De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BAV 23/11/2013 Aanzet tot een objectief onderzoek naar clubs in moeilijkheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BAV 23/11/2013 Aanzet tot een objectief onderzoek naar clubs in moeilijkheden."— Transcript van de presentatie:

1 BAV 23/11/2013 Aanzet tot een objectief onderzoek naar clubs in moeilijkheden

2 Probleemstelling Ervaringen van de laatste jaren geven aan dat de federatie te laat op de hoogte is van problemen bij clubs en dan ook te laat is om eventueel nog hulp te bieden

3 Probleemstelling Problemen bij clubs worden momenteel door de federatie vanuit “het buikgevoel” benaderd of verschillende indicatoren worden niet naast elkaar gelegd.

4 Aanzet tot oplossing Zoeken naar kwantificeerbare indicatoren die, alleen of in combinatie, mogelijk kunnen duiden op structurele problemen bij clubs

5 Aanzet tot oplossing  Indicatoren moeten door de federatie zelf kunnen opgezocht worden uit objectieve gegevens, zonder bevraging bij de club.  Indicatoren mogen niet te detaillistisch zijn  Indicatoren staan in betrekking tot leefbaarheid van de club en niet tot de ideale werking ervan

6 Soorten indicatoren  Op sportief vlak  Op intern bestuurlijk vlak  Op extern bestuurlijk vlak

7 Indicatoren op sportief vlak  Ledenaantal < 30  Jeugdleden vertegenwoordigen minder dan 40% van het totale ledenaantal  Geen jeugdploegen in competitie  Geen deelname aan wriemeldagen en/of miniemen- en pupillen speelgelegenheid  FF voor 30% van de geprogrammeerde wedstrijden  5x FF/j met 1 e gewestelijke en reserven  2x FF/j met 1 e ploeg

8 Indicatoren op intern bestuurlijk vlak  Aantal bestuursleden is kleiner of gelijk aan 3  Kernbestuursfuncties wijzigen 2 of meer keer per 3 jaar  Kernbestuursfuncties langer dan 10 jaar in functie

9 Indicatoren op extern bestuurlijk vlak  Bondsschulden.  Aaneensluitend 3x ongewettigd afwezig op AV’s  Laattijdig indienen van documenten (schrappingslijsten, inschrijvingen competities, spelerslijsten, …)  Per seizoen meer dan 10K boete per lid  Niet deelnemen aan JSK

10 Aanvullen indicatoren?  Indicatoren uit opleidingen, promotie en recreatie? Voorlopig niet. Liggen meer in de lijn van optimaal functioneren dan wel bij bestaansonzekerheid.  Nog andere sectoren? Geen

11 Ranking indicatoren  De indicatoren uit alle vlakken oplijsten naar belangrijkheid  Alarmindicatoren  Toekennen van waarden aan de indicatoren

12 Ranking indicatoren  De indicatoren uit alle vlakken oplijsten naar belangrijkheid  We delen drie groepen indicatoren in naar hun belangrijkheid (A, B & C)

13 Ranking indicatoren  Groep A – De alarmindicatoren  Geen jeugdploegen in competitie (sportief)  FF voor 30% van de geprogrammeerde wedstrijden (sportief)  Aantal bestuursleden is kleiner of gelijk aan 3 (ibv)  Bondsschulden (ebv)

14 Ranking indicatoren  Groep B – De ernstige indicatoren  Ledenaantal < 30 (sportief)  Geen deelname aan wriemeldagen en/of miniemen- en pupillenspeelgelegenheid (sportief)  2x FF/j met 1 e ploeg (sportief)  Kernbestuursfuncties wijzigen 2 of meer keer per 3 jaar (ibv)  Per seizoen meer dan 10 K boete/lid (ebv)

15 Ranking indicatoren  Groep C – De aandachtsindicatoren  Jeugdleden minder dan 40% van het totale ledenaantal (sportief)  5x FF/j met 1 e gewestelijke en/of reserven (sportief)  Kernbestuursfuncties langer dan 10 jaar in functie (ibv)  Laattijdig indienen van documenten (ebv)  Aaneensluitend 3x ongewettigd afwezig op AV’s (ebv)  Niet deelnemen aan JSK (ebv)

16 Toekennen van waarden aan de indicatoren  Een uitgebreidere doorlichting en een daarop volgend gesprek met de club zal gevoerd worden wanneer bij een club het volgende geconstateerd wordt:  1 alarmindicator (groep A)  Gelijktijdig 2 ernstige indicatoren (groep B)  Gelijktijdig 1 ernstige indicator (groep B) en 2 aandachtsindicatoren (groep C)  Gelijktijdig 3 aandachtsindicatoren (groep C)

17 Resultaatverwerking

18 Wanneer wordt een club beschouwd als een club in moeilijkheden?  Bij aanwezigheid van een alarmindicator  Als bij een onderzoek de hiervoor vermelde samenloop van indicatoren worden vastgesteld  Een nieuwe vereniging gedurende de eerste 5 jaar

19 Onderzoek  Een nulmeting met alle clubs.  Voor nieuwe clubs jaarlijks gedurende 5 jaar  Bij opduiken van een alarmindicator voor een club, onmiddellijk volledig onderzoek  Laagste segment alle 2 jaar  Middelste en hoogste segment alle 3 jaar

20 Wat met een club in moeilijkheden? Belangrijk om te onthouden dat het opduiken van indicatoren KAN wijzen op een probleem. Daarom moet er altijd een overleg komen met het clubbestuur om de problematiek en mogelijke oplossing te bekijken. Het rapport van het indicatoren onderzoek is een objectief document dat als basis van het gesprek kan dienen.

21 Eerste rapport  Evolutie ledenaantal, verschillende jeugdcategorieën, … (13 grafieken)

22 Eerste rapport  Overzicht clubbestuurders (VZ-Secr-Pen) laatste 10 jaar  (Gediplomeerde) trainers  Overzicht afwezigheid (of geen vertegenwoordiging) AV/BAV  Boetes (en reden) betaald aan de KBKB laatste 3 seizoenen

23 Bezoek club  Groep van 3 personen waarvan steeds 2 aanwezig zijn bij gesprek  Francois Springael  Jan Van den Berghe  Eddy Versele  Gesprek bij club of in bondsgebouw  Van club 3 leden bestuur – trainers niet rechtstreeks betrokken

24 Eindrapport  Inhoud:  Eerste rapport  Verslag bespreking  Suggesties  Verdere afspraken

25 Evaluatie  Einde van competitie  Nagaan:  Juiste criteria?  Juiste normen?  Juiste aanpak?

26 Evaluatie  Eind 2014  Nagaan:  Resultaat aanpak  Verder gaan of niet


Download ppt "BAV 23/11/2013 Aanzet tot een objectief onderzoek naar clubs in moeilijkheden."

Verwante presentaties


Ads door Google