De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SGBP Emissieregistratie in stroomgebiedbeheerplannen Henk van Wezel DGW, projectteam SGBP’s Symposium KRW: emissies en waterkwaliteit, hoe verder? Driebergen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "SGBP Emissieregistratie in stroomgebiedbeheerplannen Henk van Wezel DGW, projectteam SGBP’s Symposium KRW: emissies en waterkwaliteit, hoe verder? Driebergen,"— Transcript van de presentatie:

1 SGBP Emissieregistratie in stroomgebiedbeheerplannen Henk van Wezel DGW, projectteam SGBP’s Symposium KRW: emissies en waterkwaliteit, hoe verder? Driebergen, 4 november 2008

2 SGBP2 Inhoud SGBP’s 1.Beschrijving stroomgebied 2.Economische analyse van het watergebruik 3.Milieudoelstellingen 4.Monitoring en huidige toestand 5.Belastingen en effecten menselijke activiteiten 6.Maatregelenprogramma 7.Register programma’s & beheerplannen 8.Voorlichting en publieke participatie 9.Lijst bevoegde autoriteiten

3 SGBP3 Wat vraagt de Europese Commissie? Stroomgebiedniveau Aantal puntbronnen per categorie (rwzi, industrie,..) Stofvrachten diffuse en puntbronnen per categorie Aantal waterlichamen waar broncategorie significant is Significante broncategorieën versus maatregelen Per waterlichaam Significantie per broncategorie (nog discussie) Significante broncategorieën versus maatregelen (toekomst?) RELEVANTE STOFFEN

4 SGBP4 Chemische toestand Maas

5 SGBP5 Chemie: normoverschrijdende stoffen

6 SGBP6 Ecologische toestand Maas

7 SGBP7 Ecologie: normoverschrijdende stoffen

8 SGBP8 Gebruik gegevens emissieregistratie Emissieregistratie 2007 (gegevens 2005) Bronnen ingedeeld in KRW-broncategorieën Totaalvrachten: alle emissiegegevens per stof Significantie: analyse per waterlichaam - directe emissie + afwateringseenheid - emissiegegevens normoverschrijdende stoffen - broncategorie significant bij >10% bijdrage

9 SGBP9 KRW-broncategorieën

10 SGBP10 Voorbeeld bronnen en vrachten

11 SGBP11 Voorbeeld significantie en belang

12 SGBP12 Voorbeeld belastingen-maatregelen

13 SGBP13 Verwachtingen SGBP 2015 Verantwoording / onderbouwing (idem SGBP 2009) Rapportage belastingen op waterlichaamniveau Meer aandacht voor doorbelasting DETAIL NEEMT TOE VERANTWOORDING  ANALYSE

14 SGBP14 Suggesties KRW-verkenner landsbreed (doorbelasting) Emissieregistratie 20XX (gegevens 20XX – 1 jr) Verwerking toestand en emissieregistratie gelijk op


Download ppt "SGBP Emissieregistratie in stroomgebiedbeheerplannen Henk van Wezel DGW, projectteam SGBP’s Symposium KRW: emissies en waterkwaliteit, hoe verder? Driebergen,"

Verwante presentaties


Ads door Google