De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Meer, minder en anders. 2 10 minuten….. Strategische visie Verkiezingen 18 nov ‘09/ collegevorming Meer Minder Anders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Meer, minder en anders. 2 10 minuten….. Strategische visie Verkiezingen 18 nov ‘09/ collegevorming Meer Minder Anders."— Transcript van de presentatie:

1 1 Meer, minder en anders

2 2 10 minuten….. Strategische visie Verkiezingen 18 nov ‘09/ collegevorming Meer Minder Anders

3 3 Strategische visie Analyse sterke economische regio weglek koopkracht stedelijke voorzieningen onder druk weinig aantrekkingskracht als woonstad dreigende bevolkingskrimp kiezen voor alternatieve strategieën Strategie ‘jonge hoogopgeleide mensen en gezinnen’ versterking stedelijk vestigingsklimaat een sterke maatschappelijke ruggengraat

4 4 3 scenario’s Netwerk Venlo Woonkamer Venlo Atelier Venlo

5 5 Voorlopige scenariokeuze ‘Atelier’ met elementen uit de andere twee Focus op C2C, universitair onderwijs, aantrekkelijk wonen Kortom, een ander stedelijk profiel

6 6 En toen…de verkiezingen Majeure herschikking politiek landschap Ambtelijke voorbereiding: onderhandelaarsdocument Meerjarenbeeld - € 18 miljoen in 2013 Behoud van ambities noodzakelijk Inhoudelijke keuzes noodzakelijk Echter neiging tot keuzes met het kasboek Maw. bewust of ‘bewusteloos’ kiezen?

7 7 Meer……… Kazerneterrein (VVV-stadion) Nieuw stadskantoor Museumkwartier en Made in Venlo Floriade 2012 Glas- en energiecampus Universitair onderwijs (Maastricht en Twente) ………….

8 8 Minder….. Generieke taakstellingen Kaasschaaf Overslaan inflatiecorrectie instellingen Efficiency ambtelijke organisatie Minder wethouders …………. Kortom, weinig perspectief, geen energie, veel weerstand

9 9 Waarneming…… ‘ Venlo 2010’ is niet ‘Venlo 1975’ Lokale overheid heeft veel zorgen op zich genomen Maatschappij is veranderd Individueler Internet ……… Venlonaren zijn veranderd: Welvarender Mobieler Ouder ….

10 10 Resultaat Openbare ruimte is ‘probleem’ vd gemeente geworden Passief gedrag, minder eigen verantwoordelijkheid, verwijzen naar gemeente Mensen/ kinderen leven binnen in huis Politiek ‘pretendeert’ oplossingen voor een zorgeloos stedelijk bestaan Enz… Kortom, (te) veel verwachtingen, (te) weinig middelen

11 11 Eigenlijk zouden we helemaal opnieuw moeten kunnen beginnen. Ingewikkeld? Nee.

12 12 Anders doen… 1. Onderhoud openbare ruimte -Stadsvisie: ’zelf doen’ -Mensen kennen elkaar niet (meer) -Verantwoordelijkheid tot aan tuinhek -Veel klachten -Niet mijn probleem -Geen aanspreekgedrag

13 13 Fors verlagen basis-onderhoudsniveau wijken Beschikbaar stellen begeleiding en gereedschap Onder begeleiding zelf doen Minder kosten Meer oog voor eigen leefomgeving en buurtgenoten Positief effect op leefbaarheid in wijk

14 14 2. Keten sociaal domein -Relatief veel mensen in kostbare maatschappelijke opvang -Keten ‘opgeknipt’ over twee afdelingen -Rijksbeleid (GSB) subsidieert het vangnet, als het al (te) laat is -Kleine groep inwoners vraagt enorme inzet middelen

15 15 Stroomopwaarts in de keten is aanpak veel efficiënter en effectiever Na 1 jan. 2010 decentralisatie BDU-SIV Gemeentelijke heroriëntatie op inzet eerder in de keten Deel vd middelen bezuinigen, deel terugploegen voor preventie

16 16 Andere opties… Verhogen inkomsten door match met ambities partners, bijv. STRAK Specifieke expertise/ kennis ‘vermarkten’ Digitalisering producten publiekszaken 1,0 stageplaats voor 0,5 fte formatie Beleids- en uitvoerende taken overnemen binnen regio Spreiding maatschappelijke voorzieningen …………

17 17 Tot slot… Maakt veel creativiteit los Biedt perspectief (en een dus verhaal) ondanks ombuigingsopgave Niet alleen geld Cultuuromslag binnen de organisatie Focus op hoofdopgaven vd stad/ stadsvisie Nog onderdeel van politiek onderhandelingsproces


Download ppt "1 Meer, minder en anders. 2 10 minuten….. Strategische visie Verkiezingen 18 nov ‘09/ collegevorming Meer Minder Anders."

Verwante presentaties


Ads door Google