De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actief Bodembeheer Maas (ABM) Aan de slag ! Ger Cruts Rijkswaterstaat Directie Limburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actief Bodembeheer Maas (ABM) Aan de slag ! Ger Cruts Rijkswaterstaat Directie Limburg."— Transcript van de presentatie:

1 Actief Bodembeheer Maas (ABM) Aan de slag ! Ger Cruts Rijkswaterstaat Directie Limburg

2 Aanleiding voor het beleid Grensmaas, Zandmaas (‘Ruimte voor de rivier’) Diffuus verontreinigde weerdgrond Gebruikelijke verwerking (buiten gebied) –Niet haalbaar (te duur) –Niet doelmatig (herverontreiniging) Oplossing zoeken binnen riviersysteem

3 Oplossing: ABM Beleidsregels Toetsingskader voor Wm/Wvo/Wbb Uitbreiding verwerkingsmogelijkheden Hoofdlijnen:saneringsdoelstelling verwerkingsopties keuze obv ALARA Kostenreductie

4 Waarvoor geldt ABM Diffuus verontreinigde weerdgrond Geen puntverontreiniging of onderhoudsspecie Rivierverruimingsprojecten en natuurontwikkelingsprojecten Maatschappelijk gewenste (her)inrichtingsmaatregelen

5 Saneringsdoelstelling Voor achterblijvende bodem in leeflaag Voor toepassen grond als bodem Tussendoelstelling: niveau van herverontreiniging (HVN) Lange termijndoelstelling: Bodemgebruikswaarde (BGW)

6 Afwijken van saneringsdoelstelling Op basis van kosteneffectiviteits-afweging Aanvullende randvoorwaarden

7 Verwerkingsopties Bodem blijft bodem Bodem wordt bouwstof Hergebruik na bewerking Bergen in plassen, kleischermen, depots Storten in (baggerspecie)stortplaatsen Voor elke optie gelden milieuhygiënische eisen en randvoorwaarden

8 Afwegingsmethode: Opzet Inzicht ALARA: grootste milieurendement tegen aanvaardbare kosten Maatschappelijke baten –vermindering van blootstelling –vermindering van verspreiding –duurzaamheid Maatschappelijke lasten –energieverbruik –kosten

9 Bodemonderzoek Milieuhygiënische randvoorwaarden verwerkingsopties Gebruik reeds aanwezige informatie bodemzoneringskaarten Leidraad bodemonderzoek uiterwaarden –vooronderzoek/historisch onderzoek –waterbodemonderzoek; oriënterend/verkennend bodemonderzoek –onderzoek voor toepassing van grond –milieukundige begeleiding; richtlijn voor controle tijdens uitvoering

10 ABM Meer mogelijkheden grondverzet uiterwaarden Financiële en ruimtelijke besparing Binnen wettelijke kaders Alle bevoegde gezagen milieuwetgeving zelfde lijn Nu aan de slag ermee Over 4 jaar: herzien op basis van monitoren en evalueren


Download ppt "Actief Bodembeheer Maas (ABM) Aan de slag ! Ger Cruts Rijkswaterstaat Directie Limburg."

Verwante presentaties


Ads door Google