De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emissieregistratie in stroomgebiedbeheerplannen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emissieregistratie in stroomgebiedbeheerplannen"— Transcript van de presentatie:

1 Emissieregistratie in stroomgebiedbeheerplannen
Henk van Wezel DGW, projectteam SGBP’s Symposium KRW: emissies en waterkwaliteit, hoe verder? Driebergen, 4 november 2008 SGBP

2 Inhoud SGBP’s Beschrijving stroomgebied
Economische analyse van het watergebruik Milieudoelstellingen Monitoring en huidige toestand Belastingen en effecten menselijke activiteiten Maatregelenprogramma Register programma’s & beheerplannen Voorlichting en publieke participatie Lijst bevoegde autoriteiten Dit is inhoudsopgave van de SGBP’s zoals opgenomen in bijlage VII van de KRW. We hebben er in NL voor gekozen om zo dicht mogelijk bij deze inhoudsopgave te blijven. Op basis van deze inhoudsopgave is ook de geannoteerde inhoudsopgave in 2007 uitgewerkt (volgende dia) Beschrijving stroomgebieden: algemeen, waterlichamen & beschermde gebieden 4. Monitoring: meetnetten en resultaten (toestandsbeoordeling)

3 Wat vraagt de Europese Commissie?
SGBP Wat vraagt de Europese Commissie? Stroomgebiedniveau Aantal puntbronnen per categorie (rwzi, industrie, ..) Stofvrachten diffuse en puntbronnen per categorie Aantal waterlichamen waar broncategorie significant is Significante broncategorieën versus maatregelen Per waterlichaam Significantie per broncategorie (nog discussie) Significante broncategorieën versus maatregelen (toekomst?) RELEVANTE STOFFEN

4 Chemische toestand Maas
SGBP

5 Chemie: normoverschrijdende stoffen
SGBP Chemie: normoverschrijdende stoffen

6 Ecologische toestand Maas
SGBP

7 Ecologie: normoverschrijdende stoffen
SGBP Ecologie: normoverschrijdende stoffen

8 Gebruik gegevens emissieregistratie
SGBP Gebruik gegevens emissieregistratie Emissieregistratie 2007 (gegevens 2005) Bronnen ingedeeld in KRW-broncategorieën Totaalvrachten: alle emissiegegevens per stof Significantie: analyse per waterlichaam - directe emissie + afwateringseenheid - emissiegegevens normoverschrijdende stoffen - broncategorie significant bij >10% bijdrage

9 SGBP KRW-broncategorieën

10 Voorbeeld bronnen en vrachten
SGBP Voorbeeld bronnen en vrachten

11 Voorbeeld significantie en belang
SGBP Voorbeeld significantie en belang

12 Voorbeeld belastingen-maatregelen
SGBP Voorbeeld belastingen-maatregelen

13 VERANTWOORDING  ANALYSE
SGBP Verwachtingen SGBP 2015 Verantwoording / onderbouwing (idem SGBP 2009) Rapportage belastingen op waterlichaamniveau Meer aandacht voor doorbelasting DETAIL NEEMT TOE VERANTWOORDING  ANALYSE

14 Suggesties KRW-verkenner landsbreed (doorbelasting)
SGBP Suggesties KRW-verkenner landsbreed (doorbelasting) Emissieregistratie 20XX (gegevens 20XX – 1 jr) Verwerking toestand en emissieregistratie gelijk op


Download ppt "Emissieregistratie in stroomgebiedbeheerplannen"

Verwante presentaties


Ads door Google