De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 EU Kaderrichtlijn Water Waar staan we? Eerste implementatie rapport van de Europese Commissie Joachim D’Eugenio Jorge Rodríguez Romero Marieke Van Nood.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 EU Kaderrichtlijn Water Waar staan we? Eerste implementatie rapport van de Europese Commissie Joachim D’Eugenio Jorge Rodríguez Romero Marieke Van Nood."— Transcript van de presentatie:

1 1 EU Kaderrichtlijn Water Waar staan we? Eerste implementatie rapport van de Europese Commissie Joachim D’Eugenio Jorge Rodríguez Romero Marieke Van Nood Water Framework Directive Team Unit D.2 – Water and Marine DG Environment, European Commission

2 2 Inhoud EU Waterbeleid Implementatie resultaten –Omzetting in nationale wetgeving –Administratieve regelingen (Art. 3) –Milieu- en economische analyse (Art. 5) Aanbevelingen en Acties

3 3 Europees Waterbeleid Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC): –o verall kader voor integraal management –Ambitieuze doelen (goede toestand in 2015) –Basismaatregelen (stedelijk afvalwater, nitraat, IPPC) –Beschermde gebieden (zwemwater, habitatrichtlijn, drinkwater) Het volledige kader: –Grondwater (2006/118/EC) –Prioritaire Stoffen (in onderhandeling) –Intercalibratie (2005/646/EC, resultaten eind 2007) Uitbreiding van de scope: –Hoogwaterrichtlijn (in onderhandeling) –Richtlijn Marine Strategie (in onderhandeling) –Mededeling over Waterschaarste en Droogte

4 4 Wettelijke omzettingDec 2003 Administratieve regelingenDec 2003 Milieu- en economische analyse Dec 2004 Monitoring programma’sDec 2006 Stroomgebiedbeheerplannen Dec 2009 Implementatie, beoordeling, 2015 tot aanpassing 2027 KRW Tijdschema

5 5 Implementatie Rapport Mededeling van de Commissie ‘Naar Duurzaam Waterbeheer in de Europese Unie’ (COM(2007) 128 final) Met 2 bijlagen: 1) WFD 1 st Impl. Report (SEC(2007) 362 2) UWWD 4 th Impl. Report (SEC(2007) 363) Implementatie rapport volgens Art. 18 (3) Snap-shot van de situatie 2004-2006 Gebaseerd op rapporten van lidstaten

6 6 Implementatie rapport 1ste rapport bekijkt 3 componenten: –Art. 24: Omzetting in nationale wetgeving reportage deadline: dec 2003 –Art. 3: Administratieve regelingen Opzet stroomgebiedsdistricten, bevoegde autoriteiten, internationale samewerking reportage deadline: juni 2004 –Art. 5: Milieu- en economische analyse Analyse kenmerken stroomgebiedsdistricten, effecten van menselijke activiteiten en economische analyse van het watergebruik reportage deadline: maart 2005

7 7 Implementatie Resultaten Wettelijke Omzetting - 1 Rapportage: - 12 zaken geopend voor de EU15 Lidstaten - 5 uitspraken van het Hof van Justitie - 3 zaken nog open - alle EU12 op tijd genotificeerd Analyse Conformiteit: - focus op Artikelen 4, 9 en 14 - Eerste analyse voor 26 van EU27 Resultaten: - 19 LS met serieuze tekortkomingen

8 8 Implementatie Resultaten Wettelijke Omzetting - 2 Art. 4 (7) not transposed

9 9 Verplichtingen: –Aanwijzing stroomgebiedsdistricten (SGBDs) –Aanwijzing grondwater en kustwateren –Geschikte administratieve regelingen – incl. bevoegde autoriteiten –Internationale stroomgebiedsdistricten en internationale coordinatie Rapportage: - 9 zaken geopend - 1 zaak voor Hof – binnenkort gesloten Implementatie Resultaten Artikel 3 regelingen - 1

10 10 Resultaten – facts & figures 170 nationale (deel van internationale) stroomgebiedsdistricten – zie bijlage in rapport 110 verschillende SGBDs, 40 internationaal >60 % van EU grondgebied is internationaal SGBD grootte tussen 1.000 en 800.000 km 2 Lijst met bevoegde autoriteiten – zie bijlage in rapport Sinds 2003, veranderingen in 4 LS gemeld aan Commissie (DK, ES, PT, PL) Implementatie Resultaten Artikel 3 regelingen - 2

11 11 TITLE

12 12 Conformiteitsbeoordeling: –Eerste screening –Nadere analyse –Prestatie indicatoren Aanwijzing SGBDs Bevoegde autoriteiten Administratieve opzet Internationale coordinatie Toezending Data –Score systeem 5 vragen (1-5 punten) Voorbeelden (volledige lijst in bijlage) –Is het SGBD grotendeels aangewezen op basis van de hydrologische stroomgebiedsgrenzen? –Zijn kustwateren en grondwater duidelijk toegewezen aan SGBDs? Implementatie Resultaten Artikel 3 regelingen - 4

13 13 Implementatie Resultaten Article 3 regelingen - 5 * * Results of performance assessment “Good practices” “Distance from minimum target” EU27 average Preliminary assessment

14 14 Verplichtingen: –Analyse van de kenmerken van het SGBD –Beoordeling van het effect van menselijke activiteit op de toestand van oppervlakte water en grondwater –Economische analyse van watergebruik Rapportage: –8 internationale ‘Article 5 rapporten’ –alle EU12 lidstaten hebben op tijd gerapporteerd –Ook rapporten voor Croatia, Serbia en Bosnia- Herzegovina –4 zaken geopend, 2 zaken lopen nog Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 1

15 15 Resultaten: een paar facts & figures –70.000 waterlichamen in 23 LS –Gemiddelde afstroomgebied per waterlichaam tussen 19 km 2 en 312 km 2 –Gemiddelde grootte van een grondwaterlichaam tussen 300 en 1000 km 2 –25% van waterlichamen is sterk veranderd of kunstmatig (gemiddelde van 24 LS) –29% oppervlaktewaterlichamen NIET at risk (gemiddelde van 23 MS) –43% grondwaterlichamen NIET at risk (gemiddelde van 24 MS) Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 2

16 16 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 3

17 17 TITLE

18 18 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 5 Risk analysis for surface water bodies (average per MS) at riskinsufficient datanot at risk

19 19 TITLE

20 20 Resultaten: economische analyse Weinig informatie beschikbaar Indien beschikbaar, kostenterugwinning niveau tussen –1-100% voor landbouw –40-100% voor industrie –70-100% voor huishoudens Weinig milieu- en bronkosten en niet altijd basis scenario’s Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 7

21 21 Implementatie Resultaten Article 5 analyse - 8 Information available on cost recovery

22 22 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 9 Information available on costs considered for cost recovery

23 23 Conformiteitsbeoordeling: –Eerste screening –Diepte beoordeling (grondwater, hydromorfologie) – meer in 2007 –Prestatie indicatoren Analyse stroomgebiedskarakteristieken Impact van menselijke activiteiten op opp.water Impact van menselijke activiteiten op grondwater Economische analyse van watergebruik Register van Beschermde Gebieden (Art. 6) Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 10

24 24 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 11 Score systeem 23 vragen voor 5 hoofdonderwerpen (Elk 0, 1 of 2 punten) (lijst in bijlage) Karakterisering - 4 vragen Voorbeeld: Is er een duidelijke aanpak voor de aanwijzing van sterkveranderde waterlichamen? Impact opp.water – 7 vragen Voorbeeld - Puntbronnen: is er informatie over significante vervuilers en hun vracht? Impact grondwater– 8 vragen Economische analyse – 4 vragen Beschermde gebieden – 1 vraag

25 25 * Overall performance Article 5 * Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 12 range between different national RBDs

26 26 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 13 Performance – analysis of characteristics **

27 27 Performance – risk assessment surface waters ** Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 14

28 28 Belangrijkste tekortkomingen: Gebrek aan data en geen duidelijke follow- up Verschil in benaderingen en methodes (bijv. grootte waterlichamen) Aanwijzing sterk veranderde waterlichamen Vervuiling van diffuse bronnen op opp.water Vervuiling van diffuse en puntbronnen op grondwater Analyse van kostenterugwinningsniveau en meenemen van milieu en bronkosten Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 15

29 29 Beoordeling –Prestatie indicatoren Deadline Compleetheid Duidelijkheid en referenties? Tekortkomingen, onzekerheden, follow up –Score systeem 4 vragen Voorbeeld (zie bijlage voor alle vragen) –Wanneer is rapport opgestuurd, binnen deadline, binnen 3 maanden te laat, tussen 3-12 maanden te laat, meer dan 12 maanden te laat? –Is het rapport compleet, bevat het de informatie zoals aangegeven in de ‘reporting guidance’? Implementatie Resultaten Rapportage prestatie - 1

30 30 * Reporting performance – combined Art. 3 and Art. 5 Implementatie Resultaten Rapportage prestatie - 2 *

31 31 Rapportage Monitoring Netwerken Article 8 vereist het opstellen van een monitoring netwerk dat operationeel moet zijn in dec 2006 Deadline voor rapportage was 22 March 2007 Eerste keer electronisch rapporteren, via nieuwe WISE input portal (REPORTNET gehost door EEA) Commissie rapport eind 2008 Rapporten ontvangen van 16 Lidstaten (AT, CZ, DE, DK, FI, FR, IE, LU, NL, LT, LV, PL, SI, SP, SE, UK) Kijk zelf op http://cdr.eionet.europa.eu/recent

32 32 Vervolg Aanbevelingen voor LS Aanbeveling 1: pak tekortkomingen aan –Implementeer basismaatregelen volledig (uwwd, nitrates, ippc) –Pas economische instrumenten meer toe –Pas ecologische beoordelingsinstrumenten toe –Verbeter methoden en pak tekortkomingen in data aan Aanbeveling 2: verbeter integratie –Zet artikel 4.7 wettelijk om en pas deze toe op nieuwe infrastructuurwerken –Maak financieringsprioriteiten (EU en nationaal) kloppend met KRW-analyse en implementatie Aanbeveling 3: verbeter transparantie –Zie publieke participatie als een kans –Maak informatie beschikbaar, ook via WISE

33 33 Vervolg Commissie acties Action 1: hernieuwd partnerschap - Common Implementation Strategy - Follow up en feedback naar LS Action 2: zorg voor integratie op EU niveau Action 3: moedig gebruik van economische instrumenten aan Action 4: pak invloed klimaatverandering op waterbeleid aan Action 5: vervolledig WISE in 2010

34 34 Conclusies Implementatie is een eind op weg met positieve voorbeelden – Goede en tijdige KRW-implementatie is mogelijk! Significante tekortkomingen – Lidstaten moeten meer doen! Er is tijd om gaten te vullen – belangrijkste mijlpaal is 2009 SGBP!

35 35 Meer informatie Rapporten, facts & figures en kaarten: http://ec.europa.eu/environment/water/ water-framework/report2007.html Water Information System for Europe (WISE): http://water.europa.euhttp://water.europa.eu Bekijk de conferentie: http://www.managenergy.tv/me_portal/ env/water_conference_2007 Of mail: marieke.van-nood@ec.europa.eu


Download ppt "1 EU Kaderrichtlijn Water Waar staan we? Eerste implementatie rapport van de Europese Commissie Joachim D’Eugenio Jorge Rodríguez Romero Marieke Van Nood."

Verwante presentaties


Ads door Google