De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

muzische grondhouding in de lerarenopleiding lager onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "muzische grondhouding in de lerarenopleiding lager onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 muzische grondhouding in de lerarenopleiding lager onderwijs
| | |

2 ‘… Spontaniteit, fantaserend vermogen, muzische energie en spontane improvisaties, speelsheid, verstand en warmte, vakmatige zekerheid en naïeve verwondering; vertrouwenwekkend en vol vertrouwen, enthousiast en enthousiasmerend: de onderwijzer moet zoveel mogelijk de muzische intelligentie op school versterken. …’ Jon-Roar Bjørkvold

3 wie de wereld en het leven
met een muzische grondhouding tegemoet treedt benadert die wereld op een onbevangen en speelse manier, zet zijn hele persoon in, niet eenzijdig zijn denken, maar ook zijn voelen en streven, gebruikt intensief al zijn zintuigen tracht eigen ervaringen en emoties op een authentieke en originele manier te uiten, waardeert het creatieve in de expressie van anderen, deelt ervaringen, emoties en waardering met anderen. (uit het leerplan muzische opvoeding, algemeen deel, VVKaBaO, 1999)

4 competentiematrix als leerlijn
instrument om vanuit een heel open kader het opleidingsdeel muzische vorming kunnen vormgeven niet enkel competenties vanuit domeinspecifieke kennis, vaardigheden en/of attitudes om integratie in de hele opleiding mogelijk te maken onderscheid tussen de student als individu en uniek persoon en de student als toekomstig leerkracht  verschillende structuren aangebracht binnen matrix

5

6 gewaarwording gevoelen gedachte durf verwondering fantasie openheid ontmoeting communiceren bezieling & bevlogenheid mensen dingen waarden opnemen / uitdrukken beschouwen creëren betrokkenheid diversiteit esthetiek

7

8 eindcompetenties muzische vorming binnen de opleiding
algemeen geformuleerd om het open karakter van muzische vorming te benadrukken

9

10 meetsleutel en casus ontwikkeling van de muzische grondhouding doorheen de opleidingsjaren evalueren en remediëren reeks vragen om te toetsen of de student de groeikansen en groeimogelijkheden voldoende heeft benut elke vraag is gekoppeld aan een eindcompetentie of een deelcompetentie van de competentiematrix  competentiematrix en meetsleutel vormen een geheel illustratie aan de hand vaneen cusus uit de lerarenopleiding lager onderwijs van de Katholieke Hogeschool Mechelen

11 www.muzischevorming.be | info@muzischevorming.be


Download ppt "muzische grondhouding in de lerarenopleiding lager onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google