De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mechatronica Onderzoek ROBO Mechatronica 16 Juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mechatronica Onderzoek ROBO Mechatronica 16 Juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Mechatronica Onderzoek ROBO Mechatronica 16 Juni 2009

2 Inhoudsopgave Onderzoeksvraag Onderzoeksgebied Indeling van de bedrijven Huidige situatie m.b.t. Mechatronica Ontwikkelingen m.b.t. Mechatronica –Economisch, Technisch, Arbeidsmarkt en Onderwijs Behoefte aan Mechatronici in Midden-Brabant Conclusies Belangrijkste Aanbevelingen Geplande Werkzaamheden Vragenronde Dennis van Overdijk

3 Onderzoeksvraag Wat is de te verwachten vraag naar opgeleide vakmensen met een mechatronica opleiding op VMBO / MBO / HBO / WO niveau in de regio Midden- Brabant en wat is het te verwachten competentieniveau voor de komende 5 jaren? Dennis van Overdijk

4 Onderzoeksgebied Dennis van Overdijk

5 Indeling van Bedrijven Dennis van Overdijk SubcategorieCriterium OntwikkelaarsOntwikkelen mechatronische systemen / producten / componenten voor andere bedrijven EindgebruikersOntwikkelen en passen mechatronica toe in het eigen productieproces (o.a. onderhoud en systeemoptimalisatie) System Integrators Zorgen ervoor dat alle processen / componenten in een systeem op elkaar afgestemd zijn

6 Huidige situatie m.b.t. Mechatronica Opleidingen in het onderzoeksgebied Mechatronica in het bedrijfsleven Mechatronici in het onderwijs Mechatronici in het bedrijfsleven Functies van Mechatronici Competentieniveau van Mechatronici Dennis van Overdijk

7 Opleidingen Mechatronica Dennis van Overdijk

8 Mechatronica in het bedrijfsleven Dennis van Overdijk ElektrotechniekWerktuigbouwkunde Technische Informatica

9 Mechatronici in het onderwijs Dennis van Overdijk

10 Mechatronici in het bedrijfsleven Dennis van Overdijk Medewerkers Techniek t.o.v. Totaal Aantal Medewerkers Technische Functies verdeeld naar Disciplines Mechatronici naar Opleidingsniveau

11 Medewerkers Techniek Dennis van Overdijk

12 Techniek verdeeld naar Disciplines Dennis van Overdijk

13 Mechatronici naar Opleidingsniveau Dennis van Overdijk

14 Functies Mechatronici Dennis van Overdijk

15 Competentieniveau Mechatronici Dennis van Overdijk

16 Ontwikkelingen m.b.t. Mechatronica Dennis van Overdijk Economische Ontwikkelingen Technische Ontwikkelingen Arbeidsmarktontwikkelingen Onderwijsontwikkelingen

17 Economische Ontwikkelingen Dennis van Overdijk Korte Termijn - Kredietcrisis en Economische Krimp - Fluctuerende grondstof – en energieprijzen - Stijgende loonkosten Gevolgen (kostenbesparing): - Veel bedrijven hanteren investeringsstop - Veel bedrijven hanteren vacaturestop

18 Economische Ontwikkelingen Dennis van Overdijk Lange Termijn

19 Technische Ontwikkelingen Dennis van Overdijk Standaardiseren van componenten of delen van systemen. Hogere toepassing van industriële automatisering binnen bedrijven. Systemen moeten flexibel zijn voor meerdere soorten producten. De complete systeemverantwoordelijkheid op zich nemen. De hightech in systemen en technologieën wordt steeds complexer. Er wordt een steeds hogere graad van robotisering toegepast. Het onderwerp duurzaamheid en regelgeving wordt steeds belangrijker bij het ontwikkelen van systemen of technologieën.

20 Arbeidsmarktontwikkelingen Dennis van Overdijk Tot op heden Krapte op de Arbeidsmarkt

21 Arbeidsmarktontwikkelingen Dennis van Overdijk Krapte op de Arbeidsmarkt zal de komende 5 jaren aanhouden.

22 Arbeidsmarktontwikkelingen Dennis van Overdijk Redenen voor werven mechatronici: - Kostenbesparing - Veranderende strategische keuzes bedrijven - Groei van bedrijven - Vergrijzing binnen een bedrijf - Vervanging personeel binnen een bedrijf

23 Onderwijsontwikkelingen Dennis van Overdijk Trend in het Technisch Onderwijs Leerlingen kiezen sneller voor een bredere opleiding (Mechatronica) dan voor een specialistische opleiding (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde).

24 Onderwijsontwikkelingen Dennis van Overdijk Verwachte uitstroom voor de komende 5 jaren

25 Behoefte aan Mechatronici Dennis van Overdijk Uitkomsten Onderzoek Regio West-Brabant & Zeeland Soort behoefte Inschatting Marktvraag voor het Onderzoeksgebied Inschatting Marktvraag voor de regio Midden-Brabant Toekomstige Functies Toekomstig Competentieniveau

26 Regio West-Brabant & Zeeland Belangrijkste punten uit het Onderzoek Behoefte aan Mechatronici vrij beperkt doordat Mechatronica nog een relatief nieuw vakgebied is. Voornamelijk vervangingsvraag door vergrijzing Geen behoefte aan VMBO en MBO niveau 2 (te veel tijd in begeleiding) Behoefte aan Mechatronici: 30 a 40 personen Behoefte aan MBO niveau 4 en HBO Bron: Hobéon Consultant Bureau Dennis van Overdijk

27 Soort Behoefte Dennis van Overdijk Reden voor aannemen Mechatronici Behoefte naar Opleidingsniveau

28 Inschatting Marktvraag Dennis van Overdijk Onderzoeksgebied

29 Inschatting Marktvraag Dennis van Overdijk Extrapolatie Methode 80-20 Regel van Pareto: Verondersteld wordt dat het onderzoeksgebied 20% van de bedrijven omvat in de regio Midden-Brabant die mechatronici in het personeelsbestand hebben. Deze 20% van de bedrijven hebben de behoefte aan 80% van de mechatronici van de totale behoefte naar mechatronici in de komende 5 jaren in de regio Midden-Brabant.

30 Inschatting Marktvraag Dennis van Overdijk Regio Midden-Brabant

31 Toekomstige Functies Dennis van Overdijk Naast de Functies die eerder benoemd zijn is de verwachting als volgt. Bedrijfsleven: -Voornamelijk in Onderhoud / Service, met het oogpunt op kostenbesparing Onderwijs: - Leidinggeven in Projecten, met het oogpunt op heldere communicatie en effectieve samenwerking

32 Toekomstig Competentieniveau Dennis van Overdijk Duurzaamheid en Energieverbruik in de gaten houden. Leergierig zijn  het zelf toe-eigenen van kennis van disciplines. Het kunnen werken in teamverband / Projectteams. Kennis hebben van de wet- en regelgeving tijdens het ontwikkelen en toepassen van Mechatronica. Klantgericht produceren naar de behoeften van de consument, extern en intern. Integraal nadenken tijdens ontwikkelen van Mechatronica = Ketendenken (denken in de volledige ontwerpcyclus van een product).

33 Conclusies Dennis van Overdijk Overschot aan afgestudeerden Mechatronici

34 Conclusies Dennis van Overdijk Een veranderend Competentieniveau

35 Belangrijkste Aanbevelingen Dennis van Overdijk Aanbevelingen voor overschot Mechatronici Onderwijsinstellingen moeten samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven buiten de regio, zodat afgestudeerden Mechatronici ook in andere regio’s aan de slag kunnen. Bij aanhoudend overschot aan Mechatronici kunnen onderwijsinstellingen overwegen om met een maximaal aantal inschrijvingen te gaan werken. Ook de ontwikkelingen in Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Techn. Informatica in de gaten houden.

36 Belangrijkste Aanbevelingen Dennis van Overdijk Aanbeveling voor veranderend Competentieniveau Bedrijven moeten de onderwijsinstellingen op tijd voorzien van voldoende input met betrekking tot Mechatronica, zodat het onderwijsprogramma afgesteld kan worden op de veranderende technische ontwikkelingen met bijbehorend competentieniveau.

37 Belangrijkste Aanbevelingen Dennis van Overdijk Algemene Aanbevelingen De ROBO Mechatronica Midden-Brabant moet contact maken met regio’s waar de Mechatronica verder doorontwikkeld is  bijvoorbeeld Oost-Brabant (ASML, Philips) in verband met de ontwikkelingen. De ROBO Mechatronica Midden-Brabant moet contact onderhouden met instanties die de ontwikkelingen met betrekking tot Mechatronica in de gaten houden  FEDA, Hobéon e.d.

38 Geplande Werkzaamheden Dennis van Overdijk 19 Juni 09.00u: Proefpresentatie Verdediging 23 Juni 10.00u – 11.00u: Verdediging Afstuderen Opsturen Eindrapport naar alle bedrijven die hebben meegewerkt aan dit afstudeeronderzoek

39 Bedankt voor jullie aandacht!! Vragen?? Dennis van Overdijk


Download ppt "Mechatronica Onderzoek ROBO Mechatronica 16 Juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google