transities op de arbeidsmarkt

6 Structurele krapte op de arbeidsmarkt Kwantitatief Kwalitatief

7 Evoluties van de spanningsindicator (Vlaams gewest 1996 – 2009)

8 De structurele krapte van de toekomst % werkenden in het Vlaams Gewest: prognoses

9

10 Voornaamste beroepsgroepen met knelpunten 1Schoonmaker *329514Installateur sanitair & cv *202 2Technicus90115Technisch tekenaar193 3Ingenieur73616Schrijnwerker *181 4Leerkracht (SO & BO)69017Opvoeder177 5Informaticus *63018Vrachtwagenbestuurder *176 6Vertegenwoordiger50519Begeleider kinderopvang*148 7Boekhouder *39720Kok*148 8Gekwalificeerde verzorgende *39621Medewerker call-center144 9Onderhoudsmechanieker *37622Televerkoper141 10Verpleegkundige *37523Metselaar *138 11Beenhouwer – slager30924Electricien *131 12Kelner *27725Tech. Adm. bediende126 13Filiaalhouder / assistent249* = opleidingen voorzien in VDAB (eigen beheer of ism partners) Regio Gent – Eeklo 2009

11 Oorsprong knelpuntberoepen •Kwantitatief tekort: er zijn niet voldoende werkzoekenden voor bepaalde beroepen, bv. wegens een tekort aan leerlingen in bepaalde richtingen of omdat er geen schoolse opleiding bestaat. •Kwalitatief tekort: er zijn voldoende arbeidskrachten maar zij hebben niet de nodige bekwaamheid om het beroep uit te oefenen of de werkgever stelt hoge bijkomende eisen. •Ongunstige arbeidsomstandigheden: laag loon, vuil werk, stress, ongunstige tijdsregeling, statuut van zelfstandige e.d.. Evolutie van het aandeel knelpuntberoepen per oorzaak op het totale aantal knelpuntberoepen

12 Remediëring VDAB & PARTNERS : Actieplan knelpuntenbeleid: Bemiddeling en begeleiding:  Werkzoekenden sneller oriënteren naar (knelpunt)vacatures;  Optimalisatie instroom naar knelpuntopleidingen (ook vanuit de bedrijven !);  Verruiming aanbod op de arbeidsmarkt: kansengroepen heroriënteren naar knelpuntvacatures, optrekken leeftijdsgrens bemiddeling;  Meer aandacht voor algemene arbeidsmarktcompetenties: kennis Nederlands, PC- kennis, laaggeletterheid, sollicitatievaardigheden, arbeidsattitudes;  Sluitende aanpak werkgevers: ondersteuning werkgevers m.b.t. knelpuntvacatures;  Grensoverschrijdende bemiddeling: interregionale en internationale mobiliteit van werkzoekenden. Competentiemanagement:  Samenwerkingsverbanden met actoren en stakeholders: excellente centra;  Afstemming opleidingsaanbod op behoeften arbeidsmarkt (vraaggericht – toekomstgericht: vb. groene sectoren);  Engagementen partners en werkgevers: stageplaatsen, werkplekleren;  Verhoogde uitstroom naar (knelpunt)vacatures na opleiding;  Kennis arbeidsmarkt: onderzoek huidige en toekomstige noden, studie schoolverlaters (signaalfunctie naar onderwijs)

13 Remediëring MINISTER(IE):  Aanmoedigen studies in knelpuntberoepen.  Herwaardering technisch en beroepsonderwijs.  Politiek inzake tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten. BEDRIJVEN:  Opleiding werknemers, retentiebeleid, vacatures melden. SOCIALE PARTNERS EN OVERHEDEN  Ondersteunen beleid en acties.

14 Ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt

15 Werkzaamheidsgraad Vlaams Gewest (%) 2000 - 2009 Bron: Bron: FOD Economie - ADSEI - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) Ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt

16 Vlaanderen Stad Gent Kenmerken niet-werkende werkzoekenden

17 Evolutie aandeel doelgroepen nwwz t.o.v. totaal aantal nwwz 12/2000  12/2010 Ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt Laag- geschoolden Hoog- geschoolden < 25 jaar> = 50 jaarAllochtonenArbeids- gehandicapten Vlaanderen 12/2000  12/2010 56,5% 50,6% 12,4% 15,9% 23,7% 20,4% 7,8% 26,2% 14,6% 23,3% 10,4% 14,7% Stad Gent 12/2000  12/2010 53,1% 49,7% 17,6% 21,4% 24,4% 20,5% 5,8% 18,6% 25,8% 34,1% 7,3% 13,0%

18 Kansengroepen 70% Kansenberoepen 60% Korte opleiding (Middel)lange opleiding IBO / Instapopleiding Screenings* Jobkanaal Partnerschappen laaggeschoolden ouderen allochtonen arbeidsgehandicapten kwantitatief kwalitatief/technisch arbeidsomstandigheden Oorzaken : Remedie alle kansengroepen  ??? kansenberoepen *Screenings : intakes, profielbepalingen, assessments, oriënteringen, snuffelstages, werkervaringen, medische onderzoeken, psycho-technische onderzoeken, basisscreeningen of gespecialiseerde arbeidsmarktonderzoeken voor personen met een handicap (BS of GAO), activeringsscreeningen, … Mission Impossible?

19 Ongekwalificeerde instroom op de arbeidsmarkt

20 LaagMiddenHoog Meer = beter

21 7,3% 1,5% 4,0% Oost-Vlaanderen Evolutie % zonder werkervaring per scholingsniveau Vlaanderen

22 Transitionele arbeidsmarkt

23

24 Zorg/vrije tijd Pensioen/Uittrede Werk Werkloosheid Onderwijs/vorming De arbeidsmarkt is een komen en gaan: transitionele arbeidsmarkt


Download ppt "Louis Greif, directeur VDAB AMB Gent Donderdag 24 maart 2011 Beleidsgroep GSIW Toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google