De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EU Kaderrichtlijn Water

Verwante presentaties


Presentatie over: "EU Kaderrichtlijn Water"— Transcript van de presentatie:

1 EU Kaderrichtlijn Water
Waar staan we? Eerste implementatie rapport van de Europese Commissie Joachim D’Eugenio Jorge Rodríguez Romero Marieke Van Nood Water Framework Directive Team Unit D.2 – Water and Marine DG Environment, European Commission

2 Inhoud EU Waterbeleid Implementatie resultaten Aanbevelingen en Acties
Omzetting in nationale wetgeving Administratieve regelingen (Art. 3) Milieu- en economische analyse (Art. 5) Aanbevelingen en Acties

3 Europees Waterbeleid Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC):
overall kader voor integraal management Ambitieuze doelen (goede toestand in 2015) Basismaatregelen (stedelijk afvalwater, nitraat, IPPC) Beschermde gebieden (zwemwater, habitatrichtlijn, drinkwater) Het volledige kader: Grondwater (2006/118/EC) Prioritaire Stoffen (in onderhandeling) Intercalibratie (2005/646/EC, resultaten eind 2007) Uitbreiding van de scope: Hoogwaterrichtlijn (in onderhandeling) Richtlijn Marine Strategie (in onderhandeling) Mededeling over Waterschaarste en Droogte

4 KRW Tijdschema Wettelijke omzetting Dec 2003
Administratieve regelingen Dec 2003 Milieu- en economische analyse Dec 2004 Monitoring programma’s Dec 2006 Stroomgebiedbeheerplannen Dec 2009 Implementatie, beoordeling, tot aanpassing

5 Implementatie Rapport
Mededeling van de Commissie ‘Naar Duurzaam Waterbeheer in de Europese Unie’ (COM(2007) 128 final) Met 2 bijlagen: 1) WFD 1st Impl. Report (SEC(2007) 362 2) UWWD 4th Impl. Report (SEC(2007) 363) Implementatie rapport volgens Art. 18 (3) Snap-shot van de situatie Gebaseerd op rapporten van lidstaten

6 Implementatie rapport
1ste rapport bekijkt 3 componenten: Art. 24: Omzetting in nationale wetgeving reportage deadline: dec 2003 Art. 3: Administratieve regelingen Opzet stroomgebiedsdistricten, bevoegde autoriteiten, internationale samewerking reportage deadline: juni 2004 Art. 5: Milieu- en economische analyse Analyse kenmerken stroomgebiedsdistricten, effecten van menselijke activiteiten en economische analyse van het watergebruik reportage deadline: maart 2005

7 Implementatie Resultaten Wettelijke Omzetting - 1
Rapportage: zaken geopend voor de EU15 Lidstaten uitspraken van het Hof van Justitie zaken nog open - alle EU12 op tijd genotificeerd Analyse Conformiteit: - focus op Artikelen 4, 9 en Eerste analyse voor 26 van EU27 Resultaten: LS met serieuze tekortkomingen

8 Implementatie Resultaten Wettelijke Omzetting - 2
Art. 4 (7) not transposed

9 Implementatie Resultaten Artikel 3 regelingen - 1
Verplichtingen: Aanwijzing stroomgebiedsdistricten (SGBDs) Aanwijzing grondwater en kustwateren Geschikte administratieve regelingen – incl. bevoegde autoriteiten Internationale stroomgebiedsdistricten en internationale coordinatie Rapportage: - 9 zaken geopend - 1 zaak voor Hof – binnenkort gesloten

10 Implementatie Resultaten Artikel 3 regelingen - 2
Resultaten – facts & figures 170 nationale (deel van internationale) stroomgebiedsdistricten – zie bijlage in rapport 110 verschillende SGBDs, 40 internationaal >60 % van EU grondgebied is internationaal SGBD grootte tussen en km2 Lijst met bevoegde autoriteiten – zie bijlage in rapport Sinds 2003, veranderingen in 4 LS gemeld aan Commissie (DK, ES, PT, PL)

11 TITLE

12 Implementatie Resultaten Artikel 3 regelingen - 4
Conformiteitsbeoordeling: Eerste screening Nadere analyse Prestatie indicatoren Aanwijzing SGBDs Bevoegde autoriteiten Administratieve opzet Internationale coordinatie Toezending Data Score systeem 5 vragen (1-5 punten) Voorbeelden (volledige lijst in bijlage) Is het SGBD grotendeels aangewezen op basis van de hydrologische stroomgebiedsgrenzen? Zijn kustwateren en grondwater duidelijk toegewezen aan SGBDs?

13 Implementatie Resultaten Article 3 regelingen - 5
* Results of performance assessment “Good practices” “Distance from minimum target” EU27 average Preliminary assessment

14 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 1
Verplichtingen: Analyse van de kenmerken van het SGBD Beoordeling van het effect van menselijke activiteit op de toestand van oppervlakte water en grondwater Economische analyse van watergebruik Rapportage: 8 internationale ‘Article 5 rapporten’ alle EU12 lidstaten hebben op tijd gerapporteerd Ook rapporten voor Croatia, Serbia en Bosnia-Herzegovina 4 zaken geopend, 2 zaken lopen nog

15 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 2
Resultaten: een paar facts & figures waterlichamen in 23 LS Gemiddelde afstroomgebied per waterlichaam tussen 19 km2 en 312 km2 Gemiddelde grootte van een grondwaterlichaam tussen 300 en 1000 km2 25% van waterlichamen is sterk veranderd of kunstmatig (gemiddelde van 24 LS) 29% oppervlaktewaterlichamen NIET at risk (gemiddelde van 23 MS) 43% grondwaterlichamen NIET at risk (gemiddelde van 24 MS)

16 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 3

17 TITLE

18 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 5
Risk analysis for surface water bodies (average per MS) at risk insufficient data not at risk

19 TITLE

20 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 7
Resultaten: economische analyse Weinig informatie beschikbaar Indien beschikbaar, kostenterugwinning niveau tussen 1-100% voor landbouw 40-100% voor industrie 70-100% voor huishoudens Weinig milieu- en bronkosten en niet altijd basis scenario’s

21 Implementatie Resultaten Article 5 analyse - 8
Information available on cost recovery

22 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 9
Information available on costs considered for cost recovery

23 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 10
Conformiteitsbeoordeling: Eerste screening Diepte beoordeling (grondwater, hydromorfologie) – meer in 2007 Prestatie indicatoren Analyse stroomgebiedskarakteristieken Impact van menselijke activiteiten op opp.water Impact van menselijke activiteiten op grondwater Economische analyse van watergebruik Register van Beschermde Gebieden (Art. 6)

24 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 11
Score systeem 23 vragen voor 5 hoofdonderwerpen (Elk 0, 1 of 2 punten) (lijst in bijlage) Karakterisering - 4 vragen Voorbeeld: Is er een duidelijke aanpak voor de aanwijzing van sterkveranderde waterlichamen? Impact opp.water – 7 vragen Voorbeeld - Puntbronnen: is er informatie over significante vervuilers en hun vracht? Impact grondwater– 8 vragen Economische analyse – 4 vragen Beschermde gebieden – 1 vraag

25 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 12
Overall performance Article 5 range between different national RBDs * *

26 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 13
Performance – analysis of characteristics * *

27 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 14
Performance – risk assessment surface waters * *

28 Implementatie Resultaten Artikel 5 analyse - 15
Belangrijkste tekortkomingen: Gebrek aan data en geen duidelijke follow-up Verschil in benaderingen en methodes (bijv. grootte waterlichamen) Aanwijzing sterk veranderde waterlichamen Vervuiling van diffuse bronnen op opp.water Vervuiling van diffuse en puntbronnen op grondwater Analyse van kostenterugwinningsniveau en meenemen van milieu en bronkosten

29 Implementatie Resultaten Rapportage prestatie - 1
Beoordeling Prestatie indicatoren Deadline Compleetheid Duidelijkheid en referenties? Tekortkomingen, onzekerheden, follow up Score systeem 4 vragen Voorbeeld (zie bijlage voor alle vragen) Wanneer is rapport opgestuurd, binnen deadline, binnen 3 maanden te laat, tussen 3-12 maanden te laat, meer dan 12 maanden te laat? Is het rapport compleet, bevat het de informatie zoals aangegeven in de ‘reporting guidance’?

30 Implementatie Resultaten Rapportage prestatie - 2
Reporting performance – combined Art. 3 and Art. 5 * *

31 Rapportage Monitoring Netwerken
Article 8 vereist het opstellen van een monitoring netwerk dat operationeel moet zijn in dec 2006 Deadline voor rapportage was 22 March 2007 Eerste keer electronisch rapporteren, via nieuwe WISE input portal (REPORTNET gehost door EEA) Commissie rapport eind 2008 Rapporten ontvangen van 16 Lidstaten (AT, CZ, DE, DK, FI, FR, IE, LU, NL, LT, LV, PL, SI, SP, SE, UK) Kijk zelf op

32 Vervolg Aanbevelingen voor LS
Aanbeveling 1: pak tekortkomingen aan Implementeer basismaatregelen volledig (uwwd, nitrates, ippc) Pas economische instrumenten meer toe Pas ecologische beoordelingsinstrumenten toe Verbeter methoden en pak tekortkomingen in data aan Aanbeveling 2: verbeter integratie Zet artikel 4.7 wettelijk om en pas deze toe op nieuwe infrastructuurwerken Maak financieringsprioriteiten (EU en nationaal) kloppend met KRW-analyse en implementatie Aanbeveling 3: verbeter transparantie Zie publieke participatie als een kans Maak informatie beschikbaar, ook via WISE

33 Vervolg Commissie acties
Action 1: hernieuwd partnerschap - Common Implementation Strategy - Follow up en feedback naar LS Action 2: zorg voor integratie op EU niveau Action 3: moedig gebruik van economische instrumenten aan Action 4: pak invloed klimaatverandering op waterbeleid aan Action 5: vervolledig WISE in 2010

34 Conclusies Implementatie is een eind op weg met positieve voorbeelden – Goede en tijdige KRW-implementatie is mogelijk! Significante tekortkomingen – Lidstaten moeten meer doen! Er is tijd om gaten te vullen – belangrijkste mijlpaal is 2009 SGBP!

35 Meer informatie Rapporten, facts & figures en kaarten:
water-framework/report2007.html Water Information System for Europe (WISE): Bekijk de conferentie: env/water_conference_2007 Of mail:


Download ppt "EU Kaderrichtlijn Water"

Verwante presentaties


Ads door Google