De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recepten voor een arbeidsmarkt onder demografische druk 5 september 2008LIMOB Luc Sels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recepten voor een arbeidsmarkt onder demografische druk 5 september 2008LIMOB Luc Sels"— Transcript van de presentatie:

1 Recepten voor een arbeidsmarkt onder demografische druk 5 september 2008LIMOB Luc Sels Luc.Sels@econ.kuleuven.be

2 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE 1.Demografie en werkzaamheid 2.Loonkost en hertewerkstelling 3.Ontwikkeling van (loopbaan)competenties 4.Werkbaarheid 5.Uitstroom Thema’s

3 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE 1. Demografie en werkzaamheid

4 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Vergrijzing bevolking op arbeidsleeftijd – Vlaams Gewest Bevolking op arbeidsleeftijd Vlaams Gewest – Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek - Bevolkingsstatistiek (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) Actielijn 1: migratie, integratie en economie

5 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Snel stijgende ‘potentiële uittrede’ België – Bron: RSZ (bewerking Steunpunt WSE) Aantal werknemers per leeftijdsgroep Actielijn 2: maak bedrijfsdemo- grafische uitdagingen zichtbaar

6 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Snel stijgende ‘potentiële uittrede’ Actielijn 3: retentie van kennis i.p.v. retentie van mensen

7 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Trendniveau werkzaamheidsgraad per leeftijdscategorie 122,2 Vlaams Gewest – Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) WZHG 2007 55-64 = 34,2% WZHG 2001 55-64 = 24,5% Actielijn 4: bewaak trend naar studieduurverlenging

8 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE 2. Loonkost en hertewerkstelling

9 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Aandeel ouderen in nieuwe indiensttredingen ∑=12,4% ∑=12,1%∑=10,2%∑=10,1% Vlaams Gewest – Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK (bewerking Steunpunt WSE) Actielijn 5: versterken tewerkstellingspremies Actielijn 6: focus op selectieprocessen +

10 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Situatie Stijgende loon-leeftijd curve Parabolische productiviteit- leeftijd curve Probleem Anciënniteitskoppeling Hoger reservatieloon Lagere aanwervingskans Anciënniteitsgebonden beloning en aanwervingskansen Actielijn 7: afzwakken van anciënniteit als grondslag

11 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Reservatieloon* / huidig loon België – Bron: Grote Salarisenquête 2008 (bewerking A. De Coen en L. Sels * Loonniveau waar men indifferent wordt tussen werken en niet-werken

12 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Schatting reservatieloon België – Bron: Grote Salarisenquête 2008 (bewerking A. De Coen en L. Sels) n = 28.561 Controle: geslacht, diploma, huidig nettoloon, gepercipieerde kans op werk, economische noodzaak om werk te vinden, aantal financieel afhankelijke kinderen

13 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE N = 32 080 Wat zou men doen? 1. Blijven zoeken, maar in geen geval je looneisen verlagen 2. Blijven zoeken en je looneisen verminderen 3. Stoppen met zoeken naar werk Stel: job kwijt en na één jaar nog geen job gevonden Actielijn 8: variabele ‘in-work benefits’ i.p.v. forfaitaire werkhervattingstoeslagen

14 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE 3. Investeren in (loopbaan)competenties

15 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Leeftijdsverdeling deelnemers loopbaanbegeleiding VDAB Vlaams Gewest – Bron: VDAB (bewerking Steunpunt WSE) Actielijn 9: loopbaancompetenties, brandpunt van competentiebeleid

16 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE NWWZ bereikt met trajectwerking VDAB (2006) +2,45 +6,37 -0,77 -1,46 +1,84 +3,24 -1,16 -0,89 Wijziging ten opzichte van 2005 Vlaams Gewest – Bron: VDAB (bewerking Steunpunt WSE) Actielijn 10: verruiming van sluitende aanpak

17 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Jobmobiliteitsgraad: het probleem van de ‘gouden kooi’ Vlaams Gewest – Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK (bewerking Steunpunt WSE)

18 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Korte, gegarandeerde opzeggingstermijn Wettelijke minimum opzegtermijn van x aantal weken Te verlengen (gematigde stijging) tot x maanden na 10 jaar dienst Geen ontslagvergoeding, wel spaarsysteem Storting X% op brutoloon van de werknemer aan een privéfonds Maandelijkse storting, vanaf tweede maand Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst Keuze tussen uitkering als ontslagvergoeding / overdragen naar volgende werkgever (opsparen als ‘tweede pijler’) Bij geringe anciënniteit geen uitbetaling Indien de werknemer zelf ontslag neemt Geen recht op opvraging vergoeding Bedrag wordt behouden op de rekening (mobiliteit wordt niet afgestraft!) Van gouden kooi naar spaarsysteem Actielijn 11: openbreken van de gouden kooi

19 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Pro Eenvoudig en transparant – voorspelbare kosten Niet langer hoog oplopende ontslaguitkeringen Arbeidsmobiliteit niet gesanctioneerd → geen financieel verlies Geringe sanctie op leeftijd en anciënniteit Contra Voor iedereen bijdragen, ook voor zij die zelf vertrekken/blijven Geen verschil tussen ‘hire-and-fire’ bedrijf en ‘loyaal’ bedrijf Ontslag niet langer een financieel schokeffect Van gouden kooi naar spaarsysteem

20 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Ouderen krijgen geen kansen op opleiding Managers maken bij 50+ zelden gebruik van geboden of verboden Deelname veel ‘vrijer’ voor ouderen, zeker als manager jonger is Formele scholing heeft geen belang meer bij ouderen Daling in prestatie/leervermogen kan uitgesteld worden mits investering Opleidingsdeelname → loopbaanlengte (Fouarge & Schils, 2008) Opleiding heeft geringer effect bij ouderen (cf. scholingsoptimisme) Gemiddeld geringere impact bij oudere werknemers MAAR: verschillen tussen oudere werknemers beduidend groter Terugverdienperiode is te kort Oudere rekruten hebben minder actieve jaren voor de boeg MAAR: kans dat ze die jaren bij dezelfde werkgever spenderen is groot Misverstanden over leren/opleiden van ouderen Actielijn 12: leeftijdsbewust ≠ leeftijdsspecifiek

21 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE (6) Opleidingstoelage Werknemers Institutionele aanbieders OverheidBedrijven Private aanbieders Belastingbetaler (1) Belastingen (2) Budgetallocatie (3) Vouchers/leningen (4) Subsidies/leningen/fiscale prikkels (5) Heffingen (3) + (6) (7) Fee (8) Training fee (9) Transfers Stimulering van opleidingsinspanningen

22 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE 4. Werkbaarheid

23 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Werkbaar werk, echt een probleem? Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor (STV – Innovatie en Arbeid) Actielijn 13: verschiet niet al uw peilen aan ‘werkbaar werk’

24 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Onderbreking / vermindering prestaties bij 50plussers Vlaams Gewest – Bron: RVA (bewerking Steunpunt WSE) Actielijn 15: een grijze elastiek? Actielijn 14: bestudeer effect specifieke loopbaanrechten +

25 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Aandeel werkenden (50 plus) dat voor 60 plant te stoppen Vlaams Gewest – Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK (bewerking Steunpunt WSE)

26 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE 5. Uitstroom

27 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Evolutie NWWZ per leeftijdscategorie Vlaams Gewest – Bron: VDAB (bewerking Steunpunt WSE) Actielijn 17: naar een afspiegelingsbeginsel Actielijn 16: piekloon- systemen als new deal +

28 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Aantal 50plussers in uittredestatuten Vlaams Gewest – Bron: RVA (bewerking Steunpunt WSE) Actielijn 18: brugpensioen, de weg der geleidelijkheid

29 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Gemiddelde uittredeleeftijd VG, BE, EU27 – Bron: Eurostat LFS (bewerking Steunpunt WSE) Actielijn 19: hou het thema warm …

30 © Luc Sels, Steunpunt WSE Steunpunt WSE Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303 3000 Leuven T: + 32(0)16 32 32 39 steunpuntwse@econ.kuleuven.be www.steunpuntwse.be


Download ppt "Recepten voor een arbeidsmarkt onder demografische druk 5 september 2008LIMOB Luc Sels"

Verwante presentaties


Ads door Google