De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TRANSACTIONELE ANALYSE

Verwante presentaties


Presentatie over: "TRANSACTIONELE ANALYSE"— Transcript van de presentatie:

1 TRANSACTIONELE ANALYSE
ouder ouder volwassene volwassene kind kind 1 1

2 LEIDERSCHAP ALS PROCES
1. Vertrouwensrelatie ontwikkelen 2. Visie ontwikkelen en communiceren 3. Dialoog op alle niveaus organiseren en stimuleren 4. Win - win afspraken over doelstellingen, middelen, prestatiemaatstaven 5. Consensus over principes 6. Empowerment 7. Begeleiding - coaching 8. Persoonlijke groei stimuleren 9. Optimisme uitstralen  vertrouwen - perspectief - zelfmanagement - coaching 2 2

3 Lerende Organisaties hebben:
Een sterke, inspirerende en gedragen missie Een strategie die daarbij aansluit en die haalbare ambities samenbrengt in een logisch plan dat door alle medewerkers ervaren wordt als ‘ons plan’ Een beleid dat prioriteit geeft aan de lange termijn, en aansluit bij de strategie Een structuur die medewerkers bevrijdt, ruimte biedt voor verantwoordelijkheid voor mensen en teams, en stimulerend werkt in de richting van de strategie Een werkorganisatie die maximaal op processen is gericht, en waar mogelijk met projecten werkt Systemen die in de eerste plaats het leren van mensen ondersteunen doordat ze via inspraak zijn gekozen en ontwikkeld, en voldoende specifiek zijn voor hun gebruikers Een leiderschap dat het beste uit medewerkers weet te halen op korte en vooral lange termijn, en dat samenwerking en persoonlijke groei bevordert Een leiderschap dat sterk met de organisatie cultuur bezig is 3 3

4 Lerende Organisaties hebben: vervolg
9. Een royale focus op de ontwikkeling van relevante kennis in alle activiteiten, waarbij iedereen maximaal betrokken wordt in functie van competenties en mogelijke resultaten 10. Medewerkers die een sterk mentaal contract hebben met de organisaitie en met hun werk, en matuur die genoeg zijn om hun ego-behoeften ondergeschikt te maken aan hun opdracht 11. Een sterke cultuur van respect, openheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, participatie in besluitvorming, empowerment 12. Een lerende houding op individueel, op team-niveau en op niveau van de organisatie als geheel 4 4

5 Etiket leidinggeven (1)
Frustratie is de brandstof voor verandering en ontwikkeling. Voor een goede verbranding zijn per deel brandstof (frustratie) vijftien delen lucht (veiligheid) nodig. Als medewerkers evenveel energie beginnen steken in het vinden van oplossingen als ze vroeger staken in het vinden van excuses, dan is er voor alles een oplossing. Goed leidinggeven begint bij verantwoordelijkheid nemen voor de werkelijke effecten van wat je doet. Wie graag de leiding neemt heeft niet noodzakelijk het nodige talent daarvoor, maar misschien een dominant karakter. Ik ben niet geïnteresseerd in de excuses voor gedrag, maar in de gevolgen (effecten). 5 5

6 Etiket leidinggeven (2)
6. Medewerkers hebben nog liever een authoritaire leider die correct omgaat met principes, dan een respectvol persoon die er niet mee bezig is. 7. Een roddelcultuur ontstaat als mensen hun frustraties ventilleren over het gebrek aan eenduidige en correct gerespecteerde spelregels. 8. Het is niet belangrijk wie gelijk heeft, het enige belangrijke is waar we het over eens zijn om te proberen. 9. Blijf weg uit elke polariteit met medewerkers, zoek het derde punt in elke situatie. Zet U altijd aan dezelfde kant van het probleem. 10. Van relatie naar integratie groeien is een kwestie van de moed opbrengen om te confronteren; van taak naar relatie groeien is moeilijker omdat het meer een kwestie is van kunnen omgaan met de complexiteit van de menselijke psychologische architectuur. 6 6

7 Etiket leidinggeven (3)
11. Het probleem met mensen met een winnersmentaliteit, is dat ze op relationeel vlak verliezers creëren. 12. Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. 13. De mens staat in z’n eigen schaduw, en vraagt zich af waarom het donker is. (Seneca) 14. Hoe groter het ego van de leider, hoe kleiner de kans dat de organisatie zijn talenten zal vermenigvuldigen. 15. Besproei de planten, niet het onkruid. (Fletcher Peacock) 7 7

8 Etiket leidinggeven (4)
16. Leren is geen kwestie van een vat vullen, maar van een vuur aansteken. (Rudolf Steiner) 17. Leiders met een trekpaardensyndroom, trekken de kar zelf, terwijl de paarden erop zitten. 18. Wie op de kip knijpt om sneller meer eieren te hebben, zal vaststellen dat de eierproductie daalt. 19. Wie de knoop doorhakt, zal opnieuw een knoop moeten leggen als hij een touw (team) nodig heeft. 20. Wie gehoorzaamheid van medewerkers nastreeft, leert ze om de schijn te wekken dat de broek wiggelt. 8 8

9 Wie geen deel van de oplossing is, wordt een deel van het probleem.
9 9


Download ppt "TRANSACTIONELE ANALYSE"

Verwante presentaties


Ads door Google