De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G EZONDHEID EN LEEFSTIJL IN KRACHTWIJKEN : EEN VERKENNING Door Eline Vinckier 1BaSWc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G EZONDHEID EN LEEFSTIJL IN KRACHTWIJKEN : EEN VERKENNING Door Eline Vinckier 1BaSWc."— Transcript van de presentatie:

1 G EZONDHEID EN LEEFSTIJL IN KRACHTWIJKEN : EEN VERKENNING Door Eline Vinckier 1BaSWc

2 A UTEURS A. Ruijsbroek M. Droomers A.E. Kunst C. van den Brink

3 I NLEIDING 18 steden: ernstige problemen Aandachtwijken ontwikkelen -> krachtwijken Sociale, fysieke en economische kenmerken van wijken -> ongezondheid en ongezonde leefstijl Onderzoek in de krachtwijken

4 M ETHODEN 1. Bron van gegevens en populatie Gegevens uit Lokale en Nationale Monitor Gezondheid : gezondheidsgegevens -> Gegevens van 30 krachtwijken uit 16 steden -> Jaartal van 2003 tot 2008 -> Steekproef van 19 tot 64-jarigen

5 2. Vragenlijst Vraagstellingen over gezondheid en leefstijlfactoren. Bevolkingskenmerken: 1. Geslacht 2. Leeftijd 3. Etniciteit 4. Opleiding

6 3. Bewerking van gegevens 4- cijferige postcodes -> respondenten ingedeeld in krachtwijken en niet-krachtwijken Weegfactor aan de hand van geslacht, leeftijd en etniciteit -> representatief

7 4. Analyses Demografische kenmerken -> chi-kwadraat-toets General Linear Models -> gezondheids-en leefstijlvariabelen tussen krachtwijken Logistische regressieanalyses-> bevolkingssamenstelling van de wijken: verschillen Analyses uitgevoerd in SPSS Complex Samples

8 R ESULTATEN 1. Bevolkingskenmerken Meer allochtonen, jongeren en laag opgeleiden Nauwelijks verschil tussen krachtwijken en overige wijken

9 2. Gezondheid 30 krachtwijken minder dan overige wijken Krachtwijken -> meer bewoners hun gezondheid als matig of slecht Krachtwijken -> meer ernstige overgewicht Laagopgeleiden en allochtonen hebben meer last van diabetes en overgewicht

10 3. Leefstijl Krachtwijken -> roken meer -> bewegen minder -> meer geheelonthouders -> voor etniciteit : overmatig drinken minder en groentenconsumptie is gelijk met de andere bewoners

11 4. Discussie In krachtwijken -> meer gezondheidsproblemen dan overige stadswijken -> gezondheid is slechter, ernstig overgewicht, diabetes en astma -> bewoners roken meer en bewegen minder -> minder alcohol -> meer bewoners met lage opleiding en meer allochtonen

12 B RONNEN https://www.monitorgezondheid.nl/ http://www.vandale.be/ http://www.socialresearchmethods.net/kb/genlin. php


Download ppt "G EZONDHEID EN LEEFSTIJL IN KRACHTWIJKEN : EEN VERKENNING Door Eline Vinckier 1BaSWc."

Verwante presentaties


Ads door Google