De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische aspecten van invaren in nieuwe pensioencontract 20 juni 2012 Mr. J.G.C. Kok Afdeling Materieel toezicht (MTP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische aspecten van invaren in nieuwe pensioencontract 20 juni 2012 Mr. J.G.C. Kok Afdeling Materieel toezicht (MTP)"— Transcript van de presentatie:

1 Juridische aspecten van invaren in nieuwe pensioencontract 20 juni 2012 Mr. J.G.C. Kok Afdeling Materieel toezicht (MTP)

2 2 DNB Wat ga ik bespreken?  Wat wordt bedoeld met invaren  Belangrijke juridische aspecten invaren  Juridische risico’s betrokkenen  Wat verwachten wij op juridisch vlak van pensioenuitvoerders in het kader van invaren (en waar kunnen juristen in de pensioensector dus ondersteuning bieden) Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 20 juni 2012

3 3 DNB Wat wordt bedoeld met invaren?  Er is sprake van invaren indien regels reële contract ook voor opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten gaan gelden  Invaren berust op een besluit van sociale partners en pensioenfonds: −Overgang naar reële contract voor nieuwe opbouw −(Interne) collectieve waardeoverdracht voor opgebouwde pensioenen (artikel 83 PW) Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 20 juni 2012

4 4 DNB Overeenkomsten Overeenkomsten nominale en reële contract  Heldere regels voor indexatie en het rekening houden met rendementen  Transparantie over toedeling risico’s en aanpassingen aan financiële markten  Informatie over risico’s van beleggingsbeleid en gevolgen voor koopkracht  Een stabiel toetsingskader via dekkingsgraadmiddeling

5 5 DNB Verschillen Verschillen nominale en reële contract LAM Nominaal: optioneel Reëel: verplicht Nominaal: optioneel Reëel: verplicht Reëel sturen Nominaal: eerst rendement dan pas indexatie Reëel: eerst indexatie dan rendementscorrectie Nominaal: eerst rendement dan pas indexatie Reëel: eerst indexatie dan rendementscorrectie Risicodeling Nominaal: risicoverdeling via staffel Reëel: risicoverdeling via RAM Nominaal: risicoverdeling via staffel Reëel: risicoverdeling via RAM Herstel Nominaal: beneden 105% in 3 jaar herstellen Reëel: spreidingsperiode altijd 10 jaar Nominaal: beneden 105% in 3 jaar herstellen Reëel: spreidingsperiode altijd 10 jaar

6 6 DNB Belangrijke juridische vragen bij invaren (I)  Wanneer eenzijdige wijziging pensioenovereenkomst mogelijk?  Gevolgen voor opgebouwde pensioenen (gewezen) deelnemers en gepensioneerden (artikel 20 PW)?  Wanneer is sprake van evenwichtige belangenafweging (artikel 105 PW)?  Hoe moet nominale contract worden omgerekend naar reële contract bij collectieve waardeoverdracht (artikel 83 PW)? Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 20 juni 2012

7 7 DNB Belangrijke juridische vragen bij invaren (II)  Wat te doen met fondsen in tekort?  Hoe moet fonds generatie-effecten in kaart brengen?  Impact verbod op ringfencing (artikel 123 PW)?  Impact Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid? Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 20 juni 2012

8 8 DNB Juridische risico’s betrokkenen  Wetgever: artikel 1 EVRM toets  Werkgever: juridische procedures over aanpassen pensioenovereenkomst en verzoek tot collectieve waardeoverdracht  Pensioenfonds: juridische procedures over aanpassen pensioenreglement en omzetten nominale aanspraken in reële aanspraken Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 20 juni 2012

9 9 DNB Wat verwacht DNB van pensioenuitvoerders? (I) Rol DNB bij invaren:  Toetsing evenwichtige belangenafweging (artikel 105 PW)  Toetsing collectieve waardeoverdracht door DNB (artikel 83 PW)  Toetsing gewijzigde pensioenreglement en andere fondsstukken in het kader van het materieel toezicht Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 20 juni 2012

10 10 DNB Wat verwacht DNB van pensioenuitvoerders? (II)  Zorgvuldig (besluitvormings)procedure om al dan niet mee te werken aan overstap naar reëel contract => Het pensioenfonds moet beoordelen of het – gegeven de specifieke fondsomstandigheden - verantwoord is de bestaande pensioenaanspraken en - rechten collectief in het reële contract in te varen. Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 20 juni 2012

11 11 DNB Wat verwacht DNB van pensioenuitvoerders? (III)  Evenwichtige belangenafweging is van groot belang  Beheerste transitie indien keuze voor reëel contract: denk aan administratie op orde, gevolgen voor beleggingsbeleid in kaart gebracht, communicatieplan etc. (AFM) Wanneer legt DNB een verbod op tot CWO? Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 22 juni 2012

12 12 DNB Zorgvuldigheid bij invaren van groot belang Bijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 20 juni 2012

13 Vragen?


Download ppt "Juridische aspecten van invaren in nieuwe pensioencontract 20 juni 2012 Mr. J.G.C. Kok Afdeling Materieel toezicht (MTP)"

Verwante presentaties


Ads door Google