De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger Thema ds. Jasper Klapwijk Blij zijn in het lijden Gz. 70 | LB 448: 1,2,4 | Schuldb. | Ps. 40:5 | Genadev. | Ps. 40:7 | Wet | LB. 429:3 Tijdlijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger Thema ds. Jasper Klapwijk Blij zijn in het lijden Gz. 70 | LB 448: 1,2,4 | Schuldb. | Ps. 40:5 | Genadev. | Ps. 40:7 | Wet | LB. 429:3 Tijdlijn."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger Thema ds. Jasper Klapwijk Blij zijn in het lijden Gz. 70 | LB 448: 1,2,4 | Schuldb. | Ps. 40:5 | Genadev. | Ps. 40:7 | Wet | LB. 429:3 Tijdlijn | Gebed | Habakuk 3 | Preek | Ps. 73: 9,10 | Gebed |Collecte | LB 296

2 De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

3 Votum, groet Wij stellen ons voor God: “Onze hulp …” Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

4 Zingen Gezang 70: 1 - 3

5 Zingen Gezang 70: [1] 2 3 Gij dienaars van hem, die alles regeert verenigt uw stem, verheft en vereert de naam aller namen vol rijkdom en kracht bezing hem tesamen, Gods arm is met macht

6 Zingen Gezang 70: 1 [2] 3 God heerst van zijn troon, in 't heilige licht, maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt. De heiligen loven reeds hier in hun lied, Met d'engelen boven, het heil, hun geschied.

7 Zingen Gezang 70: 1 2 [3] Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, Die eens uit het niet, 't heelal heeft bereid, de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht, om eeuwige redding der wereld gebracht

8 Zingen Liedboek 448: 1,2 en 4

9 Zingen Liedboek 448: [1] 2 4 Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt: de Heer is 't die met vleugels van liefde hem omringt. Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons 't goede doen, Hij geeft na donk're regen een mild en klaar seizoen.

10 Zingen Liedboek 448: 1 [2] 4 Goddank, wij overdenken 't geheim van onze Heer, het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer. Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag.

11 Zingen Liedboek 448: 1 2 [4] Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht, al ligt het veld te klagen onder een lege lucht, God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij. Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij.

12 Gebed (schuldbelijdenis)

13 Zingen Psalm 40: 5

14 Zingen Psalm 40: 5 O HEER, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet. Mijn ongerechtigheden laten mij niet met vrede, mijn moed wordt mij ontroofd. Mijn zonden slaan mij neer. Mijn God, ik tel er meer dan haren op mijn hoofd.

15 Zingen Genadeverkondiging

16 Zingen Psalm 40: 7

17 Zingen Psalm 40: 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze HEER! laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

18 Zingen De Wet

19 Zingen Liedboek 429: 3

20 Zingen Liedboek 429: 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

21 Plaatsing Habakuk op de tijdlijn

22 rechters david israël juda egypteAssur babel

23 500 israël juda Assur Babel 600 700800 900 400 Habakuk

24 Gebed

25 Lezen Lezen: Habakuk 3

26 Zingen Gezang 34: 1 - 3

27 Zingen Gezang 34: [1] 2 3 Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien want Jezus schenkt mij vreugde wijn. Al draagt ook de olijf geen vruchten ontbreekt het koren op het veld, met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

28 Zingen Gezang 34: 1 [2] 3 Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, toch zal ik mij in Hem verblijden, die, die was en komen zal. Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. ‘k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

29 Zingen Gezang 34: 1 2 [3] Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan, ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De Here Here is mijn kracht, en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht.

30 Preek

31 Allen Gardiner 1794-1851 Jonge leeuwen lopen hongerig rond, maar wie de HEER vreest ontbreekt het aan niets. Psalm 34:11 Ik ben overweldigd door de goedheid van God

32 Blij zijn in het lijden Het lijden Die blijdschap Hoe het mogelijk is

33 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden Profetie; visioen van de profeet Habakuk. Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert u niet, moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen en brengt u geen redding? … Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. Hab.1: 1-3

34 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd! …… Ik laat de Chaldeeën komen, dat grimmige, onstuimige volk, dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Hab.1: 4-5

35 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen, zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij? Hab.1: 13

36 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – Hab.3:17

37 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. Hab.3:18

38 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen Hab 3: 16

39 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid Hab 3: 16

40 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden Gods oordelen raken ook de gelovige Blijdschap in het lijden

41 Blij zijn in het lijden 1) Het lijden Gods oordelen raken ook de gelovige Blijdschap in het lijden Juist een christen lijdt

42 Blij zijn in het lijden 2) Die blijdschap lijden Verongelijkt Wrok Verzuurd Verzet

43 Blij zijn in het lijden 2) Die blijdschap lijden Verongelijkt Wrok Verzuurd Verzet Wijs Moedig Invoelend Groei

44 Blij zijn in het lijden 2) Die blijdschap Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid Hab 3: 16

45 Blij zijn in het lijden 2) Die blijdschap Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. Hab.3:17-18

46 Blij zijn in het lijden 2) Die blijdschap God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan. Hab 3: 19

47 Blij zijn in het lijden 2) Die blijdschap Blijdschap in het lijden Niet omdat Hij je er nu uit haalt Niet omdat Hij antwoordt op je waaroms Maar omdat Hij er in het lijden voor je is

48 Blij zijn in het lijden 3) Hoe dat mogelijk is Blij zijn in het lijden alleen voor supergelovigen?

49 Blij zijn in het lijden 3) Hoe dat mogelijk is Blij zijn in het lijden alleen voor supergelovigen? Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Paulus (Fil.4:4)

50 Blij zijn in het lijden 3) Hoe dat mogelijk is Blij zijn in het lijden 1)Weet wat de kern is Verheug je er niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.

51 Blij zijn in het lijden 3) Hoe dat mogelijk is Blij zijn in het lijden 2) Blijf het je herinneren Waar is jullie geloof?!

52 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Hab 3: 19c Blij zijn in het lijden 3) Hoe dat mogelijk is Blij zijn in het lijden 3) Help elkaar

53 Blij zijn in het lijden 3) Hoe dat mogelijk is Blij zijn in het lijden 4) Richt je op de God van je verlossing God komt uit Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran. Hab. 3: 3

54 Blij zijn in het lijden 3) Hoe dat mogelijk is Blij zijn in het lijden 4) Richt je op de God van je verlossing U rijdt over de zee met uw paarden, door het schuim van grote wateren. Hab. 3: 15

55 Blij zijn in het lijden 3) Hoe dat mogelijk is Blij zijn in het lijden 4) Richt je op de God van je verlossing Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Paulus (Rom.8)

56

57 Zingen Psalm 73: 9 en 10

58 Zingen Psalm 73: [9] 10 Voortdurend zal ik bij U zijn in al mijn noden, angst en pijn, U al mijn liefde waardig schatten, U die mijn rechterhand omvatte. O God, die nimmer mij verlaat, U zult mij leiden door uw raad. En dan, hiertoe door U bereid, neemt U mij op in heerlijkheid.

59 Zingen Psalm 73: 9 [10] Wie heb ik in de hemel hoog behalve U? Wat zou mij oog op aarde naast U ooit begeren? U kan ik immers nooit ontberen! Bezwijkt mij vlees en hart in nood, U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. Niets is er wat mij van u scheidt, mijn erfdeel tot in eeuwigheid.

60 Gebed

61 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!

62 Zingen Liedboek 296: 1, 2 en 3

63 Zingen Liedboek 296: [1] 2 3 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

64 Zingen Liedboek 296: 1 [2] 3 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat ik niet gaf. Blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaren.

65 Zingen Liedboek 296: 1 2 [3] Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst'ling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

66 Zegen zingen: Amen, amen, amen!

67 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!


Download ppt "Voorganger Thema ds. Jasper Klapwijk Blij zijn in het lijden Gz. 70 | LB 448: 1,2,4 | Schuldb. | Ps. 40:5 | Genadev. | Ps. 40:7 | Wet | LB. 429:3 Tijdlijn."

Verwante presentaties


Ads door Google