De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zowel NN, naar een betere samenhang in de ouderenzorg Minke Nieuwboer, coördinator Zowel NN 19 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zowel NN, naar een betere samenhang in de ouderenzorg Minke Nieuwboer, coördinator Zowel NN 19 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Zowel NN, naar een betere samenhang in de ouderenzorg Minke Nieuwboer, coördinator Zowel NN 19 april 2011

2 Nationaal Programma Ouderenzorg Het Nationaal Programma Ouderenzorg helpt de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Zie www.nationaalprogrammaouderenzorg.nlwww.nationaalprogrammaouderenzorg.nl Gestart op 1 april 2008

3 Analyse probleem  Diverse rapporten:  Ouderen meer medische problemen tegelijk  Combinatie met sociale problematiek Dit leidt tot verhoogde kwetsbaarheid!!  Aanbod speelt daar onvoldoende op in:  Teveel of te weinig zorggebruik  Te voorkomen functieverlies

4 ZORG voor WELZIJN en OUDEREN netwerk Nijmegen

5 CONVENANT ZOWEL NN COL Nijmegen

6 Steunverklaring ZOWEL NN

7 Organisatie structuur ZOWEL NN Structureel Nationaal programma Ouderenzorg ZOWEL NN Project coördinatieDagelijks bestuurOnderzoekscoordinatie StuurgroepWetenschappelijke Raad Kerngroep ZOWEL volledig netwerk van professionals en patiënt /cliënt/ mantelzorger vertegenwoordigers Doelgroeppanel Raad van Wijzen

8 Missie  Het ZOWEL Netwerk Nijmegen, is een interdisciplinair en breed samengesteld netwerk dat op doelmatige wijze meerwaarde wil realiseren voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek, met specifieke aandacht voor ouderen met cognitieve stoornissen en/of dementie.  Het netwerk beoogt innovatie en integratie van gezondheids- en welzijnszorg, vanuit de wensen en behoeften en in samenspraak met deze ouderen en hun mantelzorgers.

9 Meerwaarde ouderen

10 Probleemschets ZOWEL NN ZOWEL NN  Wel ketens, b.v. voor diabetes/dementie/Parkinson/copd geen integratie  Geen afstemming tussen zorg- en welzijnsaanbod  Geen afstemming tussen 1 e en 2 e lijn  Probleempunten in de rol van huisarts  Mantelzorger onvoldoende in beeld  Proactiever t.a.v. welzijn  Onderkenning geriatrische problemen

11 Kernpunten netwerk ZOWEL NN I. Signalering kwetsbaarheid II. Inbreng ouderen III. Projecten die er toe doen, vraaggericht IV. Samenwerken zorg en welzijn

12 1. Signalering kwetsbaarheid ZOWEL NN Signalering kwetsbaarheid via Twee Traps Ouderen Screening: Easy care -TOS 1.Start leeftijdsgrens (1 e grens : >70 jaar, >75 jaar, > 80 jaar) 2.Uitgaan van beschikbare informatie van huisarts a)ZEKER geen complexe problematiek b)ZEKER complexe problematiek c)ONZEKER

13 Easycare-TOS Trap 1 (10 vragen) Huisartsdossier (Huisarts Informatie Systeem) KwetsbaarOnduidelijkNiet kwetsbaar Uitgebreide analyse (thuis) KwetsbaarNiet kwetsbaar Trap 2

14 Kernpunten netwerk ZOWEL NN I. Signalering kwetsbaarheid II. Inbreng ouderen III. Projecten die er toe doen, vraaggericht IV. Samenwerken zorg en welzijn

15 2. Inbreng Ouderen ZOWEL NN ZOWEL NN Doelgroeppanel (10 ouderen) Vertegenwoordiging:  ANBO, KBO, Alzheimer Nederland, mantelzorg/hulpdienst, zorgbelang Gelderland, seniorenraad  Instemming is noodzakelijk voor projectindiening = veto  Monitoring vraaggerichtheid/ samenhang welzijn en zorg

16 Kernpunten netwerk ZOWEL NN I. Signalering kwetsbaarheid II. Inbreng ouderen III. Projecten die er toe doen, vraaggericht IV. Samenwerken zorg en welzijn

17 3. Zorginnovatie projecten  EasycareTOS  Zorg- en WelzijnsInfoPortaal  Zorg-en WelzijnsStandaard  Zorg- en WelzijnsActiePlan

18 Ontwikkeling in samenhang Stap 1 EasycareTOS  identificatie kwetsbare ouderen ‘triage’ Stap 2 Zorg en Welzijns InformatiePortaal (ZWIP): faciliteren en ondersteunen zorgproces Stap 3 Zorg en Welzijns Standaard (ZWS)

19 Zorg en Welzijn Informatie Portaal achtergrond: communicatie

20 Wat doet ZWIP?  digitale overlegtafel voor veilige communicatie ers & organisatie  persoonlijke netwerk oudere  zorg- en welzijnsinformatie in kaart brengen  regie bij de oudere & tools zelfmanagement

21 ZWIP applicatie

22

23

24

25 Zorginnovatie: regie bij de oudere A. Oudere bepaalt of hij/zij een ZWIP laat openen B. Oudere bepaalt wie in het persoonlijke netwerk mogen deelnemen (inzagerecht) C. Ouder bepaalt of hij/zij zelf het netwerk wil beheren of door een mantelzorger of “zaakwaarnemer” D. Oudere bepaalt zelf of hij/zij zelf wil communiceren met de ZWIP of via een mantelzorger of “zaakwaarnemer”(namens de oudere) E. Doelen van de ouderen centraal: wat vindt hij/zij belangrijk (tools) F. Betrouwbare informatie op maat

26 Hulpverleners: welke rol in ZWIP ? A. Rol van “trap 2 uitvoerder” B. Rol van hulpverlener in het persoonlijke netwerk van een ouder: uitgenodigd om te “ZWIPpen” C. Rol bij de vervolgacties op het terrein van welzijn die uit A) en B) voortkomen D. Vrijwilligers van SWON, RIGOM, CARION verzorgen ZWIP demo bij de oudere thuis E. Rol in transitie: bijdragen aan draagvlak nieuwe denkwijzen

27 ZWIP zorginnovatie netwerken

28 Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS) voor kwetsbare ouderen. www.zowelnn.nlwww.zowelnn.nlAntoinette Meys Projectcoördinator ZWS 1

29 Zorg en welzijnsstandaard Problemen:  Onbekendheid met ondersteuning: waar moet ik zijn  Er alleen voor staan  Zorg is geen maatwerk  Geen proactieve werkwijze  Inbreng oudere niet gewaarborgd bij zorgplan Doel: model voor geïntegreerde ouderenzorg

30 Eerstelijns ZWS  Screening middels Twee Traps Ouderen Screening  Start-assessment als input voor:  ZorgWelzijnsActieplan (ZWAP)  Multidisciplinair overleg met welzijn (ouderenadviseurs) aan tafel  Medicatiereview  Geriatrische consultatie door specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)  Transfer van en naar ziekenhuis

31 Twee traps ouderen screening  ZorgWelzijnsActiePlan Probleeminventarisatie op 7 domeinen van kwetsbaarheid, Prioritering door oudere/ mantelzorger (Subjectief) Eindoordeel over kwetsbaarheid  Zorg en welzijnsactieplan: Overzicht actuele aandachtsgebieden en prioritering Proactief beleid:doel- actie- evaluatie Integraal dus multidisciplinair

32 Zorg en Welzijns Actie Plan Hoofddoel: functiebehoud, functieherstel, symptoombehandeling? Prioritering: door oudere (mantelzorger) en hulpverleners Aandachtsgebied per domein: Behandeldoelen:Acties:Evaluatie: Somatisch Functioneel Maatschappelijk Psychisch Communicatief

33 ZWS: Multidisciplinair overleg  Huisarts (regie op inhoud)  Wijkverpleegkundige/ Praktijkondersteuner (regie op uitvoering en coördinatie)  Welzijnsmedewerker/ouderenadviseur  Specialist ouderengeneeskunde (consulent)  andere professionals indien wenselijk of noodzakelijk

34 Wie doen mee?  In 6 huisartsen praktijken screenen  Per praktijk 30 ouderen die complexe problemen hebben:  Idem voor ziekenhuis:  UMC St Radboud (4 afdelingen)  Inzet van vrijwilligers in ziekenhuis  Plan niet alleen voor medische zorg maar ook voor welzijn

35 Kernpunten netwerk ZOWEL NN I. Signalering kwetsbaarheid II. Inbreng ouderen III. Projecten die er toe doen, vraaggericht IV. Samenwerken zorg en welzijn

36 4. Samenwerken in netwerk  Gezamenlijk agendasetting  Uitwisselen / afstemmen  Gebruik maken van elkaars informatie  Vermeerderen van kennis en expertise  Elkaar (persoonlijk) leren kennen!!


Download ppt "Zowel NN, naar een betere samenhang in de ouderenzorg Minke Nieuwboer, coördinator Zowel NN 19 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google