De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Robben General Manager CBSS and eHealth platform CEO Smals Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels Website CBSS:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Robben General Manager CBSS and eHealth platform CEO Smals Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels Website CBSS:"— Transcript van de presentatie:

1 Frank Robben General Manager CBSS and eHealth platform CEO Smals Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels Website CBSS: http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be eHealth platform portal: https://www.ehealth.fgov.behttps://www.ehealth.fgov.be Personal website: www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben Het Nieuwe Werken in enkele kleine en grote ICT-dienstenorganisaties

2 10 mei 20122 De essentie  de verantwoordelijkheid voor het werk ligt nadrukkelijk bij de medewerkers en de teams, medewerkers en teams formuleren heldere doelstellingen en leidinggevenden sturen op de realisatie → sturen op output i.p.v. input → het Nieuwe Organiseren  de vrijheid geven om zich te organiseren wanneer, hoe en waar om het afgesproken resultaat te bereiken → vertrouwen i.p.v. controle → het Nieuwe Leidinggeven

3 10 mei 20123 Instrumenten beleids(uit)voering Analyses Strategische doelstellingen Operationele doelstellingen Organisatie Operationeel plan Actieplan Financieel plan HR-plan ICT-plan Context Meet- en stuurinstrumenten Missie

4 10 mei 20124 personeels- behoeften- plan actieplan ICT-plan financieel plan overleg indicatoren norm en rapport succes- factoren bestuurs- plan of -overeen- komst visie en doelstel- lingen analyses missie vaststellen evalueren communi- ceren uitvoeren strategisch beleid meet- en stuur- instrumenten operationeel beleid uitvoering Jaarcyclus beleids(uit)voering

5 10 mei 20125 Situering KSZ & eHealth  openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) van 85 (KSZ) – 40 (eHealth-platform) medewerkers  performantiecyclus met SMART-doelstelllingen geformaliseerd via de ontwikkelcirkels en gelinkt aan het bestuursplan (management tool) reeds 15 jaar (KSZ) resp. 3 jaar (eHealth-platform) goed ingeburgerd  structureel telewerk voor bepaalde diensten (bvb. vertaaldienst)  occasioneel telewerk voor de ganse organisatie (verantwoordelijkheid diensthoofden → responsabilisering)  verhuis naar nieuw gebouw Up-site in januari 2013 = momentum voor beide instellingen !

6 10 mei 20126 Aanpak  visie en doelstellingen vastgelegd in directiecomité d.m.v. het bestuursplan → kader waarbinnen teams zich organiseren  informeren van werknemersvertegenwoordigers d.m.v. het Basis Overleg Comité (BOC)  werkgroep project “Move” - ICT (laptops, thuisconnectie, Wifi, VoIP,…) - gebouw (flexplekken, werkomgeving, kleuren,…) - HR en aanverwante (arbeidsreglement, referentiedocumenten, waardenkader, communicatie,…)  aangepast aan de grootte van de beide organisaties: - participatieve aanpak met het betrokkenen van zoveel mogelijk medewerkers → het project van iedereen!

7 10 mei 20127 Lessons learned  nood om alle “workflows” te herdenken in het perspectief van digitalisatie  3 grote veranderingen: - telewerk (structureel telewerk uitbreiden) - flexplek (verhuis naar nieuw gebouw Up-site) - stijl van management (resultaatgericht vs aanwezigheidscontrole)  grote nood aan beraadslaging met intern en extern partners: uitwisseling van “best practices”

8 10 mei 20128 Situering Smals  organisatie van 1.000 medewerkers  performantiecyclus met SMART-doelstelllingen en teamdoelstellingen is geformaliseerd en reeds 10 jaar goed ingeburgerd  telewerken reeds stapsgewijs ingevoerd  traject “Partners in Excellence” gericht op - verantwoordelijkheid geven en nemen - verrijkend samenwerken gaf teamleiders vertrouwen, ervaring en versterkt maturiteit

9 10 mei 20129 Aanpak  visie en uitgangspunten vastgelegd in directiecomité → kader waarbinnen teams zich organiseren  informeren van werknemersvertegenwoordigers  werkgroep elimineert "technische" obstakels - ICT (portables, thuisconnectie…) - gebouw (flexplekken) - HR en aanverwante (CAO, communicatie…) - facturatie van diensten  infosessie leidinggevenden - toelichten verandering, voordelen en valkuilen - toelichten projectstappen, begeleiding - bepalen nieuwe stijl van leidinggeven  training en coaching leidinggevenden

10 10 mei 201210 Realisatiefase concrete uitwerking aangepast aan de werksituatie van elk team in handen van teamleider (met ondersteuning)  afspraken rond permanentie van de dienstverlening in plaats en tijd verschilt sterk, vb.: - call center - secretariaat - vertaaldienst - klantenbeheerders - software-ontwikkelaars  afspraken rond documentbeheer  afspraken rond samenwerking, overleg

11 10 mei 201211 Lessons learned  meeste obstakels bij “Het Nieuwe Werken”, zijn problemen die zich vandaag ook stellen en die we ook zonder “Het Nieuwe Werken” moeten oplossen  gelegenheid om alle overbodige procedures, administratie, controles te schrappen  3 grote veranderingen: - telewerk (en zich daarop organiseren met digitaliseren) - flexplek - loon voor WAT je doet, niet voor HOE LANG je er over doet (rapporteer resultaat i.p.v. de prikklok)  grote nood aan ervaringsuitwisseling, praktische oplossingen, gewoon worden aan nieuwe technologie en manier van werken

12 9/11/201412 Th@nk you ! Any questions ?


Download ppt "Frank Robben General Manager CBSS and eHealth platform CEO Smals Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels Website CBSS:"

Verwante presentaties


Ads door Google