De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van de topambtenaren bij de Vlaamse Overheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van de topambtenaren bij de Vlaamse Overheid"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van de topambtenaren bij de Vlaamse Overheid
Marc MORRIS - Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2 Situering Evaluatie is onderdeel van HRM-beleid van de Vlaamse Overheid Krachtlijnen van de evaluatie zijn bepaald in de rechtspositieregeling Voor de meeste topambtenaren is dat het Vlaams Personeelsstatuut (VPS – BVR van 13/1/2006) Enkele uitzonderingen ( VITO, De Lijn..) Doel van de evaluatie: nagaan hoe leidinggevende functie werd ingevuld, of prestaties werden geleverd en afgesproken doelstellingen werden bereikt

3 Vlaams Personeelsstatuut
Evaluatie = jaarlijks Door opdrachtgever (minister / raad van bestuur) bijgestaan door Jobpunt Vlaanderen + externe adviseur Rekening houdend met de info/beoordeling van medewerkers van de topambtenaar Uitspraak ‘onvoldoende’: moet bekrachtigd worden door Vlaamse Regering

4 Vlaams Personeelsstatuut
Geen ‘onvoldoende’  evaluatie = positief Bij uitstekend presteren: managementtoelage Vl.regering bepaalt het % (0-20%) Mandaat topambtenaar = 6 jaar 6 maanden voor einde mandaat: eindevaluatie Indien evaluatie positief: (1 x) hernieuwing van mandaat zonder nieuwe procedure

5 Wat wordt geëvalueerd? Functiebeschrijving
Resultaatgebieden Competenties Doelstellingen: afgesproken in: Beheersovereenkomst of managementovereenkomst Strategische doelstellingen Operationele doelstellingen Generieke afspraken Ondernemingsplan / jaarplan Korte termijn doelstellingen

6 Concreet verloop – evaluatie 2008
Beslissing VR 12/12/2008: vastleggen van de principes, de procedure, en de evaluatielijnen m.b.t. de evaluatie en toekenning van managementtoelagen 2008 Stappen in procedure januari – maart 2009: Informatieverzameling door externe adviseur (Accord groep) Schriftelijke zelfevaluatie van topambtenaar Schriftelijke bottom-up input: medewerkers die nauwe werkrelatie hebben met topambtenaar Schriftelijke synthese door externe adviseur (EA) Gesprek EA met opdrachtgever (minister / raad van bestuur)

7 Concreet verloop – evaluatie 2008
Gesprek EA met topambtenaar Opmaak ontwerp evaluatieverslag door EA 6. Toesturen ontwerp evaluatieverslag aan topambtenaar 7. Verwerken evt. opmerkingen van topambtenaar (zonder dat deze de evaluatie wijzigen) 8. Eindevaluatie wordt aan de Vlaamse regering bezorgd. Vl. Regering 24/4/2009: toekenning managementtoelagen bij uistekend presteren: C : prestaties soms boven verwachting en norm : 7,5 % C+ : prestaties meestal boven verwachting en norm : 10% C++ : prestatieniveau overtreft op uitzonderlijke wijze verwachtingen: 12,5%

8 Wat vind ik goed aan de evaluatie
 Dat er een evaluatie is! Het dwingt je om één en ander op een rij te zetten: Of je de afgesproken doelstellingen (in beheers- of managementovereenkomst / jaarplanning) gehaald hebt Of je de resultaatgebieden (kerntaken van je functie) goed invulde Hoe het zit met je competenties / wijze waarop je je functie vervult De confrontatie is verrijkend: Wat denkt de minister / raad van bestuur over mijn prestaties? Hoe evalueren mijn medewerkers mij in de bottom-up-bevraging? Wat herken ik en wat zie ik als ‘perceptie’ bij de medewerkers Gesprek met de externe adviseur: hij geeft duiding / suggesties vanuit zijn helicopterzicht op alle evaluaties van Vlaamse topambtenaren

9 Wat vind ik goed aan de evaluatie
Evaluatie als Indicator om (nog) beter te doen: wat loopt goed en waar moet ik nog aan werken start voor verdere ontwikkeling: vorming, coaching .. Stimulans / schouderklop = motivatie Vlot verloop: Contacten met EA lopen vlot, efficiënt en professioneel Gebruiksvriendelijke applicatie ‘Evaluwijzer’ Overzichtelijk verslag met grafieken en scores

10 Wat kan nog beter? Er is geen rechtstreeks evaluatiegesprek met de opdrachtgever: je kan ‘percepties’ van minister niet ‘weerleggen’ Er is evenmin een inbreng van collega’s topambtenaren uit het beleidsdomein waarmee je samenwerkt. Benchmark: postionering van je presteren in het geheel van de evaluaties van de Vlaamse Overheid. Stimulans om minstens even goed te blijven presteren (wanneer uitstekend) of om een tandje bij te steken (wanneer verbetering mogelijk is) ?

11 Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is
Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Jelle de Vries)


Download ppt "Evaluatie van de topambtenaren bij de Vlaamse Overheid"

Verwante presentaties


Ads door Google