De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management, finance en recht 20 januari 2012 Dr. Daan Andriessen Lector Intellectual Capital Hogeschool Inholland Management.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management, finance en recht 20 januari 2012 Dr. Daan Andriessen Lector Intellectual Capital Hogeschool Inholland Management."— Transcript van de presentatie:

1 Management, finance en recht 20 januari 2012 Dr. Daan Andriessen Lector Intellectual Capital Hogeschool Inholland daan.andriessen@inholland.nl Management development lectoren HRO Bijdrage van Daan Andriessen

2 Mijn lectorbiografie 1990 Bestuurskunde VU 2003 Promotie “De waarde van kennis” Nyenrode 2003 - 2007 lector “Intellectual capital” stafafdeling Onderwijskwaliteit Inholland 2006 – heden Moderator Community of Practice “Design Science Research Group” 2007 – 2010 voorzitter Research & Innovation Centre Entrepreneurship Inholland en lector daar in 2009 – 2011 Lid presidium Forum voor praktijkgericht onderzoek 2010 – heden lector “Intellectual capital” Domein Management, Finance & Recht Inholland 2010 voorzitter Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO 2

3 Ik heb grote belangstelling voor: 1.Organisatieverandering en de onderstroom in organisaties 2.Leren tussen oud en jong in organisaties 3.Metaforen in organisatie en organisatietheorie 4.Rol en karakter van onderzoek in het HBO 5.Methodologie van praktijkgericht onderzoek 6.Kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek 7.Coachen van onderzoekers en van begeleiders van onderzoek 8.Ethisch gedrag van onderzoekers 9.Open Access 3

4 Bovenstroom en onderstroom BOVENSTROOM: Bedrijfsmatig denken: structureren, doelen, plannen, budgetteren, uitvoeren, sturen, controleren, afrekenen, evalueren. Doelmatigheid en continuïteit ONDERSTROOM: De menselijke behoefte aan: zelfstandigheid, aandacht, erkenning, vertrouwdheid en geborgenheid Op basis van intuïtie, instinct, emotie, creativiteit en respectOBJECTIVITEITSUBJECTIVITEIT 1.Organisatieverandering en de onderstroom in organisaties

5 Vergrijzing Oudere medewerker populatie Grotere uitstroom Hogere loonkosten Kleinere instroom Meer onderbenutting van medewerkers Verlies van kennis Minder investeren in kennis Tekort aan kennis Vermindering van prestaties en innovatie- vermogen van organisaties = aan te pakken met intergeneratie-leren     2.Leren tussen oud en jong in organisaties

6 Metaphors for knowledge Knowledge as something physical Knowledge as a wave Knowledge as a living organism Knowledge as thoughts and feelings Knowledge as a process Knowledge as a structure Knowledge as a substance Knowledge as water Knowledge as seed Knowledge as land Knowledge as soil Knowledge as objects Knowledge as a product Knowledge as a ship Knowledge as a resource Knowledge as thoughts and feelings Knowledge as capital Knowledge as a shape or form Knowledge as military troops Knowledge as an organism Knowledge as a person Knowledge as a process Knowledge as action Knowledge as a structure Knowledge as a system Knowledge as a container Knowledge as a wave Knowledge as electricity or heat 3.Metaforen in organisatietheorie

7 DIAGNOSEONTWERP IMPLEMENTA- TIE EVALUATIE Onderzoek in HBO = handelingscyclus plus onderzoekscyclus (Leen, 2011) VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Leen, Jan (2011) Mondelinge communicatie 4.Rol en karakter van onderzoek in het HBO

8 8/18 PRAKTIJKSTROOM Casus n Casus 2 KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 2.ONDERZOEKS- AGENDA Kennis- probleem 3. (HER) ONTWERPEN Generieke (concept) oplossing 10.KENNIS ONTWIKKELING Ontwerpkennis Casus 1 Agenda van de probleem- eigenaar 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem Match ? 5.ACTIE- PLANNING Specifieke oplossing 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 7.EVALUATIE Gemeten effecten van acties 9.REFLECTIE Successen, beperkingen & verbeteringen 5.Methodologie van praktijkgericht onderzoek

9 9 6.Kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek

10 10 7.Coachen van onderzoekers en van begeleiders van onderzoek

11 Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO 1.Onderzoekers aan het HBO dienen het professionele en maatschappelijke belang. 2.Onderzoekers aan het HBO zijn respectvol 3.Onderzoekers aan het HBO zijn zorgvuldig 4.Onderzoekers aan het HBO zijn integer 5.Onderzoekers aan het HBO verantwoorden hun keuzen en hun gedrag 11 8.Ethisch gedrag van onderzoekers

12 12 * Grootste spreiding 9.Open Access


Download ppt "Management, finance en recht 20 januari 2012 Dr. Daan Andriessen Lector Intellectual Capital Hogeschool Inholland Management."

Verwante presentaties


Ads door Google