De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intensive Care in de GGZ vanuit het perspectief van GGZ Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intensive Care in de GGZ vanuit het perspectief van GGZ Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Intensive Care in de GGZ vanuit het perspectief van GGZ Nederland

2 Visiedocument van GGZ Nederland 2006-2009 ‘De Krachten Gebundeld’
Een van de doelstellingen: Terugdringen van Dwang & Drang en met name het aantal separaties met 10% per jaar

3 Tussenstand december 2008 Aantal separaties daalt langzaam maar gestaag; Bij sommige instellingen met sprongen van 20% tot 30 % per jaar; Gemiddeld met niet meer dan 10% per jaar; Duur van de separaties neemt met sprongen af (20 tot 40%)

4 Hoe wordt de doelstelling gerealiseerd?
Extra middelen van VWS: € 5,4 mln. per jaar Projecten: Aantal GGZ instellingen die meedoen: 2006: 10 2007: 25 2008: 42 2009: 36 Argus wordt meer en meer gebruikt als registratie instrument, waardoor cijfers meer betrouwbaar worden

5 De projecten richten zich met name op:
Scholing en deskundigheidsbevordering (bv. cursus vanuit cliëntperspectief); Gebruik instrumenten (risicotaxatie); Ontwikkeling protocollen en werkwijzen (nabespreking van lastige situaties of intervisie); Nabespreking van separaties (moreel beraad); Beleid en verankering in de organisatie en Betrokkenheid bestuurders

6 Van het terugdringen van separaties naar IC
In de projecten wordt voortgang geboekt in het terugdringen van separaties; Duidelijk wordt welke separties kunnen worden voorkomen en hoe dat het best aangepakt kan worden, maar… Er blijven mensen die nog iets ‘extra’s nodig hebben Voor deze mensen wordt IC ontwikkeld.

7 Ontwikkeling IC In beleidsbrief van mei 2009 van minister Klink aan de Tweede Kamer worden toezeggingen gedaan over veldnormen voor IC; * Eind 2009 zouden ze er moeten zijn * GGZ Nederland neemt de regie

8 Veldnormen Veldnormen worden door het veld geformuleerd en kunnen gezien worden als de door professionals, cliënten en andere betrokkenen gewenste kwaliteit van zorg.

9 Samen met het veld GGZ Nederland ontwikkelt de veldnormen in overleg met: - expertgroep - focusgroepen - platform Dwang & Drang - commissie Zorgvisie & Normering - LPGGZ, IGZ, beroepsgroepen en WVS

10 Conferentie 10 september 2009 bouwstenen voor beleid
Doelgroep cliëntperspectief Financiën scholing

11 Definitie IC in de GGZ zeer intensieve en kortdurende zorg bij
een acute en soms levensbedreigende situatie van een psychiatrische patiënt met een relatief hoog aantal fte’s per bed en 24 uurs aanwezigheid / continue observatie Ruime beschikbaarheid van psychiater uren

12 Doel van IC het bestrijden van de crisis als er geen andere optie meet voorhanden is de vastgelopen patronen tussen patiënt en omgeving weer in beweging brengende het creëren van perspectieven en het verbeteren van het welzijn van de patiënt.

13 Organisatie De wijze waarop IC in de GGZ zal worden georganiseerd wordt niet vastgelegd. Liever een open concept met de mogelijkheid om bijvoorbeeld te kiezen voor: een aparte IC afdeling of een functie IC, waarbij deze functie geleverd wordt op een (gesloten) opname afdeling.

14 Kenmerken IC IC moet in de lijn worden geborgd;
IC moet gefinancierd worden bovenop de bestaande budgetten; IC is een optie voor het terugdringen van dwang en drang; IC is klinische zorg, maar onderscheidt zich van de zorg op een reguliere opnameafdeling; Het onderscheid wordt vertaald in de veldnormen.

15 Voorwaarden voor IC Zorg van goede kwaliteit in de hele instelling;
IC is geen oplossing voor slechte basiszorg; Een goed geregelde keten van zorg; Competente professionals; Multidisciplinair werken; Betrekken van familie, vrienden, buren etc.; Borging in beleid en Adequate financiering

16 Onderwerp veldnormen Scholing, intervisie en trainingen Bejegening
Teamsamenwerking en samenstelling (formatie) Competenties professionals Methodisch en geprotocolleerd werken Dagprogramma Naastbetrokkenen Veiligheid Ruimtelijke omgeving

17 Uitdagingen Financiering: aparte DBC’s? IC opleiding voor de GGZ?

18 Van beheersen naar IC in de GGZ
De veldnormen, inclusief de visie op IC, worden op 11 maart 2010 op de conferentie ‘Van beheersen naar IC’ aangeboden aan minister Klink. Ik hoop u daar weer te ontmoeten!


Download ppt "Intensive Care in de GGZ vanuit het perspectief van GGZ Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google