De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actief Bodembeheer Maas (ABM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actief Bodembeheer Maas (ABM)"— Transcript van de presentatie:

1 Actief Bodembeheer Maas (ABM)
Aan de slag ! Ger Cruts Rijkswaterstaat Directie Limburg

2 Aanleiding voor het beleid
Grensmaas, Zandmaas (‘Ruimte voor de rivier’) Diffuus verontreinigde weerdgrond Gebruikelijke verwerking (buiten gebied) Niet haalbaar (te duur) Niet doelmatig (herverontreiniging) Oplossing zoeken binnen riviersysteem

3 Oplossing: ABM Beleidsregels Toetsingskader voor Wm/Wvo/Wbb
Uitbreiding verwerkingsmogelijkheden Hoofdlijnen: saneringsdoelstelling verwerkingsopties keuze obv ALARA Kostenreductie

4 Waarvoor geldt ABM Diffuus verontreinigde weerdgrond
Geen puntverontreiniging of onderhoudsspecie Rivierverruimingsprojecten en natuurontwikkelingsprojecten Maatschappelijk gewenste (her)inrichtingsmaatregelen

5 Saneringsdoelstelling
Voor achterblijvende bodem in leeflaag Voor toepassen grond als bodem Tussendoelstelling: niveau van herverontreiniging (HVN) Lange termijndoelstelling: Bodemgebruikswaarde (BGW)

6 Afwijken van saneringsdoelstelling
Op basis van kosteneffectiviteits-afweging Aanvullende randvoorwaarden

7 Verwerkingsopties Bodem blijft bodem Bodem wordt bouwstof
Hergebruik na bewerking Bergen in plassen, kleischermen, depots Storten in (baggerspecie)stortplaatsen Voor elke optie gelden milieuhygiënische eisen en randvoorwaarden

8 Afwegingsmethode: Opzet
Inzicht ALARA: grootste milieurendement tegen aanvaardbare kosten Maatschappelijke baten vermindering van blootstelling vermindering van verspreiding duurzaamheid Maatschappelijke lasten energieverbruik kosten

9 Bodemonderzoek Milieuhygiënische randvoorwaarden verwerkingsopties
Gebruik reeds aanwezige informatie bodemzoneringskaarten Leidraad bodemonderzoek uiterwaarden vooronderzoek/historisch onderzoek waterbodemonderzoek; oriënterend/verkennend bodemonderzoek onderzoek voor toepassing van grond milieukundige begeleiding; richtlijn voor controle tijdens uitvoering

10 ABM Meer mogelijkheden grondverzet uiterwaarden
Financiële en ruimtelijke besparing Binnen wettelijke kaders Alle bevoegde gezagen milieuwetgeving zelfde lijn Nu aan de slag ermee Over 4 jaar: herzien op basis van monitoren en evalueren


Download ppt "Actief Bodembeheer Maas (ABM)"

Verwante presentaties


Ads door Google