De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie initiatiefnemersgroep RGF Twente /IJsselzoom subregio Apeldoorn 16 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie initiatiefnemersgroep RGF Twente /IJsselzoom subregio Apeldoorn 16 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie initiatiefnemersgroep RGF Twente /IJsselzoom subregio Apeldoorn 16 maart 2010

2 Welkom

3 Agenda 19.30 uur Inleiding Paul Koekoek 19.35 uur 1. Algemene stand van zaken 2. Verenigingsstructuur 3. Bestuur Irma Woudenberg 20.05 uur Lidmaatschap en besluitvorming Christa v Meerten 20.15 uur Pauze 20.30 uur Presentatie website Ralf Dijkman 21.00 uur Beleidsplan 2010 en vervolgstappen Irma Woudenberg 21.15 uur Vragen 21.30 uur Einde bijeenkomst

4 Samenvatting bijeenkomst 18 november Uitleg integrale bekostiging Inventarisatie netwerken regio Apeldoorn en organogram Presentatie missie/visie MSFA Accordering van de achterban voor proces tot nu toe: statusverlening van informele vereniging

5 Vervolg 1. Algemene stand van zaken A. Integrale bekostiging: Beleid ministerie Volksgezondheid NMA/NZA B. Positie MSFA C. Netwerkontwikkeling MSFA

6 A. Integrale bekostiging Beleid Ministerie van Volksgezondheid Huidige situatie:

7

8 DBC: diabetes en CVRM COPD per 1 juli, Geen aanpassingen financiële structuur 2010. Geen ontwikkelingen i.v.m. val kabinet Toekomst afhankelijk van nieuwe regering

9 NMA/NZA Huidige situatie

10 In de spagaat?

11 Samenwerken versus concurentiebeding: Consultatiedocument Zorggroepen NMA/NZA Consequenties monodisciplinaire zorggroepen Reactie KNGF

12 B. Positie MSFA Huidige situatie NMZ/NZA: geen consequenties/beperkingen door: Keuze rechtsvorm: (informele) vereniging Ontwikkelen beleid op belangenbehartiging regionaal op inhoud:

13 o Monodisciplinaire samenwerking o Multidisciplinaire samenwerking o Kwaliteitsontwikkeling (bv. scholing) o Delen expertise o Positioneren t.a.v andere stakeholders o Bevorderen toegankelijke en betaalbare zorg o Gezamenlijke inkoop materialen

14 Archiatros: Zijn geïnformeerd en positief over MSFA MSFA volwaardig gesprekspartner in Multidisciplinair Diabetesoverleg Verzoek om offerte voor beweegzorg COPD

15

16 C. Netwerkontwikkeling MSFA Netwerk COPD Inventarisatie/benaderen praktijken met COPD Inventarisatie sport- en beweegaanbod COPD- patiënten in de regio Vakinhoudelijke ontwikkeling: o Uniform intakeformulier o Draaiboek

17 Offerte beweegzorg DBC COPD door MSFA  Agendapunt eerstvolgende MSFA overleg  Agendapunt netwerkoverleg COPD 27 april

18 Netwerkontwikkeling MSFA Netwerk Diabetes Uitgebreid met niet-Fys’optimapraktijken Vakinhoudelijk: Opstellen basis criteria beweegprogramma diabetes Multidisciplinair overleg met Archiatros onder vlag van MSFA

19 Voorstel multidisciplinair inhoudelijk overleg voor de zomer

20 Netwerkontwikkeling MSFA Netwerk geriatrie Te grote verscheidenheid tussen deelnemers Mist urgentie Wachten op een onderwerp om wat met de groep te doen

21 2. Verenigingstructuur

22 Voorstel Verenigingsstructuur

23 3. Bestuur

24 Voorstel Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester 5 overige bestuursleden: portefeuillehouders van een netwerkcluster

25

26 Model Het bestuur is verantwoordelijk voor de sturing van de vereniging, het draagvlak wordt geleverd vanuit de netwerken. De netwerken zijn verantwoordelijk voor hun doelgroepspecifieke: o Vakinhoudelijke ontwikkeling o Procesontwikkeling o Kwaliteitsbewaking o Marketing o Acquisitie o Werven van nieuwe mensen o …………

27 Bestuurskandidaten Dagelijks bestuur Voorzitter: vacant Secretaris: vacant Penningmeester: vacant

28 Overige bestuursleden Netwerkcluster Orthopedie/reumatologie:vacant Netwerkcluster Neurologie: vacant Netwerkcluster Hart/Longen: Wim Gerritsen, fysiotherapie Eerbeek- Loenen Netwerkcluster Interne aandoeningen: Caroline Koorneef, fysiotherapie Eerbeek-Loenen (Netwerkcluster psychosomatiek: vacant)

29 Profielschetsen voor de diverse bestuursfuncties staan op de website. Aanmelden van kandidaten via de website.

30 Lidmaatschap Soorten: Basis en Plus Voorstel: Inschrijfgeld € 100,00

31

32 Besluitvorming Eerst inhoud bepalen, dan de vorm kiezen Overwegingen: – Democratie, veel inspraak van de leden – Winst – Prakticiteit – Welke vormen passen in, naast, boven en onder ander rechtsvormen in de structuur van de MSFA

33 Beleidsplan 2010 Intern Inschrijven leden/bestuurskandidaten Vaststellen lidmaatschap en besluitvorming Opstellen statuten Informeren leden via website en mail ALV juli 2010: formaliseren vereniging, installeren bestuur

34 Inventariseren wensen/ideeën leden t.a.v. activiteiten MSFA Voortgang bewaken procesvorming netwerken

35 Extern Benaderen Fys’ optima als belangenbehartiger MSFA bij mogelijke onderhandelingen Uitbreiden samenwerking met Archiatros Informeren/uitbreiden samenwerking andere stakeholders: o Gemeente o Agis o Thuiszorg o ……………

36


Download ppt "Presentatie initiatiefnemersgroep RGF Twente /IJsselzoom subregio Apeldoorn 16 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google