De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 5. De vergrijzing van de bevolking Gepresenteerd door Jan De Mulder Departement Studiën Auteurs:Philippe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 5. De vergrijzing van de bevolking Gepresenteerd door Jan De Mulder Departement Studiën Auteurs:Philippe."— Transcript van de presentatie:

1 Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 5. De vergrijzing van de bevolking Gepresenteerd door Jan De Mulder Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan De Mulder Martine Druant Hélène Zimmer

2 Overzicht van de uiteenzetting 2 1. De vloedgolf van de vergrijzing van de bevolking in België 2. De componenten van de demografische ontwikkeling 3. De uitdagingen voor de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën 4. Internationale vergelijking

3 3 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1950 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI. 1950: 8.632.000 inwoners VrouwenMannen 6,2 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

4 4 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1955 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1955: 8.848.000 inwoners VrouwenMannen 5,8 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

5 5 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1960 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1960: 9.119.000 inwoners VrouwenMannen 5,4 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

6 6 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1965 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1965: 9.448.000 inwoners VrouwenMannen 5,0 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

7 7 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1970 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1970: 9.638.000 inwoners VrouwenMannen 4,7 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

8 8 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1975 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1975: 9.795.000 inwoners VrouwenMannen 4,6 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

9 9 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1980 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1980: 9.848.000 inwoners VrouwenMannen 4,6 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

10 10 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1985 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1985: 9.858.000 inwoners VrouwenMannen 4,9 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

11 11 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1990 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1990: 9.967.000 inwoners VrouwenMannen 4,5 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

12 12 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 1995 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 1995: 10.137.000 inwoners VrouwenMannen 4,2 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

13 13 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2000 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2000: 10.239.000 inwoners VrouwenMannen 3,9 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

14 14 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2005 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2005: 10.446.000 inwoners VrouwenMannen 3,8 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

15 15 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2010 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2010: 10.807.000 inwoners VrouwenMannen 3,8 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

16 16 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2015 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2015: 11.200.000 inwoners MannenVrouwen 3,6 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

17 17 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2020 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2020: 11.538.000 inwoners VrouwenMannen 3,3 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

18 18 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2025 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2025: 11.802.000 inwoners VrouwenMannen 3,0 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

19 19 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2030 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2030: 11.982.000 inwoners VrouwenMannen 2,7 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

20 20 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2035 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2035: 12.115.000 inwoners VrouwenMannen 2,5 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

21 21 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2040 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2040: 12.227.000 inwoners VrouwenMannen 2,4 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

22 22 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2045 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2045: 12.334.000 inwoners VrouwenMannen 2,3 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

23 23 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2050 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2050: 12.439.000 inwoners VrouwenMannen 2,3 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

24 24 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2055 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2055: 12.547.000 inwoners VrouwenMannen 2,3 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

25 25 Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2060 (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2060: 12.663.000 inwoners VrouwenMannen 2,2 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

26 26 Vergrijzing van de bevolking in België (duizenden personen naar leeftijd) Bron: FPB - ADSEI.. 2060: 12.663.000 inwoners VrouwenMannen 2,2 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder. 2010: 10.807.000 inwoners 3,8 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder.

27 Overzicht van de uiteenzetting 27 1. De vloedgolf van de vergrijzing van de bevolking in België 2. De componenten van de demografische ontwikkeling 3. De uitdagingen voor de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën 4. Internationale vergelijking

28 Demografische projecties: de vitale indicatoren 20102060 Aantal kinderen per vrouw1,841,77 Levensverwachting bij de geboorte (jaren) Mannen77,985,3 Vrouwen83,990,9 Levensverwachting op 65 jaar (jaren) Mannen17,422,7 Vrouwen21,627,3 28 Bron: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060, FPB-ADSEI.

29 29 Toekomstig verloop van de bevolking in België : bijdrage van de migratie (jaarlijkse veranderingen in duizenden personen) Bron: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060, FPB-ADSEI.

30 Overzicht van de uiteenzetting 30 1. De vloedgolf van de vergrijzing van de bevolking in België 2. De componenten van de demografische ontwikkeling 3. De uitdagingen voor de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën 4. Internationale vergelijking

31 31 Toekomstig verloop van de bevolking op arbeidsleeftijd 1 (indexcijfers 2010 = 100) Bron: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060, FPB-ADSEI. 1 Bevolking van 15 tot 64 jaar.

32 32 Toekomstig verloop van de vervangingsratio van 55-64-jarigen door 15-24-jarigen (indexcijfers 100 = vervanging 1 per 1) Bron: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060, FPB-ADSEI.

33 33 Structuur van de bevolking op arbeidsleeftijd 1 en sociaal-economisch statuut in 2009 (duizenden personen, en in procenten van elke leeftijdscategorie) Bron: EC. 1 Bevolking van 15 tot 64 jaar.

34 34 Verloop van de werkgelegenheidsgraad van mannen en vrouwen van 55 tot 64 jaar 1 (procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd) Bron: EC. 1 Gegevens voor het tweede kwartaal tot 2004, jaargemiddelden vanaf 2005.

35 Werkgelegenheidsgraad 1 per nationaliteitsgroep en per leeftijdsgroep in 2009 35 Bron: EC. 1 Aandeel van de werkenden binnen de populatie van 15 tot 64 jaar. (procenten van de overeenstemmende bevolkingsgroep)

36 De budgettaire kosten van de vergrijzing Uitsplitsing op basis van het referentiescenario (procenten bbp) Alternatieven voor het referentiescenario (procenten bbp) 36 20092060 Pensioenen9,714,4 Gezondheidszorg8,111,7 Arbeidsongeschiktheid1,51,4 Werkloosheid2,31,2 Brugpensioen0,40,3 Kinderbijslagen1,71,3 Overige sociale uitgaven 1 1,81,5 TOTAAL25,531,8 (+6,3) Bron: SCvV. 1 Arbeidsongevallen en beroepsziekten, fondsen voor bestaanszekerheid, uitkeringen voor gehandicapten en leefloon. 2 Productiviteitsstijging gelijk aan 1,50% en effectieve leeftijd van uittreding plus 2 jaar tegen 2060. 2

37 Overzicht van de uiteenzetting 37 1. De vloedgolf van de vergrijzing van de bevolking in België 2. De componenten van de demografische ontwikkeling 3. De uitdagingen voor de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën 4. Internationale vergelijking

38 Bevolkingsontwikkeling tussen 2010 en 2060 in de landen van de Europese Unie 38 (veranderingspercentages) Bron: EC.

39 Verloop van de afhankelijkheidsgraad tussen 2010 en 2060 in de landen van de Europese Unie 39 (bevolking van 65 jaar en ouder in verhouding tot de bevolking van 15 tot 64 jaar) Bron: EC.


Download ppt "Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 5. De vergrijzing van de bevolking Gepresenteerd door Jan De Mulder Departement Studiën Auteurs:Philippe."

Verwante presentaties


Ads door Google