De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brigadegeneraal Theo Ent Wapenoudste VBDD Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brigadegeneraal Theo Ent Wapenoudste VBDD Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance”"— Transcript van de presentatie:

1 Brigadegeneraal Theo Ent Wapenoudste VBDD Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance”

2 Koninklijke Landmacht 2 Visie VBDD

3 Koninklijke Landmacht 3 Visie VBDD Inhoud Introductie Waar staan we nu als Verbindingsdienst? Huidige visie Waarom een nieuwe visie Nieuwe Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance” –Hoofdlijnen van deze nieuwe visie –Taken –Hoe nu verder? Afsluiting & Vragen

4 Koninklijke Landmacht 4 Visie VBDD Huidige visie: “huidige visie verbindingsdienst midden jaren negentig met als motto van transporteur naar Commandovoerings- ondersteuning. Waar staan we nu als Verbindingsdienst?

5 Koninklijke Landmacht 5 Visie VBDD Waarom een nieuwe visie? Ontwikkeling van onze omgeving Belang van informatie: ontsluiting en -bescherming als onderdeel van commandovoering neemt snel toe: - Complexe landoperaties in een Joint en Combined en Interagency omgeving. - Militair opereren in een “transparante”, door nieuwe media gedomineerde wereld - Cyber

6 Koninklijke Landmacht 6 Visie VBDD Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance.” “Het Wapen van de Verbindingsdienst levert een essentiële bijdrage aan vechten voor vrede en vrijheid. Dat doen we door het leveren van Information Dominance. Dit is het transport, beheer en ontsluiten van informatie. Hiermee versterken wij het verbindend karakter van de commandovoering tussen de functies van militair optreden waarbij wij ons ondersteunend karakter behouden.”

7 Koninklijke Landmacht 7 Visie VBDD Veranderingen uitbuiten Van CLAS naar Landoptreden Normen, waarden en overtuigingen Alle functies van militair optreden invullen Personeel als centrale en bepalende factor Doctrine, Eenheid van opvatting en werkwijze Gereedstelling en kwaliteit Vbdpersoneel Actieve bescherming informatiedomein

8 Koninklijke Landmacht 8 Visie VBDD Taken Verbindingsdienst Informatieverspreiding Contra-informatieverspreiding Offensieve en Defensieve Informatiebescherming Overige Verbindingsdiensttaken

9 Koninklijke Landmacht 9 Visie VBDD Hoe nu verder? Aangepaste overlegstructuur: Maandelijks Kolonelsberaad Gebrevetteerdenoverleg als denktank Wapeninformatiedagen Doctrineontwikkeling binnen: Land Warfare Centre – Land Training Centre Kennis Centrum of Expertise Centrum Aangevuld met expertise bij eenheden Coordinatie door School Verbindingsdienst Aanwijzen van Autoriteit VBDD: C-SVBDD

10 Koninklijke Landmacht 10 Visie VBDD Personeel Bevorderen saamhorigheid en gepaste trots Actieve rol van lijnfunctionarissen en functionele chefs Ontwikkelen functiehuis Officieren en Onderofficieren verbindingsdienst binnen de nieuwe OTK Visie Actieve sturing voor vulling essentiële functies Een leven lang leren Kiezen voor een specialisme voor FPS fase 3

11 Koninklijke Landmacht 11 Visie VBDD Opleiding, Training en Kennis Reciproke ondersteuning 101 CISbat en CISBn Sturen op roulatie personeel tussen C2Ost elementen, Bataljons en School Trainingsmomenten in oefenplanning voor: -C2Ost groepen en PVE CIS -OCE is CLAS Hoofd IV/CIS -LDO is C van een van de bataljons Teneinde specifieke kennis te waarborgen in de C2Ost keten Borgen en vastleggen Lessons Learned/Identified en vervolgens dit toepassen!

12 Koninklijke Landmacht 12 Visie VBDD Tot Slot De Verbindingsdienst wordt vormgegeven door haar personeel. Wij Verbindelaren zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van ons Regiment. Wat we uitstralen, wat we presteren en de wijze waarop er gedacht wordt over de Verbindingsdienst. Om deze visie te verwezenlijken is een actieve bijdrage van u nodig. Het Wapen, de Wapenoudste of het Regiment rekent daarbij op uw actieve bijdrage!


Download ppt "Brigadegeneraal Theo Ent Wapenoudste VBDD Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance”"

Verwante presentaties


Ads door Google