De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal Kankercentrum Noord Oost Presentatie over Managed Clinical Network op 13 november 2008 Dr. Henk J. van der Steeg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal Kankercentrum Noord Oost Presentatie over Managed Clinical Network op 13 november 2008 Dr. Henk J. van der Steeg."— Transcript van de presentatie:

1 Integraal Kankercentrum Noord Oost Presentatie over Managed Clinical Network op 13 november 2008 Dr. Henk J. van der Steeg

2 2 Wat willen het IKNO en de oncologisch chirurgen? Optimalisatie van de kwaliteit van zorg in termen van toegang, effectiviteit en coördinatie Optimalisatie van de kwaliteit van zorg in termen van toegang, effectiviteit en coördinatie Verdere verbetering van het behandelresultaat in termen van 5-jaars overleving. Verdere verbetering van het behandelresultaat in termen van 5-jaars overleving. De juiste zorg op de juiste tijd bij de juiste patiënt door de juiste professional binnen de juiste infrastructuur. De juiste zorg op de juiste tijd bij de juiste patiënt door de juiste professional binnen de juiste infrastructuur.

3 3 Hoe? Oprichten van een Managed Clinical Network (MCN) Oprichten van een Managed Clinical Network (MCN)

4 4 Wat is een MCN? Organisatievorm voor complexe zorg waarin ziekenhuizen (MDL artsen, internisten, radiologen, chirurgen en radiotherapeuten) op een gecoördineerde manier met elkaar samenwerken met als doel patiëntenzorg van aangetoonde hoge kwaliteit volgens afgesproken protocollen te leveren. Organisatievorm voor complexe zorg waarin ziekenhuizen (MDL artsen, internisten, radiologen, chirurgen en radiotherapeuten) op een gecoördineerde manier met elkaar samenwerken met als doel patiëntenzorg van aangetoonde hoge kwaliteit volgens afgesproken protocollen te leveren.

5 5 MCN gynaecologie in IKNO regio. Aangepakt als een project, 16 ziekenhuizen Proloog  draagvlak Proloog  draagvlak Inventarisatiefase Inventarisatiefase Ontwerpfase Ontwerpfase Implementatiefase Implementatiefase Evaluatiefase. Evaluatiefase. Projectgroep: directeur IKNO, hoogleraar, extern projectleider Projectgroep: directeur IKNO, hoogleraar, extern projectleider

6 6 Inventarisatiefase Gevraagd o.a. naar: Kengetallen Kengetallen Hoe is huidige zorgpad in uw ziekenhuis Hoe is huidige zorgpad in uw ziekenhuis Wie zijn bij zorgpad betrokken Wie zijn bij zorgpad betrokken Sterkte en zwakte ervan Sterkte en zwakte ervan Wanneer inschakeling UMCG Wanneer inschakeling UMCG Hoe ziet de multidisciplinaire samenwerking eruit Hoe ziet de multidisciplinaire samenwerking eruit Waarom wilt u meedoen aan het MCN Waarom wilt u meedoen aan het MCN Wat vindt u belangrijk bij de MCN vormgeving Wat vindt u belangrijk bij de MCN vormgeving Wat wilt u met het MCN bereiken Wat wilt u met het MCN bereiken Succesfactoren Succesfactoren

7 7 Vervolg inventarisatiefase Discussiestuk maken Discussiestuk maken Werkconferentie met alle ziekenhuizen: leren van en discussie over bevindingen discussiestuk, over de uitgangspunten en doelen MCN Werkconferentie met alle ziekenhuizen: leren van en discussie over bevindingen discussiestuk, over de uitgangspunten en doelen MCN Plan van aanpak ontwerpfase Plan van aanpak ontwerpfase Benoemen ontwerpteam Benoemen ontwerpteam

8 8 Goed aan huidige manier van organiseren Korte lijnen Korte lijnen Alle expertise in huis Alle expertise in huis Patiënt hoeft niet te reizen Patiënt hoeft niet te reizen Korte toegangstijden en snelle doorloop Korte toegangstijden en snelle doorloop Aanwezigheid van één of twee gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren Aanwezigheid van één of twee gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren Goede samenwerking met OG uit UMCG Goede samenwerking met OG uit UMCG

9 9 Te verbeteren aan huidige manier van organiseren Meer structuur nodig. Meer structuur nodig. Meer patiënten moeten direct bij de ‘juiste’ gynaecoloog komen. Meer patiënten moeten direct bij de ‘juiste’ gynaecoloog komen. Structureren van intern en extern overleg. Structureren van intern en extern overleg. Hantering van protocollen. Hantering van protocollen. Onderlinge consultering. Onderlinge consultering. Inroostering bij operaties van OG. Inroostering bij operaties van OG.

10 10 Waarom meedoen met MCN? Kwaliteitsoverwegingen: het moet voor een patiënt niet uitmaken of ze naar mijn ziekenhuis komt of.... Kwaliteitsoverwegingen: het moet voor een patiënt niet uitmaken of ze naar mijn ziekenhuis komt of.... Formaliseren en structureren van een bestaande werkwijze. Formaliseren en structureren van een bestaande werkwijze. Verlaten ad hoc werken. Verlaten ad hoc werken. Verhogen operatieve expertise. Verhogen operatieve expertise. Structureren van de mogelijkheden om te reflecteren op wat we doen in de OG. Structureren van de mogelijkheden om te reflecteren op wat we doen in de OG. Samen beleid voeren Samen beleid voeren ……. …….

11 11 Doelen van het MCN 5-jaars overleving moet omhoog! 5-jaars overleving moet omhoog! Tevredenheid van patiënten moet omhoog. Tevredenheid van patiënten moet omhoog. Elke patiënt behandelen volgens hetzelfde protocol. Elke patiënt behandelen volgens hetzelfde protocol. Operatie binnen 2 tot 3 weken na 1e consult. Operatie binnen 2 tot 3 weken na 1e consult. Toegangstijd poli < 1 week. Toegangstijd poli < 1 week. In elk ziekenhuis 1- 2 gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren In elk ziekenhuis 1- 2 gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren

12 12 Wat nog meer belangrijk in MCN? Patiëntgerichtheid Patiëntgerichtheid Uniforme registratie van data Uniforme registratie van data Samen onderzoek doen Samen onderzoek doen Succes zichtbaar maken  0-meting doen Succes zichtbaar maken  0-meting doen Regelen van financiën Regelen van financiën Deskundigheidsbevordering gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren Deskundigheidsbevordering gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren Duidelijkheid over ‘wanneer verwijzen’ naar OC Duidelijkheid over ‘wanneer verwijzen’ naar OC Win-win en vertrouwen Win-win en vertrouwen

13 13 Algemene uitgangspunten MCN Bindende afspraken. Bindende afspraken. Één beleid bij diagnostiek en behandeling Één beleid bij diagnostiek en behandeling Één bestand van patiëntengegevens Één bestand van patiëntengegevens Afspraken over samenwerking Afspraken over samenwerking Monitoren van het beleid. Monitoren van het beleid. Uniforme patiënteninformatie Uniforme patiënteninformatie Duidelijkheid over verantwoordelijkheden Duidelijkheid over verantwoordelijkheden Financiële consequenties zijn bekend Financiële consequenties zijn bekend Regelen opleidingsverplichtingen Regelen opleidingsverplichtingen......

14 14 Ontwerpfase Samenstelling ontwerpteam Samenstelling ontwerpteam Structuur aan de discussie d.m.v. stellingen Structuur aan de discussie d.m.v. stellingen Geen discussie over vigerende protocollen Geen discussie over vigerende protocollen Uitkomst ontwerpteam: concept plan werkwijze en afspraken. Tijdspad 3 maanden. Uitkomst ontwerpteam: concept plan werkwijze en afspraken. Tijdspad 3 maanden. Plan besproken in plenaire vergadering van specialisten (gynaecologen en internisten) Plan besproken in plenaire vergadering van specialisten (gynaecologen en internisten) Na discussie en amendering definitief plan Na discussie en amendering definitief plan Formeel commitment aan MCN door gynaecologen, internisten en RvB. Formeel commitment aan MCN door gynaecologen, internisten en RvB. Tijdspad 3 – 4 maanden Tijdspad 3 – 4 maanden

15 15 Belangrijk bij het ontwerpen MCN Zorgpad en procedures Zorgpad en procedures Wat in algemeen ziekenhuis en wat in OC Wat in algemeen ziekenhuis en wat in OC Multidisciplinair overleg en samenwerking Multidisciplinair overleg en samenwerking Structuur regionale patiëntenbesprekingen Structuur regionale patiëntenbesprekingen Deskundigheidsbevordering gynaecologen Deskundigheidsbevordering gynaecologen Aandachtsgebied oncologie binnen maatschap Aandachtsgebied oncologie binnen maatschap Uniforme registratie Uniforme registratie Financiering Financiering Organisatie van het MCN Organisatie van het MCN

16 16 Voorbeelden van afspraken Uitgangspunten: alle patiënten worden voor de start van de behandeling besproken met de consulent; gynaecoloog is coördinator van het team Uitgangspunten: alle patiënten worden voor de start van de behandeling besproken met de consulent; gynaecoloog is coördinator van het team Afspraken inhoud van zorg: wat in algemeen en wat centrumziekenhuis, gebruik van protocollen Afspraken inhoud van zorg: wat in algemeen en wat centrumziekenhuis, gebruik van protocollen Afspraken over organisatie van zorg: toegangstijd is < 1 week, 90% gestart met behandeling binnen 4 weken Afspraken over organisatie van zorg: toegangstijd is < 1 week, 90% gestart met behandeling binnen 4 weken Organisatie MCN: heeft dagelijks bestuur, elk ziekenhuis heeft één stem Organisatie MCN: heeft dagelijks bestuur, elk ziekenhuis heeft één stem Monitoring afspraken en doelstellingen: site visits Monitoring afspraken en doelstellingen: site visits

17 Ik dank u voor uw aandacht. Vragen ? 17


Download ppt "Integraal Kankercentrum Noord Oost Presentatie over Managed Clinical Network op 13 november 2008 Dr. Henk J. van der Steeg."

Verwante presentaties


Ads door Google