De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomsten oktober 2013.  Vijfde voortgangsrapportage => 2 e Kamer  “prestaties rekentoets zorgelijk”  “taal en rekenen goed op de kaart”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomsten oktober 2013.  Vijfde voortgangsrapportage => 2 e Kamer  “prestaties rekentoets zorgelijk”  “taal en rekenen goed op de kaart”"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomsten oktober 2013

2  Vijfde voortgangsrapportage => 2 e Kamer  “prestaties rekentoets zorgelijk”  “taal en rekenen goed op de kaart”  “eisen gehandhaafd”  “wel extra inzet nodig alle partijen”  “tijd goed benutten geven gericht rekenonderwijs” Voortgangsrapportage t/r

3  2015 verplichte centrale eindtoets en lvs po  2016 rapportage alle domeinen rekenen  2016 rapportage domeinen lezen en taalverzorging Voortgangsrapportage t/r

4  differentiatie in toetsen wenselijk  pilot aangepaste toets vmbo bb  cijferdifferentiatie vmbo voorlopig gehandhaafd Differentatie vmbo

5  2016 aangepaste examinering lln. met dyscalculie: lagere exameneisen  aangepaste toets  hulpmiddelen toegestaan  geen dyscalculieverklaring vereist  school beslist over toelating  5 – 10% van de lln?  2014 ervaring opdoen aangepaste toets Aangepaste examinering

6  Huidige examens Nederlands:  vmbo-tl iets boven het niveau  vmbo kb en havo op het niveau  vmbo-bb en vwo: onder het ref.niveau => * centraal examen Ne. vwo iets hoger niveau * centraal examen vmbo-bb op niveau in? Er komt geen aparte sessie ce schrijfvaardigheid voor Nederlands Examens Nederlands

7  Resultaten pilotrekentoets mrt 2013  vmbo-bb: 77% onv. (5 of lager)  vmbo-gl/tl: 68% onv.  havo: 72% onv.  vwo: 22% onv.  2014: proef terugkoppeling op domeinen  Onderzoek CvE naar toetsvorm, toetslengte en complexiteit (Pilot)rekentoets

8  Onderzoek CvE naar toetsvorm, toetslengte en complexiteit  Toetslengte 2014 2F: 90 min; 3F: 120 min  51 vragen (was 60)  36 contextopgaven vs 15 ‘kale’ opgaven (was 48-12) Aanpassing rekentoets

9  “Rekenonderwijs zal verbeteren”  Toezicht Inspectie op resultaten  Gesprekken met lerarenopleidingen: rekenen  Differentiatie leerwegen vmbo  Tweejarig intensiveringstraject:  rekenplusgesprekken (regie Steunpunt): 300 scholen:  schoolbezoeken  advies op maat  praktische handvatten Voortgangsrapportage t/r

10  Algemeen overleg kamercommissie 9/10  Flitsbijeenkomsten rekentoets  2 e extra bijeenkomst Utrecht: 11/11  Netwerkbijeenkomsten taal en rekenen 2014?  Conferentie Masterplan dyscalculie vo: 9/12 Bijeenkomsten

11  Onderzoek Regioplan: verband rekenbeleid – resultaten pilotrekentoets 2013?  Brochure CvE ‘Kaders rekentoets vo 2014’  regels en inf.  activiteitenplanning  Nieuwe voorbeeldtoetsen: website Cito Publicaties

12  Continuering Steunpunt 2014 Nieuws van het Steunpunt


Download ppt "Netwerkbijeenkomsten oktober 2013.  Vijfde voortgangsrapportage => 2 e Kamer  “prestaties rekentoets zorgelijk”  “taal en rekenen goed op de kaart”"

Verwante presentaties


Ads door Google