De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 08/09/2014 1 Gezond Gewicht in Kanaleneiland en Transwijk 8 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 08/09/2014 1 Gezond Gewicht in Kanaleneiland en Transwijk 8 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 08/09/2014 1 Gezond Gewicht in Kanaleneiland en Transwijk 8 oktober 2009

2 2 08/09/2014 Waarom deze bijeenkomst? Informatie uitwisselen –Wat is het programma Gezond Gewicht Utrecht? –Wat is een gezond gewicht? –Overzicht: wat gebeurt er allemaal in Zuidwest? Netwerken Samen verder............. Welkom Kerstin van der Goot Programmaleider Gezond Gewicht Utrecht

3 3 08/09/2014 Het programma: 15.30 uur:Welkom en toelichting programma 15.35 uur: Elkaar leren kennen 15.50 uur:Inleiding programma Gezond Gewicht Utrecht & cijfers uit de wijk 16.00 uur: Uitwerken casus in groepen 16.30 uur: Plenair terugkoppelen 16.40 uur: Wat speelt er in de wijk Zuidwest? 17.00 uur: Afsluiten en napraten met gezondste borrel van Utrecht!

4 4 08/09/2014 De deelnemers… Projectleider Gezond Gewicht basisonderwijs Wijkgezondheidswerker Zuidwest Procesmanager gezondheidsbevordering wijk Zuidwest Jeugdarts & assistent (JGZ 4-19 jaar) Diëtist Adviseur 1 e lijn Beleidsmedewerker Sportstimulering (Sport & Gezondheid) Schoolmaatschappelijk werker Wijkpedagogen (Kinder)fysiotherapeuten Projectleider 3-Generatiecentrum Zorgconsulent voorscholen Bewonersondersteuner (opbouwwerk) Coördinator voorschool Intern Zorgcoördinator Doenja

5 5 08/09/2014 Ontwikkeling van overgewicht in Nederland 1981-2003 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kiezen voor gezond leven. Kamerstuk 2006-2007, 22894, nr 110. Den Haag, december 2006

6 6 08/09/2014 Gezond Gewicht: Waar hebben we het over? gewicht (kg) Body Mass Index = _____________________ lengte (m) x lengte (m) < 18,5ondergewicht 18,5 - 25 gezond gewicht > 25 overgewicht NB: Voor kinderen t/m 18 jaar gelden andere waarden!

7 7 08/09/2014 Gebaseerd op Lalonde, M. (1974) A new perspective on the health of Canadians. Ottowa, Canada. Gezond Gewicht: Welke factoren spelen mee?

8 8 08/09/2014 Gezond Gewicht Utrecht 2007-2011 Speerpunt in Utrechts gezondheidsbeleid (samen met psychosociale gezondheid) Ambitie: keren van de negatieve trend in de vier Utrechtse aandachtswijken en Leidsche Rijn Preventieve aanpak voor alle leeftijdsgroepen met de nadruk op jeugd Een groter bereik onder risicogroepen Aandacht voor gezonde omgeving (speelruimte, fietsbeleid, onderwijshuisvesting, gezonde school, etc.)

9 9 08/09/2014 Gezond Gewicht: activiteiten stedelijk  GG&GD heeft regierol (en voert deels zelf uit)  Werkgroep met partners uit zowel beleid als uitvoering  Basisdocumenten voor professionals:  Eenheid in preventieve boodschap  Oproep multidisciplinair samenwerken in wijken  Wijkbijeenkomsten voor professionals  Samenwerking met Agis via convenant Utrecht gezond!  Monitoring

10 10 08/09/2014 Gezond Gewicht Wat is de belangrijkste preventieboodschap? (B)BOFT

11 11 08/09/2014 1 gebaseerd op gemeten lengte en gewicht 2 gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte en gewicht Hoe is het in Utrecht? % overgewicht loopt op met de leeftijd

12 12 08/09/2014 Onder een zeer laag opleidingsniveau wordt verstaan geen opleiding of alleen basisonderwijs. Laag opgeleide ouders hebben een VMBO-diploma. Middenhoog opgeleide ouders hebben HAVO/VWO of MBO afgerond en hoog opgeleide ouders HBO/WO. Hoe is het in Utrecht? Overgewicht met name bij laag opgeleiden

13 13 08/09/2014 Hoe is het in Utrecht? Verdeling naar wijk bij jeugd

14 14 08/09/2014 Gegevens naar subwijk in Zuidwest Subwijk Aantal inwoners % 0-17 jaar % laag opgeleid % autocht. % overgewicht bij jeugd uit groep 2, 6 en klas 1 % overgew. bij volw. (incl. obesitas) Kanaleneiland 15.79027,647,922,32852 Transwijk 5.0639,238,469,63041 Rivierenbuurt/ Dichterswijk 13.67415,924,574,41937 Utrecht totaal 299.86219,024,3691935

15 15 08/09/2014 % overgewicht op basisscholen in Zuidwest ( over schooljaren 2002 t/m 2007) Basisschool% overgewicht (incl. obesitas) A29% B26% C28% D27% E F31% G25% H I20%

16 16 08/09/2014 Gebaseerd op Lalonde, M. (1974) A new perspective on the health of Canadians. Ottowa, Canada. Preventie van overgewicht en obesitas: Selectieve preventie Universele preventie Zelfmanagement overgewicht en obesitas – leefstijladviezen Vroege opsporing van overgewicht en obesitas Behandeling obesitas door verschillende zorgverleners Zorggerelateerde preventie Begeleiding obesitas Overgewicht Wie doet wat?

17 17 08/09/2014 Wat gebeurt er in Zuidwest? voor de jeugd & ouders Preventief:  Invoeren van beleid gezonde voeding en voldoende bewegen op voorscholen (2 tot 4 jarigen)  Bijscholingen leidsters bewegen en (op)voeding  Bijstellen beleid op groepen  Voorlichting ouders en uitreiken fruitdoosjes  Ondersteuning basisscholen bij beleid, activiteiten voeding en bewegen & lespakket Lekker Fit!  Diverse initiatieven op bewegen vanuit welzijn + Brede School + gezond kinderkoken in buurthuizen

18 18 08/09/2014 Wat gebeurt er in Zuidwest? voor de jeugd & ouders: Vanuit Jeugdgezondheidszorg (i.s.m. Agis):  Screening op overgewicht bij alle kinderen tijdens reguliere onderzoeken op consultatiebureau en in groep 2 en 7 basisonderwijs, klas 1 VO.  In geval van overgewicht: aanbod van drie extra consulten aan ouders en kind, gericht op BOFT elementen, evt. doorverwijzing.  Groepsaanbod ClubFit4Utrecht (start na de herfst, coördinatie bij Sportservice Midden Ned.) Vanuit overige partners:  Divers geïndiceerd beweegaanbod voor kinderen met motorische achterstand en/of overgewicht (Kidsfit, Fitkids…) ...

19 19 08/09/2014 Geneeskundige en Gezondheidsdienst  Cursus “Gezond Gewicht allochtone vrouwen”  Cursus “Gezond eten voor weinig geld”  Wijkgezondheidsdag (begin 2010)  Stimuleren laagdrempelig beweegaanbod in de wijk door “Beweegoffensief” en ondersteunen div. bewonersinitiatieven  Voorlichting eigen taal en cultuur (Vetc)  Beweegkuur (op indicatie)  Divers overig geïndiceerd aanbod op bewegen (overzicht in ontwikkeling door partijen zelf)  In ontwikkeling: aanbod voor ouderen (GROSSO)  … Wat gebeurt er in Zuidwest? voor volwassenen en ouderen:


Download ppt "1 08/09/2014 1 Gezond Gewicht in Kanaleneiland en Transwijk 8 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google