De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Z-Grafiek Budget voor verkopen (of andere indicatoren) per periode (maand / kwartaal) Rekening houdend met seizoensinvloeden Vertrekkend van verleden Doelstellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Z-Grafiek Budget voor verkopen (of andere indicatoren) per periode (maand / kwartaal) Rekening houdend met seizoensinvloeden Vertrekkend van verleden Doelstellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Z-Grafiek Budget voor verkopen (of andere indicatoren) per periode (maand / kwartaal) Rekening houdend met seizoensinvloeden Vertrekkend van verleden Doelstellingen voor volgend jaar Opvolging van de gerealiseerde verkopen Voorbeeld: doelstelling: 2010 + 10% groei

2 Opstellen Z-grafiek 2009 Periode CumulatiefVoortschr jan-feb100110 610 ma-april8088198618 mei-jun140154352632 jul-aug130143495645 sep-okt9099594654 nov-dec6066660 TOTAAL600660 Prognose 2010 0 100 200 300 400 500 600 700 jan-febma- april mei- jun jul-augsep- okt nov- dec Periode Cumulatief Voortschr

3 Opvolging verkopen B_PeriodeB_CumB_VoortsR_PeriodeR_CumR_Voorts jan-feb110 610140 640 ma-april88198618110250670 mei-jun154352632110360640 jul-aug143495645 sep-okt99594654 nov-dec66660 BUDGETREEEL Zicht op Korte Termijn, Middellange Termijn en Lange Termijn

4 Andere interne bronnen Gemiste offertes Klachtenanalyse Verkoopsrapporten Exit interviews Contact met klanten Vertegenwoordigers Tijdschriften, vroegere studies,...

5 Externe bronnen Bibliotheken: – Onderzoeken studenten – On-line databases Beroepsfederaties Banken Ledenverenigingen Nationaal Instituut voor Statistiek Nationale Bank: balanscentrale

6 Enquetes Vooroordelen: – Te complex voor KMO – Te duur voor KMO – Geen tijd Mogelijkheden: studentenstages – Kostenvriendelijk – Wel voldoende tijd voor begeleiding – Duidelijke doelstelling

7 Stappen in een enquête Doelstelling formuleren Informatiebehoeften vastleggen Enquête opstellen: – Gesprekken met bevoorrechte getuigen – Voorlopige enquête – Proefenquêtes Bepaling steekproef Afnemen van de enquêtes Verwerking: frequentietabel + relaties

8 Onderzoeksmethoden voor enquêtes Kwalitatief (groepsdiscussie/panelgesprek, diepte-interview, …) Vragen worden altijd face tot face gesteld. Toepassing wanneer diepgaande informatie vereist is. Kleinschalig (respondenten(n) < 60). Rapportages en presentaties bevatten beschrijvingen en beelden van een doelgroep. Vragenlijsten of half gestructureerde vragenlijsten worden vaak gebruikt als hulpmiddel. Interviewer vraagt veel door en past gesprekstechnieken toe op geïnterviewde, waardoor er een sterke interactie tussen beiden is. Verschaft inzicht in achterliggende motivaties van een doelgroep over een bepaald onderwerp (inzichtvormend). 8 & 15 maart 2010 8

9 Onderzoeksmethoden voor enquêtes Kwantitatief (schriftelijk, telefonisch, online, face-to-face, …) Vraagstelling vaak gericht op feiten. Toepassing wanneer resultaten representatief, nauwkeurig en betrouwbaar moeten zijn. Vragenlijsten hebben over het algemeen een vaste structuur evenals de antwoordmogelijkheden. Weergave van resultaten vaak in tabellen, grafieken en percentages (objectieve statistische gegevens). Metingen op basis van grote steekproeven, minimaal 60 respondenten om uitspraak te doen over een groep (metend). 8 & 15 maart 2010 9

10 Steekproef 10 http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Extra/Steekproef.aspx

11 Enkele voorbeelden Mogelijke thema’s: Imago-onderzoek: Welk beeld hebben klanten van mijn bedrijf? Marktprospectie: Welke segmenten zijn prioritair? Potentieel bij bestaande klanten Klantentevredenheid Nieuwe markten Buitenlandse markten

12 Imago-onderzoek Bedrijf: horecazaak – bedrijvensegment Doel: reden van lage bezetting in segment Informatiebehoeften: – Welke aspecten van belang bij keuze zaak? – Welke zaken kent men? – Hoe evalueert men deze op vorige aspecten? – Welke de laatste 12 maanden bezocht? – Identificatiegegevens: sector / grootte / gebruik Steekproef: 100-tal bedrijven 30 km Conclusies

13 Marktprospectie Bedrijf: laboratorium (niet klinisch) Doel: diversificatie naar voedingsector Informatiebehoeften: – Welke analyses, intern/extern, aantal – Welke labo’s kent men/werkt men mee – Welke aspecten belangrijk/tevredenheid – Belang sterke punten opdrachtgever – Coördinaten kwaliteitsverantwoordelijke Doelgroep: 600 voedingsbedrijven in Vlaanderen Opzet/resultaat

14 Potentieel bestaande klanten Bedrijf: verpakking (machines, toebehoren) Doel: mogelijkheden groei bestaande klant Informatiebehoeften: – Leveranciers per productgroep + aandeel – Hoe leren kennen + reden van keuze – Belangrijke aspecten + tevredenheid – Kennis andere leveranciers productgroep Doelgroep: 200-tal klanten Telefonisch / schriftelijk Conclusies

15 Klantentevredenheid Bedrijf: verzekeringsmakelaar Doel: meten tevredenheid in kader van ISO Informatiebehoefte: – Belang van verschillende aspecten – Tevredenheid op deze aspecten/gegroepeerd – Specifieke opmerkingen – Globale tevredenheid Persoonlijk: huis-aan-huis Conclusies

16 Klantentevredenheid (2) Bedrijf: laboratorium (niet klinisch) Doel: meten tevredenheid van klanten Informatiebehoefte: – Belang van kwaliteitsaspecten dienstverlening – Tevredenheid op deze aspecten/gegroepeerd – Globale tevredenheid – Sector Persoonlijk: meegestuurd met facturatie Conclusies

17 Nieuwe markten Bedrijf: hotel met uitbreidingsplannen Doel: hoe groot is het bedrijvensegment Informatiebehoeften: – Aantal overnachtingen / waar / keuzecriteria – Interesse hotel in Turnhout / welke doelgroepen – Prijs / services / plaats Doelgroep: bedrijven straal 10 km. Conclusies

18 Buitenlandse markten Bedrijf: tandtechnisch labo Doel: marktpotentieel Nederland Informatiebehoeften: – Huidige leverancier / keuzecriteria / promotie – Imago Belgische tandtechnische labo’s – Bereidheid tot samenwerking / redenen Doelgroep: tandartsen in NL (max. 50 km.) Schriftelijke / telefonische opvolging Conclusies

19 Meer info 2 goede (Nederlandse) websites: http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Marktonderzoek/Marktonderzoek.aspx http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/markt/marktonderzoek/ 8 & 15 maart 2010 19

20 www.allesovermarktonderzoek.nl 8 & 15 maart 2010 20 Algemeen Basiskennis over marktonderzoek. Onderzoeksproces Het gehele onderzoeksproces beschreven. Onderzoeksmethoden Kwalitatief en/ of kwantitatief onderzoek? De voor- en nadelen van diverse onderzoeksmethoden. Typen onderzoek Omschrijving van alle typen onderzoek en het belang ervan. Steekproef Alles over steekproef(methoden) en de berekening van de steekproefgrootte. Vragenlijst Typen vragenlijsten en aandachtspunten bij het opstellen van een vragenlijst. Deskresearch Deskresearch, een vak apart. Uitbesteden Voor- en nadelen van uitbesteden. Kosten Kostenbepalende factoren van marktonderzoek. Telemarketing Verschil tussen marktonderzoek en telemarketing.


Download ppt "Z-Grafiek Budget voor verkopen (of andere indicatoren) per periode (maand / kwartaal) Rekening houdend met seizoensinvloeden Vertrekkend van verleden Doelstellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google