De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Langdurige zorg en prestatie-indicatoren “Het binnenste buiten” 26 maart 2008 Cees Slooff Schizofreniestichting, GGZ Drenthe, UMC Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Langdurige zorg en prestatie-indicatoren “Het binnenste buiten” 26 maart 2008 Cees Slooff Schizofreniestichting, GGZ Drenthe, UMC Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Langdurige zorg en prestatie-indicatoren “Het binnenste buiten” 26 maart 2008 Cees Slooff Schizofreniestichting, GGZ Drenthe, UMC Groningen

2 Doelstellingen GGZ m.n. LZA-groepen 1.Terugdringen psychopathologie: syndromen (behandeling) functiestoornissen (revalidatie) persoonlijkheidstrekken (psychotherapie) 2.Herstel autonomie: controle over 1., regie, zingeving, verliesverwerking, emancipatie, empowerment 3.Herstel sociaal functioneren 4.Maatschappelijke (re-)integratie 5.Preventie, primair, secundair, tertiair - Aandacht voor gevolgen van de aandoening voor naastbetrokkenen - Hiërarchisch indelingsprincipe

3 Ervaringen in de pilot studies met PI’s Nut en noodzaak onderschreven Lastig, arbeidsintensief karwei Aansluiting met DBC’s mist Aansluiting met EPD’s mist (diagnostische categorieën) Invloed parallelle processen (HKZ, diseasemanagement) en geïmplementeerd ander instrumentarium (compatibiliteit) Onevenwichtige keuzes in relatie tot diagnosen

4 Ervaringen in de pilot studies met PI’s - II Onvoldoende m.b.t. zorgregie, -beleid en sturingspotenties (verbeteracties) Onvoldoende betrouwbaarheid, validiteit, representativiteit, exclusieregels, beperkte generaliseerbaarheid en selectiebias staan bruikbaarheid en bench marking in de weg Onvoldoende wetenschappelijke inbedding en compatibiliteit met bestaande DM- / Registersystemen / bestaande gegevens

5 Visiedocument LZA GGZ Ned. - voornaamste speerpunten - I Herstelondersteunende zorg (nor a creep, nor a cripple) (de mens centraal i.p.v. eenzijdig stoornisgerichte zorg), regie bij de patiënt, empowerment Erken de complexe samenhang van beloopbepalende factoren: biologische, psychologische, sociale, economische Unmet needs vooral op het sociale gebied, buiten de GGZ: werk samen met maatschappelijke steunsystemen bij re-integratie in wonen, werken en bij sociale contacten Creëer maatschappelijke participatie, inclusie, destigmatisering samen met de gemeenten

6 Visiedocument LZA GGZ/VWS - voornaamste speerpunten - II Creëer samenhang in de zorg en de financiering ervan (zorgprogrammering, diseasemanage-ment, integrale zorg, care én cure flexibel inzetbaar) Creëer keuzemogelijkheden in de zorg (woonvoorzieningen, dagbesteding, (F)ACT, zorginnovatie (zingeving, lotgenoten) Implementeer meetbaar (fidelity scores KRAS) de richtlijnen Aandacht voor langdurige intensieve complexe zorg (ambulant en klinisch) Creëer financiële incentives voor re-integratie en extramuralisering, kleinschaligheid, onderbehandeling

7 Prestatie-indicatoren en speerpunten Visiedocument

8 In het Visiedocument is nog onvoldoende aandacht voor de PI’s Vinden en binden (OGGZ) Dwang en drang (kwaliteit) Patiëntveiligheid Langdurige complexe klinische behandeling Zowel bij de (geselecteerde) prestatie-indicatoren als binnen de speerpunten van het Visiedocument is het cliëntoordeel in tweederde van de items het criterium! Ze hebben heel wat invloed, maar…

9 Het Visiedocument LZA accentueert en gaat verder I Implementatie Multidisciplinaire Richtlijn Samenhang in de zorg door - zorgprogrammering, diseasemanagement - integratie maatschappelijke steunsystemen - gestructureerd overleg naastbetrokkenen (Familiekaart) Uitgangspunt: herstelondersteunende zorg, emancipatie, empowerment, regie bij de patiënt, destigmatiseringsactiviteiten in de gemeenschap

10 Het Visiedocument LZA accentueert en gaat verder II Zorginnovatie: zingeving, lotgenoten, sociale contacten, OGGZ Meer keuzemogelijkheden, meer need based zorg, meer gericht op maatschappelijke participatie Organisatie en regie in het licht van financiering / bekostiging AWBZ, Zorgverzekeraars, gemeenten

11 Conclusie Het richtinggevend beleid van het Visiedocument is in enkele aanvullende PI’s te vertalen, bijvoorbeeld - samenwerking met M.SS. - ervaren betrokkenheid hulpverlener Prestaties in de LZA zijn per definitie beperkt en pas na lange (>>DBC) duur te bereiken De huidige PI’s verdienen vooral methodologische aandacht, simplificatie en verhoging van toepasbaarheid en dekking Zo lijken ze maar (te) beperkt bruikbaar

12 Conclusie - vervolg De PI’s dienen ook in het licht te staan van diseasemanagement en beleidsprioritering Bejegenings-, erkenningsaspecten moeten prevaleren Maar ook zorginnovatie op voor de patiënt essentiële terreinen (sociale contacten, werk en opleiding)


Download ppt "Workshop Langdurige zorg en prestatie-indicatoren “Het binnenste buiten” 26 maart 2008 Cees Slooff Schizofreniestichting, GGZ Drenthe, UMC Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google