De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezond Gewicht in Kanaleneiland en Transwijk 8 oktober

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezond Gewicht in Kanaleneiland en Transwijk 8 oktober"— Transcript van de presentatie:

1 Gezond Gewicht in Kanaleneiland en Transwijk 8 oktober 2009 1
05/04/2017 05/04/2017 1

2 Welkom Kerstin van der Goot
Programmaleider Gezond Gewicht Utrecht Waarom deze bijeenkomst? Informatie uitwisselen Wat is het programma Gezond Gewicht Utrecht? Wat is een gezond gewicht? Overzicht: wat gebeurt er allemaal in Zuidwest? Netwerken Samen verder 05/04/2017 05/04/2017

3 Het programma: 15.30 uur: Welkom en toelichting programma
15.35 uur: Elkaar leren kennen 15.50 uur: Inleiding programma Gezond Gewicht Utrecht & cijfers uit de wijk 16.00 uur: Uitwerken casus in groepen 16.30 uur: Plenair terugkoppelen 16.40 uur: Wat speelt er in de wijk Zuidwest? 17.00 uur: Afsluiten en napraten met gezondste borrel van Utrecht! 05/04/2017 05/04/2017

4 De deelnemers… Projectleider Gezond Gewicht basisonderwijs
Wijkgezondheidswerker Zuidwest Procesmanager gezondheidsbevordering wijk Zuidwest Jeugdarts & assistent (JGZ 4-19 jaar) Diëtist Adviseur 1e lijn Beleidsmedewerker Sportstimulering (Sport & Gezondheid) Schoolmaatschappelijk werker Wijkpedagogen (Kinder)fysiotherapeuten Projectleider 3-Generatiecentrum Zorgconsulent voorscholen Bewonersondersteuner (opbouwwerk) Coördinator voorschool Intern Zorgcoördinator Doenja 05/04/2017 05/04/2017

5 Ontwikkeling van overgewicht in Nederland 1981-2003
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kiezen voor gezond leven. Kamerstuk , 22894, nr 110. Den Haag, december 2006 05/04/2017

6 Gezond Gewicht: Waar hebben we het over?
Presentatie titel Gezond Gewicht: Waar hebben we het over? gewicht (kg) Body Mass Index =   _____________________                lengte (m) x lengte (m) < 18,5 ondergewicht 18, gezond gewicht > 25 overgewicht NB: Voor kinderen t/m 18 jaar gelden andere waarden! 05/04/2017 05/04/2017

7 Gezond Gewicht: Welke factoren spelen mee?
Gebaseerd op Lalonde, M. (1974) A new perspective on the health of Canadians. Ottowa, Canada. 05/04/2017

8 Gezond Gewicht Utrecht 2007-2011
Speerpunt in Utrechts gezondheidsbeleid (samen met psychosociale gezondheid) Ambitie: keren van de negatieve trend in de vier Utrechtse aandachtswijken en Leidsche Rijn Preventieve aanpak voor alle leeftijdsgroepen met de nadruk op jeugd Een groter bereik onder risicogroepen Aandacht voor gezonde omgeving (speelruimte, fietsbeleid, onderwijshuisvesting, gezonde school, etc.) 05/04/2017

9 Gezond Gewicht: activiteiten stedelijk
Presentatie titel Gezond Gewicht: activiteiten stedelijk GG&GD heeft regierol (en voert deels zelf uit) Werkgroep met partners uit zowel beleid als uitvoering Basisdocumenten voor professionals: Eenheid in preventieve boodschap Oproep multidisciplinair samenwerken in wijken Wijkbijeenkomsten voor professionals Samenwerking met Agis via convenant Utrecht gezond! Monitoring 05/04/2017 05/04/2017

10 (B)BOFT Gezond Gewicht Wat is de belangrijkste preventieboodschap?
05/04/2017

11 Hoe is het in Utrecht? % overgewicht loopt op met de leeftijd
1 gebaseerd op gemeten lengte en gewicht 2 gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte en gewicht 05/04/2017

12 Hoe is het in Utrecht? Overgewicht met name bij laag opgeleiden
Onder een zeer laag opleidingsniveau wordt verstaan geen opleiding of alleen basisonderwijs. Laag opgeleide ouders hebben een VMBO-diploma. Middenhoog opgeleide ouders hebben HAVO/VWO of MBO afgerond en hoog opgeleide ouders HBO/WO. 05/04/2017

13 Hoe is het in Utrecht? Verdeling naar wijk bij jeugd
05/04/2017

14 Gegevens naar subwijk in Zuidwest
Aantal inwoners % 0-17 jaar % laag opgeleid % autocht. % overgewicht bij jeugd uit groep 2, 6 en klas 1 % overgew. bij volw. (incl. obesitas) Kanaleneiland 15.790 27,6 47,9 22,3 28 52 Transwijk 5.063 9,2 38,4 69,6 30 41 Rivierenbuurt/ Dichterswijk 13.674 15,9 24,5 74,4 19 37 Utrecht totaal 19,0 24,3 69 35 05/04/2017

15 % overgewicht op basisscholen in Zuidwest (over schooljaren 2002 t/m 2007)
Basisschool % overgewicht (incl. obesitas) A 29% B 26% C 28% D 27% E F 31% G 25% H I 20% 05/04/2017

16 Overgewicht Wie doet wat?
Begeleiding obesitas Behandeling obesitas door verschillende zorgverleners Zorggerelateerde preventie Zelfmanagement overgewicht en obesitas – leefstijladviezen Vroege opsporing van overgewicht en obesitas Preventie van overgewicht en obesitas: Selectieve preventie Universele preventie Gebaseerd op Lalonde, M. (1974) A new perspective on the health of Canadians. Ottowa, Canada. 05/04/2017

17 Wat gebeurt er in Zuidwest? voor de jeugd & ouders
Presentatie titel Wat gebeurt er in Zuidwest? voor de jeugd & ouders Preventief: Invoeren van beleid gezonde voeding en voldoende bewegen op voorscholen (2 tot 4 jarigen) Bijscholingen leidsters bewegen en (op)voeding Bijstellen beleid op groepen Voorlichting ouders en uitreiken fruitdoosjes Ondersteuning basisscholen bij beleid, activiteiten voeding en bewegen & lespakket Lekker Fit! Diverse initiatieven op bewegen vanuit welzijn + Brede School + gezond kinderkoken in buurthuizen 05/04/2017 05/04/2017

18 Wat gebeurt er in Zuidwest? voor de jeugd & ouders:
Presentatie titel Wat gebeurt er in Zuidwest? voor de jeugd & ouders: Vanuit Jeugdgezondheidszorg (i.s.m. Agis): Screening op overgewicht bij alle kinderen tijdens reguliere onderzoeken op consultatiebureau en in groep 2 en 7 basisonderwijs, klas 1 VO. In geval van overgewicht: aanbod van drie extra consulten aan ouders en kind, gericht op BOFT elementen, evt. doorverwijzing. Groepsaanbod ClubFit4Utrecht (start na de herfst, coördinatie bij Sportservice Midden Ned.) Vanuit overige partners: Divers geïndiceerd beweegaanbod voor kinderen met motorische achterstand en/of overgewicht (Kidsfit, Fitkids…) ... 05/04/2017 05/04/2017

19 Wat gebeurt er in Zuidwest? voor volwassenen en ouderen:
Presentatie titel Geneeskundige en Gezondheidsdienst Wat gebeurt er in Zuidwest? voor volwassenen en ouderen: Cursus “Gezond Gewicht allochtone vrouwen” Cursus “Gezond eten voor weinig geld” Wijkgezondheidsdag (begin 2010) Stimuleren laagdrempelig beweegaanbod in de wijk door “Beweegoffensief” en ondersteunen div. bewonersinitiatieven Voorlichting eigen taal en cultuur (Vetc) Beweegkuur (op indicatie) Divers overig geïndiceerd aanbod op bewegen (overzicht in ontwikkeling door partijen zelf) In ontwikkeling: aanbod voor ouderen (GROSSO) 05/04/2017 05/04/2017


Download ppt "Gezond Gewicht in Kanaleneiland en Transwijk 8 oktober"

Verwante presentaties


Ads door Google