De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Medicine CQ-index: betrouwbaarheid en validiteit voor allochtone bevolkingsgroepen Karien Stronks afd. Sociale Geneeskunde AMC/UvA Onderzoekersforum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Medicine CQ-index: betrouwbaarheid en validiteit voor allochtone bevolkingsgroepen Karien Stronks afd. Sociale Geneeskunde AMC/UvA Onderzoekersforum."— Transcript van de presentatie:

1 Social Medicine CQ-index: betrouwbaarheid en validiteit voor allochtone bevolkingsgroepen Karien Stronks afd. Sociale Geneeskunde AMC/UvA Onderzoekersforum CQ-index, 9 juni 2009

2 Social Medicine Opzet Begripsbepaling (etniciteit) Resultaten van onderzoek m.b.t. CQ-index ziekenhuiszorg naar etniciteit Onderzoeksagenda Discussie

3 Social Medicine Definitie etnische herkomst (CBS) ‘Allochtoon’ volgens geboortelandcriterium: –Zelf in buitenland geboren én tenminste 1 ouder in het buitenland geboren (1 e generatie) –Zelf in Nederland geboren maar tenminste 1 ouder in het buitenland geboren (2 e generatie)

4 Social Medicine

5 Bron: CBS

6 Social Medicine

7 Mannen naar opleiding en herkomstgroepering, 2004

8 Social Medicine

9 Geboortelandcriterium (1) Objectief Eenvoudig en betrouwbaar te registreren Onveranderlijk Máár:

10 Social Medicine Geboortelandcriterium (2) Máár: Geen onderscheid tussen bijv. Surinaamse Creolen en Hindoestanen Derde generatie? Niet informatief over cultuur, taalbeheersing, etnische identiteit etc.  Additionele informatie nodig voor verfijnde classificatie (zelf-identificatie, taal,..)

11 Social Medicine Opzet Begripsbepaling (etniciteit) Resultaten van onderzoek m.b.t. CQ-index ziekenhuiszorg naar etniciteit Onderzoeksagenda Discussie

12 Social Medicine Resultaten project (1): aanleiding Geen zicht op validiteit en betrouwbaarheid CQ-index onder allochtone groepen Wel aanleiding voor twijfels: –schriftelijke, lange vragenlijst –culturele verschillen –onderzoek in VS wijst op geringe datakwaliteit Projectaanvraag ZonMw (2007) –pilot CQ-index ziekenhuiszorg (2008) –Samenwerking AMC (Roset, Arah, Stronks) en NIVEL (Sixma, Rademakers)

13 Social Medicine Resultaten project (2): doel Doel: analyse validiteit en betrouwbaarheid CQ-index bij toepassing standaardmethodiek Vraagstellingen: 1.Respons, en representativiteit respondenten 2.Betrouwbaarheid 3.Validiteit vier grootste allochtone groepen (Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen)

14 Social Medicine Resultaten project (3): doel I.t.t. oorspronkelijk bedacht konden we niet over persoonsgegevens steekproef beschikken Daardoor representativiteit beperkt in te schatten En, i.t.t. oorspronkelijk plan: geen alternatieve methode (telefonisch) kunnen uitproberen

15 Social Medicine Resultaten project (4): opzet Pilot CQ-index ziekenhuiszorg (2008) 78 van 140 ziekenhuizen Steekproef: n= ca. 45.000 Respondenten: n=ca. 24.500 (55% respons)

16 Social Medicine Resultaten (5): representativiteit

17 Social Medicine Resultaten (6): representativiteit

18 Social Medicine Resultaten (6): betrouwbaarheid Tabel 2 tsg artikel

19 Social Medicine Resultaten (7): betrouwbaarheid Tabel 3 tsg artikel

20 Social Medicine Resultaten (8): betrouwbaarheid

21 Social Medicine Resultaten (9): validiteit Methode: –Cognitief testen (polikliniek patiënten, n=12; ingekorte versie) –Geautomatiseerde analyse op mogelijke interpretatieproblemen (QUAID, engels; 54 core items)

22 Social Medicine Resultaten (10): validiteit Cognitief testen: relevante items, geen onderwerpen gemist, maar: lang, moeilijk, lange zinnen Geautomatiseerde analyse: onduidelijke relatieve termen (vaak, snel, goed); vage zelfstandige naamwoorden (zaken, problemen); antwoordcategorieen niet eenduidig (soms, meestal etc.)

23 Social Medicine Resultaten (11): conclusies CQ-index standaardmethodiek geeft geen representatief beeld van bronpopulatie naar etnische herkomst – m.n. eerste generatie, oudere allochtone ondervertegenwoordigd Aanwijzingen voor een verminderde betrouwbaarheid van CQ index onder niet- westerse allochtone groepen Aanwijzingen voor verminderde validiteit, m.n. door complexiteit

24 Social Medicine Resultaten (12): conclusies Mogelijke oorzaken van verschillen: geletterdheid, taalvaardigheid Nederlands, cultuur Resultaten wijzen meer op belang geletterdheid en taalvaardigheid Nederlands, dan culturele verschillen

25 Social Medicine Opzet Begripsbepaling (etniciteit) Resultaten van onderzoek m.b.t. CQ-index ziekenhuiszorg naar etniciteit Onderzoeksagenda Discussie

26 Social Medicine Onderzoeksagenda (1) Eerder onderzoek wijst op slechtere ervaringen met zorg onder allochtonen (VS, maar ook Nederland) Belangrijk om goed zicht te krijgen op precieze ervaringen van allochtonen Dit vereist goede vertegenwoordiging in CQ- index, en goede kwaliteit data Met huidige standaardmethodiek niet het geval

27 Social Medicine Onderzoeksagenda (2) Meer inzicht nodig in selectieve respons, verminderde betrouwbaarheid en validiteitsproblemen Alsook in oorzaken daarvan: cultuur, geletterdheid, taalvaardigheid, …

28 Social Medicine Onderzoeksagenda (3) Op basis daarvan oplossingsrichting uitwerken: –Vertaalde lijst, mondeling afnemen? –Verkorten van de lijst? –Differentiëren van inhoud naar etnische groep? Kan op termijn ook bereik en kwaliteit van informatie over laag opgeleide autochtone patiënten ten goede komen

29 Social Medicine Discussie Meer informatie: k.stronks@amc.uva.nl


Download ppt "Social Medicine CQ-index: betrouwbaarheid en validiteit voor allochtone bevolkingsgroepen Karien Stronks afd. Sociale Geneeskunde AMC/UvA Onderzoekersforum."

Verwante presentaties


Ads door Google