De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management development lectoren HRO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management development lectoren HRO"— Transcript van de presentatie:

1 Management development lectoren HRO
Bijdrage van Daan Andriessen 20 januari 2012 Dr. Daan Andriessen Lector Intellectual Capital Hogeschool Inholland

2 Mijn lectorbiografie 1990 Bestuurskunde VU
2003 Promotie “De waarde van kennis” Nyenrode lector “Intellectual capital” stafafdeling Onderwijskwaliteit Inholland 2006 – heden Moderator Community of Practice “Design Science Research Group” 2007 – voorzitter Research & Innovation Centre Entrepreneurship Inholland en lector daar in 2009 – 2011 Lid presidium Forum voor praktijkgericht onderzoek 2010 – heden lector “Intellectual capital” Domein Management, Finance & Recht Inholland 2010 voorzitter Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO

3 Ik heb grote belangstelling voor:
Organisatieverandering en de onderstroom in organisaties Leren tussen oud en jong in organisaties Metaforen in organisatie en organisatietheorie Rol en karakter van onderzoek in het HBO Methodologie van praktijkgericht onderzoek Kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek Coachen van onderzoekers en van begeleiders van onderzoek Ethisch gedrag van onderzoekers Open Access

4 Bovenstroom en onderstroom
Organisatieverandering en de onderstroom in organisaties BOVENSTROOM: Bedrijfsmatig denken: structureren, doelen, plannen, budgetteren, uitvoeren, sturen, controleren, afrekenen, evalueren. Doelmatigheid en continuïteit Bovenstroom en onderstroom OBJECTIVITEIT SUBJECTIVITEIT ONDERSTROOM: De menselijke behoefte aan: zelfstandigheid, aandacht, erkenning, vertrouwdheid en geborgenheid Op basis van intuïtie, instinct, emotie, creativiteit en respect

5 Leren tussen oud en jong in organisaties
Oudere medewerker populatie Meer onderbenutting van medewerkers Grotere uitstroom Verlies van kennis Vermindering van prestaties en innovatie-vermogen van organisaties Vergrijzing Hogere loonkosten Minder investeren in kennis Kleinere instroom Tekort aan kennis = aan te pakken met intergeneratie-leren

6 Metaforen in organisatietheorie
Knowledge as a substance Knowledge as water Knowledge as seed Knowledge as soil Knowledge as land Knowledge as something physical Knowledge as objects Knowledge as a product Knowledge as a ship Knowledge as a resource Knowledge as capital Knowledge as military troops Metaphors for knowledge Knowledge as a shape or form Knowledge as a wave Knowledge as a wave Knowledge as electricity or heat Knowledge as a living organism Knowledge as an organism Knowledge as a person Knowledge as thoughts and feelings Knowledge as thoughts and feelings Knowledge as a process Knowledge as a process Knowledge as action Knowledge as a structure Knowledge as a structure Knowledge as a system Knowledge as a container

7 Onderzoek in HBO = handelingscyclus plus onderzoekscyclus (Leen, 2011)
Rol en karakter van onderzoek in het HBO Onderzoek in HBO = handelingscyclus plus onderzoekscyclus (Leen, 2011) VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN DIAGNOSE ONTWERP IMPLEMENTA-TIE EVALUATIE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus Leen, Jan (2011) Mondelinge communicatie

8 Methodologie van praktijkgericht onderzoek
KENNISSTROOM Methodologie van praktijkgericht onderzoek 1.THEORIE Theoretisch kader 2.ONDERZOEKS-AGENDA 3. (HER) ONTWERPEN Generieke (concept) oplossing 9.REFLECTIE Successen, beperkingen & verbeteringen 10.KENNIS ONTWIKKELING Ontwerpkennis Kennis-probleem Match ? Casus 1 Agenda van de probleem-eigenaar 4.DIAGNOSE Praktijk-probleem PRAKTIJKSTROOM Casus n Casus 2 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE- PLANNING Specifieke oplossing 6.IMPLEMEN-TATIE Vastgelegde ervaringen 7.EVALUATIE Gemeten effecten van acties 1 casus is geen casus Meerdere casussen nodig om deze vragen te beantwoorden en tegelijkertijd plausibele, rivaliserende verklaringen voor het succes en falen te achterhalen. Dit heeft ook gevolgen voor de financiering van dit onderzoek want: Succes is niet gegarandeerd (v.b. van bedrijf dat onderdelen voor vrachtwagens maakt waar ik uit ben geschopt halverwege een test om een kennisplan te maken) – meeste van geleerd over omstandigheden waaronder zoiets succesvol kan zijn Geen klant wil betalen voor generieke praktijktheorie, wel mogelijk voor individuele oplossing. Wie betaalt het werk in de kennisstroom? Basisfinanciering noodzakelijk. Wouter Bos ziet het verkeert als hij zegt dat lectoraten door opdrachtonderzoek moeten worden gefinancierd.

9 Kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek

10 Coachen van onderzoekers en van begeleiders van onderzoek

11 Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO
Ethisch gedrag van onderzoekers Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO 1. Onderzoekers aan het HBO dienen het professionele en maatschappelijke belang. 2. Onderzoekers aan het HBO zijn respectvol 3. Onderzoekers aan het HBO zijn zorgvuldig 4. Onderzoekers aan het HBO zijn integer 5. Onderzoekers aan het HBO verantwoorden hun keuzen en hun gedrag

12 Open Access * Grootste spreiding


Download ppt "Management development lectoren HRO"

Verwante presentaties


Ads door Google