De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Methode van dataverzameling: schriftelijk versus gecombineerd (internet en schriftelijk) Marloes Zuidgeest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Methode van dataverzameling: schriftelijk versus gecombineerd (internet en schriftelijk) Marloes Zuidgeest."— Transcript van de presentatie:

1 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Methode van dataverzameling: schriftelijk versus gecombineerd (internet en schriftelijk) Marloes Zuidgeest

2 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Inhoud presentatie Inleiding Methode Resultaten Discussie/ aanbevelingen

3 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Inleiding Ontwikkeling van CQI vragenlijsten en de vormgeving en standaardisatie van meetsystematiek oa methode van dataverzameling Toepassing CQI in de praktijk Is een gecombineerde dataverzameling een alternatief voor schriftelijke dataverzameling?

4 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Onderzoeksvraag Wat zijn de verschillen tussen een gecombineerde (internet en schriftelijk) en een schriftelijke CQI dataverzameling in termen van –de hoogte van de respons, –de snelheid van de respons, –de kwaliteit van de gegevens, –het responsgedrag, –persoonskenmerken van respondenten, –de kosten?

5 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Methode CQI Mammacare discriminerend vermogen Inclusiecriteria: >18 jaar, borstzorg afgelopen 24 maanden, niet eerder meegedaan aan CQI onderzoek C: steekproef van 400 patiënten S: gestratificeerde steekproef van 400 patiënten uit 3953 patiënten op basis van geslacht (97,3% vrouw), borstafwijking en leeftijd (55,5 jaar ± 14,5 jaar).

6 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Traject van dataverzameling brief met verzoek om bijgevoegde schriftelijke vragenlijst in te vullen brief met verzoek om online vragenlijst in te vullen met unieke inlogcodes bedankkaart Week 1 Week 0 Week 4 non-respondenten ontvingen een brief en extra schriftelijke vragenlijst non-respondenten ontvingen een brief met de keuze om de internetvragenlijst in te vullen of de bijgevoegde schriftelijke vragenlijst. non-respondenten ontvingen een herinneringsbrief om alsnog via het internet of schriftelijk de vragenlijst in te vullen non-respondenten ontvingen een herinneringsbrief om alsnog de schriftelijke vragenlijst in te vullen bedankkaart Week 6 Schriftelijk traject Gecombineerd traject

7 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Analyses (1) Hoogte van de respons –netto respons (χ 2 -toets) De snelheid van reageren –Aantal dagen tussen verzenden en ontvangen (Mann- Whitney toets) Kwaliteit van gegevens –Gemiddeld percentage missende waarden en onterecht ingevulde vragen per vraag (Mann-Whitney toets)

8 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Analyses (2) Responsgedrag –Gemiddelde gecorrigeerde (voor leeftijd, opleiding, lich. gezondheid) schaalscores en waarderingscijfers (MLwiN; χ 2 -toets) Persoonskenmerken van respondenten –Leeftijd, opleiding lichamelijke en psychische gezondheid (Mann-Whitney test) en geslacht (χ 2 -toets) Kosten –Beschrijving van de kosten

9 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Resultaten (1): Hoogte van de respons Netto respons schriftelijk 69% Netto respons gecombineerd 63% (χ 2 = 1,04; p=0,31) Binnen het gecombineerde traject: 53% van de respondenten heeft via internet de vragenlijst ingevuld

10 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Resultaten (2): Snelheid van de respons Schriftelijk: 8 dagen eerder terug (Z=-3,59; p<0,05). Gemiddeld 17 (s) vs 25 (c) dagen Binnen gecombineerde traject: Gemiddeld 10 dagen voordat schriftelijke vragenlijst terug was 1 S: 28,5% C: 26,0% 2 S: 75,4% C: 45,0% 3 S: 93,8% C: 86,8%

11 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Resultaten (3): Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van gegevens was beter bij het gecombineerde traject –Gemiddeld percentage missende waarden 3,4% versus 4,4% (Z=-3,08, p<0,05) –Gemiddeld percentage onterecht ingevulde waarden 3,2% versus 6,2% (Z=-3.68; p<0,05)

12 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Resulstaten (4) Responsgedrag; schaalscores

13 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Resultaten (5) Responsgedrag; waarderingscijfers

14 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Resultaten (6) Persoonskenmerken van respondenten Geen verschillen tussen de respondenten van schriftelijke en gecombineerde traject voor wat betreft –gemiddelde leeftijd (55,9 vs 56,1 jaar; Z=-0,24; p=0,81), –% vrouw (97,6 vs 97,5%; χ2= 0,013 p=0,910) –Opleiding (Z=-1,70; p=0,09) –Lichamelijke gezondheid (Z=-1,21; p=0,23) –Psychische gezondheid (Z=-0,85; p=0,85)

15 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Resultaten (7) Persoonskenmerken van respondenten binnen gecombineerde traject zijn internetrespondenten: –jonger (53,1 vs 59,5%; z=-4,06; p<0,000) –hoger opgeleid (Z=-3,11; p<0,01) –betere psychologische gezondheid (Z=-2,33; p<0,05)

16 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Resultaten (8) Kosten

17 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Discussie (1) Hoogte van respons 69% en 63% is relatief hoog Snelheid van reageren was bij schriftelijke dataverzameling sneller Kwaliteit van gegevens was beter bij gecombineerd traject

18 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Discussie (2) Responsgedrag, geen verschil behalve bij schaal ‘Bejegening door verpleegkundige in de fase van de operatie’ Persoonskenmerken van respondenten verschilden niet. Er werden kosten bespaard bij de gecombineerde dataverzameling

19 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Aanbevelingen Bij keuze van dataverzamelingsmethode dient naar de doelgroep gekeken te worden Een gecomineerde dataverzameling is kostenbesparend en een alternatief indien doelgroep niet te oud en lager opgeleid. Directe vergelijking schriftelijk – gecombineerd – internet dataverzameling

20 18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Vragen?


Download ppt "18 september 2008Onderzoekersforum CQ-index Methode van dataverzameling: schriftelijk versus gecombineerd (internet en schriftelijk) Marloes Zuidgeest."

Verwante presentaties


Ads door Google