De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indra Boedjarath psycholoog-psychotherapeut MHC Beeklaan directeur Mikado Interculturalisatie: betere zorg voor iedereen ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indra Boedjarath psycholoog-psychotherapeut MHC Beeklaan directeur Mikado Interculturalisatie: betere zorg voor iedereen ?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Indra Boedjarath psycholoog-psychotherapeut MHC Beeklaan directeur Mikado Interculturalisatie: betere zorg voor iedereen ?

3 Diversiteit Ca 1/5 deel bevolking allochtoon Ca 10% niet-westerse allochtoon –Definitie: ten minste een ouder in niet-westers land geboren Rotterdam (35,1%), Amsterdam (34,2%), Den Haag (31,8%) Turken (21,1%), Surinamers (19,3%), Marokkanen (18,6%)

4 Allochtonen per 01.01.2005 bron: CBS Bevolkingsstatistiek

5 Niet-Westers bron: www.rivm.nl

6 Prognose aandeel allochtonen in bevolking, 2005-2050 bron: CBS Allochtonenprognose

7 Interculturalisatie Interculturalisatie is een proces waarbij de instelling zich ten doel stelt te veranderen tot een multiculturele instelling waarbinnen als vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met etnisch-culturele diversiteit. Het betreft alle lagen en alle facetten van de organisatie, zoals: intercultureel management, personeelsbeleid, instroom van allochtoon personeel, werving en selectie, verbetering werkwijze, deskundigheidsbevordering, toegankelijkheid, externe samenwerking, organisatiecultuur, de inrichting van het gebouw, een antidiscriminatie gedragscode, de feestdagenregeling, et cetera. Daarbij wordt culturele diversiteit gezien als een meerwaarde en heerst er een stabiele heterogene cultuur, met multiculturele waarden en normen. Er is een multi- etnisch personeelsbestand, met allochtone medewerkers op alle niveaus.

8 Test Personeel is een afspiegeling Foldermateriaal in diverse talen Standaard gebruik tolkvoorziening Bieb/literatuur/wachtkamerlectuur is multicultureel Registratie naar etniciteit Richtlijnen houden rekening met etniciteit Anti-discriminatiecode

9

10 Gezondheidsverschillen Diabetes mellitus (Surinamers, Turken, Marokkanen) Hypertensie (allochtonen ouder dan 35 jaar) Overgewicht (Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken) Zwaarder alcoholgebruik (Surinaamse en Antilliaanse mannen) Parasuicidaal gedrag 2 tot 4 keer zo vaak (mn Hindostaanse en Turkse meiden) Turkse en Marokkaanse ouderen hebben vaker depressieve klachten Schizofrenie (Surinamers, Antillianen, Marokkanen)

11 Verklaringen Leefstijl en genetische opmaak Lage SES verweven met etniciteit Levensverwachting 3-5 jr minder Goed ervaren gezondheid 15 jr minder Ongunstige psychosociale omstandigheden (migrantenbestaan) Afwezigheid gepaste zorg Toegankelijkheid (3x)

12 Dilemma’s Andere ziekteopvattingen en -belevingen (compliance) Ander hulpzoekgedrag Communicatieproblemen Vraag en aanbod sluiten niet aan Eigen hulpverleningscircuits Ik in wij-gerichtheid Ontbreken interculturele standaarden

13 Ik in wij-gerichtheid Individualisme en collectivisme (verticaal en horizontaal) Interne en externe locus of control Self-esteem en social esteem Autonomie en autonomie-in-verbondenheid Onafhankelijkheid en inter-afhankelijkheid Gelijk en hiërarchisch Zelfpresentatie en bescheidenheid Direct en indirect Etc.

14 Autonomie in verbondenheid

15 Standaardisatie

16 Kritiek Richtlijnen, protocollen en standaarden omvatten nauwelijks tot geen diversiteit Standaarden: niet iedereen past dezelfde maat GGZ DBC-systematiek gebaseerd op DSM DSM niet ‘cultuurvrij’ Dichotomie soma en psyche vnl in Europa en Noord-Amerika Angst-depressie en somatoforme stn moeilijk van elkaar te onderscheiden

17 Hoe anders? Good Practices Investeren in duurzaamheid Addenda ontwikkelen obv consensus based kennis Niet blind staren op evidence based kennis Tijd nemen en ruimte creëren Cultural formulation of diagnosis MIKADO: kennis is kwaliteitsverbetering

18 WWW.MIKADO-GGZ.NL

19 Diversiteit is verrijkend

20 Indra Boedjarath psycholoog-psychotherapeut MHC Beeklaan directeur Mikado Interculturalisatie: betere zorg voor iedereen ? JA!

21


Download ppt "Indra Boedjarath psycholoog-psychotherapeut MHC Beeklaan directeur Mikado Interculturalisatie: betere zorg voor iedereen ?"

Verwante presentaties


Ads door Google