De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: 1.1.2013 nieuw en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: 1.1.2013 nieuw en."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: nieuw en indicatie die aflopen (350) alles over (1600 waarvan 800 ZIN, 800 PGB). Financieel volume ca 3 miljard landelijk Meicirculaire

2 Twentse samenwerking  Okt Startnotitie (gezamenlijke agenda)  Febr Plan van Aanpak (wat/hoe)  Mei 2012 Visie- en keuzedocument Burgers/gebruikers Toegang tot de maatsch. ondersteuning Inkopen van zorg Regionale samenwerking/lokale invulling Communicatie

3 Hoe en wat in Almelo  Kaders vanuit de Twentse samenwerking  Overgangsjaar 2013 (pilotjaar)  Dienstverleningmodel als lokale invulling  Gesprekken/ondersteuningsplannen aanvragers 2013  Administratie/monitoren/facturering  Verordening/beleidsregels  Samenhang met Jeugdzorg/WWnV/Passend onderwijs

4 Proces 2012  Besluitvorming visie- en keuzenota in B&W 15.5  Informatieve raad 6.6  Besluitvormende raad 12.6  Regionaal uitvoeringsplan 2013  Almeloos uitvoeringsplan 2013

5 Open einde regeling Wmo Prestatieveld 6 over 2011 (Betreft kosten Ind. Voorz. en overige kosten)  Uitgaven €  Bijdragen (rijk en eigen bijdrage) €  Beschikbaar WVG algemene middelen€  Tekort€  Dekking uit algemene middelen[1] € [1]  Onttrekking minder dan begroot - € In de primitieve begroting van 2011 werd uitgegaan van een aanvullend tekort van € In plaats van dit tekort dat begroot was, is de onttrekking aan de algemene middelen € minder geweest. Conclusie: uiteindelijk er is sprake van een positief resultaat van € ten opzichte van de primitieve begroting van [1] In de begroting van 2011 was al rekening gehouden met een tekort van € (onder andere vanwege bijstelling meerjarenraming 2009 en de te verwachten minder inkomsten als gevolg van verdeelmodel)

6 Trends vanaf 2008 Uitsluitend Individuele voorzieningen omdat hier de risico’s liggen. Uitgaven Overige (oude Wvg)€ € € € hulp bij huishouden€ € € € Totaal€ € € € Dekking Bijdragen Rijk€ € € € Eigen bijdragen€ € € € Totaal€ € € €

7 Open einde regeling Wmo Maatschappelijke ondersteuning  Nog geen bedragen bekend Mogelijke risico’s  Verdeelsystematiek (index Almelo 131)  Korting 5% op macrobudget (Catshuis!)  Afschaffen PGB binnen huidige AWBZ op datum  IQ maatregel op datum  Scheiden Wonen-Zorg  Intramuraal versus extramuraal  Beheersbaarheid aantal/zwaarte aanvragen


Download ppt "Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: 1.1.2013 nieuw en."

Verwante presentaties


Ads door Google