De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Inleiding: de opzet van het project (14.45) Aan de slag: invullen enquêtes (15.00) Rapportage en interpretatie van resultaten (15.15) –Vragenronde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Inleiding: de opzet van het project (14.45) Aan de slag: invullen enquêtes (15.00) Rapportage en interpretatie van resultaten (15.15) –Vragenronde."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma Inleiding: de opzet van het project (14.45) Aan de slag: invullen enquêtes (15.00) Rapportage en interpretatie van resultaten (15.15) –Vragenronde Collegiale visitatie (15.30) –Vragenronde Mogelijkheden vervolg (15.45) –Vragenronde (einde: 16.00).

3 Doelen pilot Onderzoek naar de bijdrage van zelfevaluatie en collegiale visitatie aan kwaliteit van het curriculum Ontwikkeling van instrumenten en procedures om kwaliteit te kunnen meten, bewaken en verbeteren Voorbeeld: LO.

4 AANLEIDING PROJECT Beleidsvrijheid van scholen Kwaliteitsverantwoording Kwaliteit van het primaire proces.

5 SAMENWERKING V akinhoudelijke V erenigingen V oortgezet O nderwijs OpdrachtgeversUitvoerders Vier scholen: Maartenscollege Haren Hondsrugcollege Emmen Twents Carmelcollege Oldenzaal (Augustinuscollege Groningen)

6 Uitgangspunten Leren van en met elkaar ABC-model Waarderingskader Inspectie en INK Focus op de sectie, niet op het individu.

7 Fasering project in de scholen Zelfevaluatie 1.Afname enquête 2.Voeren van panelgesprekken 3.Opstellen van zelfevaluatie-rapport Visitatie 4. Visiteren en gevisiteerd worden 5. Opstellen visitatierapport Vervolg 6. Opstellen verbeterplan.

8 Zelfevaluatie: de enquête De lessen (INK: processen)  Het onderwijsaanbod oOpbouw programma oOnderwijsdoelen oAanbod naast de gewone lessen  Het leerproces oDe leraar oDe leerling  Nazorg oToetsing Vaksectie (INK: medewerkers)  Vaksectiebeleid oSamenwerking oVerbeteringen Middelen en voorzieningen (INK: middelen)  Randvoorwaarden oTijd oVoorziening en materialen Schoolcultuur en beleid (INK: beleid)  Schoolklimaat oSfeer Schoolleiding (INK: leiderschap)  Beleid t.a.v. LO oBelang LO.

9 Enquête mbv KwiVO² Leerlingen Docenten Schoolleiders “Ik stimuleer de leerlingen om zelfstandig activiteiten uit te voeren.” FeitenBelangVerbeterbaar Dit is doorgaans het gevalDit vind ik belangrijkDit is met succes te verbeteren O neeO niet zoO nee O niet zoO een beetje welO niet zo O een beetje welO ja, behoorlijk belangrijkO een beetje wel O jaO ja, erg belangrijkO ja O niet te beoordelen Stelt gesloten vragen aan verschillende groepen

10

11 Interpretatie enquêteresultaten Feiten Nr.OnderdeelScore leerlingen Score docenten Score schoolleiding 1.Extra aanbod1.83.63.0 1.1De school verzorgt naast de gewone lessen een voor alle leerlingen aantrekkelijk schoolsportaanbod 1.53.82.5 1.2De school stemt haar schoolsportaanbod af op buitenschoolse sportaanbieders (bv. fitness-centra) 2.23.43.5 Verschillende beleving

12 Interpretatie enquêteresultaten + - - - - + + feitenbelang verbeterbaarheid Verschillen in feiten, belang en verbeterbaarheid

13 Collegiale visitatie HONDSRUG MAARTENSCARMEL Organisatie via carousselmodel 1 voorzitter (Q5) 1 secretaris (SLO) 2 docenten 3 leerlingen Uitgangspunt: zelfevaluatierapport van de te visiteren school Resultaat: visitatierapport per school.

14

15 Winstpunten I zaken die in de sectie vaak niet bespreekbaar waren, worden nu bespreekbaar het maakt duidelijk wat je moet aanpakken, het stimuleert tot actie en vernieuwing de sectie krijgt een nieuwe impuls, de neuzen worden dezelfde kant op gezet de betrokkenheid bij het vak en de collega's wordt vergroot.

16 Winstpunten II tegenstellingen in de sectie worden overbrugd je gaat weer eens anders naar je vak kijken je luistert beter naar de leerlingen je krijgt een extra mogelijkheid om met de schoolleiding over (de positie van) het vak te praten je hoort ook wat goed gaat.

17 Succesfactoren Rol schoolleiding Vertrouwen en energie sectie Facilitering sectiecoördinator Constructief en critisch sectie-overleg Rol systeembeheerder Deskundigheid sectie mbt panelgesprekken, schrijven zelfevaluatierapport, uitvoering visitatie Externe ondersteuning.

18 Vervolg Verbeterplannen op de pilotscholen Kwaliteit op de sportvloer in andere scholen: de rol van KVLO Kwaliteit in andere vakken: bruikbaarheid procedures en methodiek ontwikkeling inhoudelijk instrumentarium rol scholen, VVVO, SLO.

19 KWALITEITSPROJECT “Het grootste risico om uitmuntend te worden”

20 Kwaliteitsproject Een schot in de roos?


Download ppt "Programma Inleiding: de opzet van het project (14.45) Aan de slag: invullen enquêtes (15.00) Rapportage en interpretatie van resultaten (15.15) –Vragenronde."

Verwante presentaties


Ads door Google