De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomsten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomsten"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomsten
oktober 2013

2 Voortgangsrapportage t/r
Vijfde voortgangsrapportage => 2e Kamer “prestaties rekentoets zorgelijk” “taal en rekenen goed op de kaart” “eisen gehandhaafd” “wel extra inzet nodig alle partijen” “tijd goed benutten geven gericht rekenonderwijs”

3 Voortgangsrapportage t/r
2015 verplichte centrale eindtoets en lvs po 2016 rapportage alle domeinen rekenen 2016 rapportage domeinen lezen en taalverzorging

4 Differentatie vmbo pilot aangepaste toets vmbo bb
differentiatie in toetsen wenselijk pilot aangepaste toets vmbo bb cijferdifferentiatie vmbo voorlopig gehandhaafd

5 Aangepaste examinering
2016 aangepaste examinering lln. met dyscalculie: lagere exameneisen aangepaste toets hulpmiddelen toegestaan geen dyscalculieverklaring vereist school beslist over toelating 5 – 10% van de lln? 2014 ervaring opdoen aangepaste toets

6 Examens Nederlands Huidige examens Nederlands:
vmbo-tl iets boven het niveau vmbo kb en havo op het niveau vmbo-bb en vwo: onder het ref.niveau => * centraal examen Ne. vwo iets hoger niveau * centraal examen vmbo-bb op niveau in? Er komt geen aparte sessie ce schrijfvaardigheid voor Nederlands

7 (Pilot)rekentoets Resultaten pilotrekentoets mrt 2013
vmbo-bb : 77% onv. (5 of lager) vmbo-gl/tl : 68% onv. havo : 72% onv. vwo : 22% onv. 2014: proef terugkoppeling op domeinen Onderzoek CvE naar toetsvorm, toetslengte en complexiteit

8 Aanpassing rekentoets
Onderzoek CvE naar toetsvorm, toetslengte en complexiteit Toetslengte F: 90 min; 3F: 120 min 51 vragen (was 60) 36 contextopgaven vs 15 ‘kale’ opgaven (was 48-12)

9 Voortgangsrapportage t/r
“Rekenonderwijs zal verbeteren” Toezicht Inspectie op resultaten Gesprekken met lerarenopleidingen: rekenen Differentiatie leerwegen vmbo Tweejarig intensiveringstraject: rekenplusgesprekken (regie Steunpunt): 300 scholen: schoolbezoeken advies op maat praktische handvatten

10 Bijeenkomsten Algemeen overleg kamercommissie 9/10
Flitsbijeenkomsten rekentoets 2e extra bijeenkomst Utrecht: 11/11 Netwerkbijeenkomsten taal en rekenen 2014? Conferentie Masterplan dyscalculie vo: 9/12

11 Publicaties Onderzoek Regioplan: verband rekenbeleid – resultaten pilotrekentoets 2013? Brochure CvE ‘Kaders rekentoets vo 2014’ regels en inf. activiteitenplanning Nieuwe voorbeeldtoetsen: website Cito

12 Nieuws van het Steunpunt
Continuering Steunpunt 2014


Download ppt "Netwerkbijeenkomsten"

Verwante presentaties


Ads door Google