De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Limburgse Afvalconferentie 2004 Algemene Leden Vergadering Vereniging van Contractanten AVL U bent de architect Munttheater Weert Donderdag 8 april 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Limburgse Afvalconferentie 2004 Algemene Leden Vergadering Vereniging van Contractanten AVL U bent de architect Munttheater Weert Donderdag 8 april 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Limburgse Afvalconferentie 2004 Algemene Leden Vergadering Vereniging van Contractanten AVL U bent de architect Munttheater Weert Donderdag 8 april 2004 09.30 – 10.30 uur

2 Agenda ALV Opening Vaststelling verslag ALV 28 januari 2004 Bestuurssamenstelling: Abdicatie Mr. E.M.A.A. de Loo (bestuurslid – kwaliteitszetel) Benoeming H.P.N. Govers (bestuurlijk secretaris – penningmeester) Benoeming A.C.M. Houtepen (bestuurslid – kwaliteitszetel) Kaderstelling tariefbesprekingen 2005 t/m 2008 Stand van zaken werkgroepen Raamcontract – eindverwerking Kennisnetwerk Statutenwijziging Principebesluit statutenwijziging (voorstel toegezonden) Opdracht bestuur: opstellen Huishoudelijk Reglement (HR) Opdracht bestuur: statutenwijziging aan gemeenten voor te leggen Opdracht bestuur: Algemene Leden Vergadering in najaar 2004 Rondvraag Sluiting

3 Vaststelling verslag ALV (Roermond d.d. 28-01-2004) 1.Tekstueel 2.Naar aanleiding van

4 Bestuurssamenstelling Bezetting bestuurszetels 1-1-2004 Mr. JanssenLandgraafVoorzitter C.W.H.M. KlaverdijkBergenLid Mr. E.M.A.A. de LooGennepLid G.M.M. den RooijenSittard - GeleenLid A.H.M. BrauersKerkradeLid W. HazeuMaastrichtLid VacatureLid

5 Bestuurssamenstelling Bestuursabdicatie Mr. E.M.A.A. de Loo Burgemeester gemeente Gennep Rol: Bestuurslid

6 Bestuurssamenstelling Bestuursbenoeming H.P.N. Govers Wethouder gemeente Stein Rol Penningmeester - secretaris

7 Bestuurssamenstelling Bestuursbenoeming A.C.M. Houtepen Wethouder gemeente Gennep VNG commissielid Milieu Rol Bestuurslid

8 Kaderstelling tarieven (Raamcontract t/m 2008) Vooralsnog handhaven tarievenmodel 2001 Model en indexering voorlopige grondslag tarief 2005 t/m 2008 Tariefonderhandelingen in 2004 ingaan gericht op: –Tariefcorrectie 2004 (i.v.m. overname taken AVL Essent Milieu) –Tariefverlaging 2005 t/m 2008 Netto resultaat aanwenden voor: –Dekking voorfinanciering 2004 (omvorming VvC en opstart ASL) –Structurele financiering werkapparaat ASL Resterend resultaat aanwenden voor verlaging tarief Werkgroep Raamcontract - Eindverwerking

9 Uitgangspunten tariefonderhandeling Het deels vervallen van kosten overhead vanaf 1-1-2004 –Effect maximaal € 2,37 per ton Verhouding storten – verbranden wijzigen –In overeenstemming brengen met landelijk beleid (25% – 75% wordt 0% - 100%) –Uitspraak van provincie, NV Nazorg en VvC over nazorgplicht en nazorgbehoefte –Effect maximaal € 3,= per ton Correctie in verband met korte afschrijvingstermijn AZN Hoge vaste lasten (€ 77,= per ton) is gevolg van afschrijvingstermijn AZN (20 jaar) Werkgroep Raamcontract - Eindverwerking

10 Werkgroep eindverwerking / tarieven Stuurgroep Raamcontract / Tarieven Harry Govers Wim Hazeu Prioriteit 1: huidige raamcontract en marktomgeving Inzicht aanbod afval op nationale en Europese schaal Inzicht in verwerkingscapaciteit (nationaal en Europees) Inzicht in Europese aanbestedingsprocedure Uitwerken en doorrekenen van scenario’s in marktbenadering Prioriteit 2: doeltreffendheid afvalsturing Essent Milieu Vergelijking verwerkingstarieven deelstromen (benchmark) Informatie naar gemeenten via Nieuwsbrieven 2004 Werkgroep Raamcontract - Eindverwerking

11 Advies: 1 e focus op het contract, maar: Het financiële Limburgse succes is behaald door bronscheiding!! Vasthouden Limburgse voorsprong bronscheiding Blijvend benutten Gewestelijke samenwerking Maar resultaat is ook bereikt door: –coördinatie provincie (HAAS-BIS) –enthousiasme in gemeenteland Vast te houden instrumenten: –Monitoren / benchmarken –Leren van elkaar via netwerken –Technische inzamelinnovaties oppikken Lukt dit zonder coördinatie op provinciale schaal ? Werkgroep Kennisnetwerk

12 Bron: CBS Maakt krachtige afvalsturing lui op preventie- en scheidingsgebied? Werkgroep Kennisnetwerk

13 Integrale Resultaat Limburg bekleedt modale positie bij vergelijking afvalkosten (afvalstoffenheffing) Daar wordt wel een uitstekende milieupresentatie voor geleverd Bron: cbs Werkgroep Kennisnetwerk

14 Is Limburg duur, een nadere nuancering ! Kosten afval Limburg (per hoofd 2001; cbs) Limburg is bij inzameling een van de duurste Oorzaak: Diftar - infrastructuur Bron: cbs Werkgroep Kennisnetwerk

15 Is Limburg duur, een nadere nuancering ! Kosten afval Limburg (per hoofd 2001; cbs) Bij verwerking is Limburg een van de goedkoopste –Hoewel tarief een van de hoogste is (AOO-gegevens) –Door effect lage kwantiteit toch lage kosten per hoofd Werkgroep Kennisnetwerk

16 Voorkom valkuil! Goed contractbeheer en goede afvalverwerking mogen niet ten koste gaan van aandacht voor resultaten bronscheiding Dus, Limburg 2010: 1 + 1 = 2 En niet: 1 – 1 = 0 Bronscheiding + afvalsturing = dubbele winst Werkgroep Kennisnetwerk

17 Principebesluit statutenwijziging (zie voorstel d.d. 26 maart 2004) Nemen principebesluit statutenwijziging Verbreding statutaire doelstelling Wijziging naam vereniging Wijziging criteria lidmaatschap Invoeren Huishoudelijk Reglement Opdracht bestuur: opstellen HR Financiën, Personeel, Bestuurssamenstelling Opdracht bestuur: voorleggen van statutenwijziging aan gemeenten Opdracht bestuur: Algemene Leden Vergadering in het najaar 2004 Vaststellen statuten en Huishoudelijk Reglement Bestuursverkiezingen Stand van zaken raamcontract

18 Rondvraag

19 Sluiting

20 Limburgse Afvalconferentie 2004 U bent de architect Koffiepauze Wij zien u graag terug om 11.00 uur


Download ppt "Limburgse Afvalconferentie 2004 Algemene Leden Vergadering Vereniging van Contractanten AVL U bent de architect Munttheater Weert Donderdag 8 april 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google